Những vấn đề về “Thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai là bao lâu?” sẽ được Công ty luật tại Đồng Nai với đội ngũ Luật sư hơn 10 năm kinh nghiệm, kết nối với khách hàng mọi lúc, mọi nơi trên toàn quốc.

Công ty luật tại Đồng Nai làm việc liên tục tất cả các ngày trong tuần, để đặt lịch hẹn với Luật sư, quý khách hàng vui lòng gọi vào qua số điện thoại: 0919.559.819 để được Luật sư chuyên môn tư vấn và giải đáp.

 

Tranh chấp đất đai là gì?

Theo nội dung ghi rõ tại Khoản 24, Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 của pháp luật nước ta có quy định:

 • Tranh chấp đất đai là những tranh chấp, mâu thuẫn về quyền lợi, nghĩa vụ của những bên sử dụng đất trong quan hệ đất đai.
 • Tranh chấp đất đai có nhiều loại nhưng phổ biến nhất vẫn là tranh chấp giới hạn lô đất thừa kế và tranh chấp quyền sử dụng đất.

Thời hiệu khởi kiện tranh chấp quyền sử dụng đất

Trong Điều 149 và Khoản 1 Điều 144 Bộ Luật Dân sự năm 2015 có giải thích chi tiết:

  • Thời hiệu là thời hạn nhất định do luật pháp đưa ra mà sau khi kết thúc thời hạn này sẽ phát sinh hậu quả pháp lý.
  • Thời hạn ở đây chỉ một khoảng thời gian từ thời điểm A tới thời điểm B (A, B bất kỳ).

Như vậy có thể hiểu rằng thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai là thời hạn mà chủ thể được quyền yêu cầu Tòa án giải quyết các khúc mắc trong quan hệ đất đai. Nếu hết thời hạn này, chủ thể sẽ mất quyền khởi kiện.

Căn cứ điểm C khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP quy định về các trường hợp không áp dụng thời hiệu:

“2. Đối với các tranh chấp dân sự sau đây thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện:…

c) Tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai là tranh chấp ai có quyền sử dụng đất đó.”

Đối chiếu với quy định tại điểm C khoản 2 Điều 23 Nghị Quyết 03/2012 /NQ-HĐTP thì tranh chấp đất đai về quyền sử dụng đất (tranh chấp quyền sử dụng đất) là trường hợp không áp dụng thời hiện (nói cách khác: không áp dụng thời hiệu khởi kiện tranh chấp quyền sử dụng đất).

Tức là, bất kể thời điểm nào mà người sử dụng đất cho rằng quyền sử dụng đất của mình bị xâm phạm thì có thể thực hiện các thủ tục tố tụng để bảo vệ quyền sử dụng đất hợp pháp của mình. Đây là sự khác biệt giữa thời hiệu khởi kiện tranh chấp quyền sử dụng đất so với thời hiệu khởi kiện các vụ án tranh chấp dân sự khác.

Thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai (trừ trường hợp tranh chấp quyền sử dụng đất)

 • Đối với tranh chấp dân sự liên quan đến giao dịch dân sự (ví dụ: hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất) thì thời hiệu khởi kiện giải quyết tranh chấp là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. (Căn cứ quy định tại điều 429 Bộ luật Dân sự 2015).
 • Đối với tranh chấp di sản thừa kế là đất đai, thì thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản bất động sản (đất đai, nhà cửa…) là 30 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.
 • Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.
 • Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. (Căn cứ quy định tại Điều 623 Bộ luật Dân sự 2015).

Cách xác định thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai

Trước khi xác định thời hiệu khởi kiện trong tranh chấp liên quan tới đất đai thì cần xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc của sự việc. Quá trình tính thời hiệu bắt buộc tuân thủ cách tính thời hạn.

Cụ thể, thời điểm được xác định là cột mốc tại đây chính là ngày có vi phạm pháp lý xảy ra. Vi phạm này có thể là ngày người để lại di sản về đất đai mất, ngày tranh chấp bắt đầu xảy ra.

Không áp dụng thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai trong trường hợp nào?

Những trường hợp tranh chấp đất đai có quy định tại điểm c, Khoản 2, Điều 23 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP sẽ không áp dụng thời hiệu khởi kiện tranh chấp liên quan tới loại tài sản này. Cụ thể đó là những tranh chấp về chủ sở hữu lô đất đó.

Điều này có nghĩa là nếu chủ sở hữu lô đất phát hiện có người xâm hại tài sản của mình thì có quyền nộp đơn khởi kiện tại bất kỳ thời điểm nào. Bởi vì thời hiệu khởi kiện trong trường hợp này theo luật pháp nước ta là không được áp dụng.

Thời gian không được tính vào thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai

Trong quá trình tranh chấp đất đai, nếu xảy ra một trong các tình huống sau thì thời gian diễn ra các sự việc này sẽ không được tính vào thời hiệu khởi kiện:

 • Sự kiện bất khả kháng: Sự việc bất ngờ xảy ra, không thể lường trước và khắc phục được.
 • Trở ngại khách quan từ bên ngoài.
 • Chủ thể khởi kiện chưa đủ 18 tuổi, nhận thức khó khăn, mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
 • Chủ thể khởi kiện chưa đủ 18 tuổi, nhận thức khó khăn, mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự có người đại diện nhưng đối tượng này chết hoặc bị tước bỏ quyền đại diện.

Công ty luật tại Đồng Nai làm gì để bảo vệ quyền lợi của khách hàng?

Tiếp cận thông tin, nghiên cứu hồ sơ về đất đai.

Điều đầu tiên mà luật sư của Công ty luật tại Đồng Nai làm khi gặp gỡ, tiếp xúc với khách hàng là lắng nghe nội dung vụ việc, yêu cầu và tâm tư nguyện vọng của khách hàng để có được cái nhìn tổng quan ban đầu đối với vụ việc.

Bằng kỹ năng của mình, Công ty luật tại Đồng Nai sẽ trao đổi với khách hàng để khai thác thông tin cần thiết, yêu cầu khách hàng cung cấp các giấy tờ tài liệu có liên quan. Sau đó luật sư sẽ tiến hành phân tích và tổng hợp các vấn đề pháp lý mấu chốt.

Bằng kiến thức của mình, Công ty luật tại Đồng Nai sẽ nghiên cứu hồ sơ, nghiên cứu các quy định của pháp luật cũng như thực tiễn xét xử dựa trên các vấn đề pháp lý đã tổng hợp được để đưa ra phương hướng giải quyết. Luật sư sẽ tư vấn cho khách hàng quy trình, cách thức thực hiện nếu khách hàng đồng ý.

Công ty luật tại Đồng Nai tư vấn, hỗ trợ soạn thảo hồ sơ đất đai cho khách hàng.

Khi tìm ra cách giải quyết phù hợp cho vụ việc của khách hàng, luật sư phải vận dụng kỹ năng trình bày của mình để tư vấn, giải thích cho khách hàng các quyền và nghĩa vụ của mình trong vụ việc. Công ty luật tại Đồng Nai sẽ chỉ ra cho khách hàng đâu là lợi ích hợp pháp mà khách hàng có thể nhận được.

Công ty luật tại Đồng Nai sẽ tư vấn cho khách hàng quy trình, cách thức thực hiện nếu khách hàng đồng ý.

Sau khi đã đồng ý với cách giải quyết mà luật sư tư vấn, nếu khách hàng có yêu cầu, Công ty luật tại Đồng Nai sẽ phân công luật sư giỏi phụ trách chính vụ việc của bạn để soạn thảo hồ sơ, các giấy tờ văn bản có liên quan trong quá trình giải quyết vụ việc.

Công ty luật tại Đồng Nai đại diện theo yêu cầu của khách hàng để giải quyết tranh chấp về đất đai.

Trong trường hợp khách hàng mong muốn và yêu cầu luật sư đại diện, thay mặt, nhân danh khách hàng thực hiện các công việc như liên hệ, thương lượng với bên tranh chấp, làm việc với cơ quan có thẩm quyền.Công ty luật tại Đồng Nai sẽ cử luật sư đại diện theo yêu cầu của khách hàng để thực hiện công việc.

Dịch vụ Công ty luật tại Đồng Nai soạn thảo hồ sơ, tư vấn khách hàng:

Bên cạnh, những nội dung tư vấn về đất đai, Luật sư đất đai tại Đồng Nai chúng tôi còn giúp khách hàng soạn hồ sơ về Đơn khởi kiện tranh chấp Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, các vấn đề soạn thảo theo mẫu quy định về đăng ký đất đai.

Những cách thức liên hệ đa dạng và phong phú luật sư giỏi đất đai tại Đồng Nai

Công ty luật tại Đồng Nai đưa ra những phương thức liên hệ sau:

Tư vấn trực tiếp tại Công ty

Luật sư đất đai tại Đồng Nai với đội ngũ luật sư chuyên môn cao, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề. Sẽ tư vấn, hỗ trợ và giải quyết các vấn đề cho khách hàng một cách nhanh chóng và đảm bảo quyền lợi tối ưu nhất cho khách hàng.

Tại đây, bạn sẽ được gặp và trao đổi trực tiếp với luật sư, trình bày các vấn đề và câu hỏi mà mình thắc mắc để được luật sư giải đáp cụ thể và nhanh chóng.

Giờ làm việc cụ thể như sau:

Từ thứ 2 đến thứ 6:

+ Buổi sáng từ 08 giờ đến 12 giờ;

+ Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Thứ 7: Buổi sáng từ 08 giờ đến 12 giờ.

Ngoài ra, chúng tôi còn phục vụ khách hàng từ thứ hai đến sáng thứ 7 mỗi tuần. Không chỉ vậy, Luật sư đất đai tại Đồng Nai còn sẽ hỗ trợ cho khách hàng cả những ngày nghỉ lễ hoặc cuối tuần. Để quý khách có thời gian phù hợp để tư vấn pháp luật.

Tư vấn qua Email của Công ty luật tại Đồng Nai

Tư vấn qua hòm thư email như sau: Congtyluatvinhphuoc@gmail.com

Áp dụng trong trường hợp người yêu cầu không có thời gian đến văn phòng, vị trí địa lý không cho phép hoặc việc tư vấn trực tuyến không đủ dữ liệu tư vấn do vụ việc phức tạp nhiều tài liệu, chứng cứ…

Có thể thấy khi liên quan đến vấn đề tranh chấp về lao động rất nhiều các vấn đề liên quan để thu thập hồ sơ, tài liệu chứng cứ để Luật sư đất đai tại Đồng Nai đánh giá khách quan nhất.

Tư vấn qua những phương thức liên hệ khác:

Bên cạnh những phương thức liên hệ trên, Công ty luật tại Đồng Nai còn tạo điều kiện và mở rộng hệ thống tư vấn pháp lý điện tử, online đến với khách hàng. Giúp khách hàng tiếp cận nhanh chóng và đạt hiệu quả chất lượng trong việc tư vấn pháp luật:

 • Công ty luật tại Đồng Nai sử dụng Zalo: 0919.559.819.

Công ty luật tại Đồng Nai tự tin khẳng định chất lượng cung ứng dịch vụ của chúng tôi đối với khách hàng. Và giúp khách hàng đạt được mục đích ban đầu của mình một cách nhanh chóng.

ĐỂ BIẾT THÊM MỌI THÔNG TIN, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ NGAY CÔNG TY LUẬT TẠI ĐỒNG NAI THEO:

Hotline: 0919.559.819;

Zalo: 0919.559.819;

Số điện thoại: 0919.559.819

Email: Congtyluatvinhphuoc@gmail.com

Website: Luật Đồng Nai

Những vấn đề mà khách hàng đang vướng mắc về pháp luật, tất cả sẽ được Công ty luật tại Đồng Nai hỗ trợ tư vấn, giải đáp cũng như bảo vệ tối đa quyền và lợi ích của khách hàng.

>> Xem thêm: Luật sư nhà đất tại TPHCM  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *