Thủ tục nhận con và làm giấy khai sinh cho con ngoài giá thú? 

Thủ tục nhận con và làm giấy khai sinh cho con ngoài giá thú là một yêu cầu bắt buộc nhằm bảo vệ những quyền lợi cơ bản  cho trẻ nhỏ. Việc đăng ký khai sinh chậm cho con ngoài giá thú cũng bị phạt như việc đăng ký khai sinh cho trẻ thông thường

Cần thủ tuc gì để đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú

1. Về trình tự thực hiện thủ tục nhận con và làm giấy khai sinh cho con ngoài giá thú:

– Công dân có yêu cầu nộp hồ sơ qua bộ phận một cửa (nếu có) Ủy ban nhân dân cấp xã/phường/thị trấn có thẩm quyền.

– Cán bộ tư pháp hộ tịch sau khi kiểm tra thấy đủ giấy tờ hợp lệ thì ghi vào sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy đăng ký khai sinh. Chủ tịch hoặc phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp bản chính giấy đăng ký khai sinh cho người đi đăng ký khai sinh. Bản sao giấy đăng ký khai sinh cấp theo yếu cầu của đương sự.

Trong trường hợp người đi đăng ký khai sinh chưa nộp đủ giấy tờ hoặc cần phải xác minh thêm thì cán bộ tư pháp hộ tịch viết phiếu hẹn giải quyết và trả kết quả.

– Nhận kết quả của thủ tục nhận con và làm giấy khai sinh cho con ngoài giá thú tại (bộ phận một cửa) Uỷ ban nhân dân cấp xã.

1.1 Cách thức thực hiện thủ tục nhận con và làm giấy khai sinh cho con ngoài giá thú:

Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người mẹ thực hiện thủ tục nhận con và làm giấy khai sinh cho con ngoài giá thú; nếu không xác định được nơi cư trú của người mẹ, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi trẻ em đang sinh sống trên thực tế thực hiện việc đăng ký khai sinh.

1.2 Thành phần, số lượng hồ sơ của thủ tục nhận con và làm giấy khai sinh cho con ngoài giá thú:

+ Giấy chứng sinh (theo mẫu);

+ Nếu trẻ sinh ra ngoài cơ sở y tế thì Giấy chứng sinh được thay bằng: Văn bản xác nhận của người làm chứng (người làm chứng phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và biết rõ sự việc làm chứng; người làm chứng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực mà mình làm chứng);

+ Trong trường hợp không có người làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về sự việc sinh là có thực.

+ Bản sao sổ hộ khẩu của người mẹ, bản sao Chứng minh nhân dân của người đi làm giấy khai sinh.

+ Tờ khai đăng ký nhận con (theo mẫu) nếu có người nhận là cha của trẻ tại thời điểm đi đăng ký khai sinh là có thực.

+ Giấy tờ chứng minh về quan hệ cha, con (nếu có).

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, trong trường hợp phức tạp cần phải xác minh là 05 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp xã

– Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân cấp xã

Kết quả thực hiện thủ tục nhận con và làm giấy khai sinh cho con ngoài giá thú:

Giấy khai sinh (bản chính), nếu không xác định được người cha, thì phần ghi về người cha trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh để trống.

Lệ phí: Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục nhận con và làm giấy khai sinh cho con ngoài giá thú:

– Giấy tờ phải xuất trình:

+ Hộ khẩu hoặc giấy đăng ký tạm trú có thời hạn của người mẹ hoặc hộ khẩu thường trú, Chứng minh nhân dân của người mẹ.

+ Chứng minh nhân dân của người nhận làm cha (nếu có người nhận là cha của trẻ).

Như vậy, nếu như trẻ có cả cha và mẹ nhận đứng tên trong giấy khai sinh thì bạn hoàn toàn có thể làm giấy khai sinh cho cháu đầy đủ cả tên cha mẹ, chỉ cần bạn có đủ căn cứ để chứng minh quan hệ cha con, cụ thể ở đây là giất xét nghiện ADN.

Trong trường hợp có tranh chấp về việc xác nhận quan hệ cha – con thì bạn có thể nộp đơn yêu cầu xác nhận quan hệ cha – con hoặc đơn khởi kiện về tranh chấp về xác định cha, mẹ, con theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

2. Có thể làm thủ tục nhận con và làm giấy khai sinh cho con ngoài giá thú khi cha đã có gia đình riêng được không?

Theo quy định của Luật Hộ tịch năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì đối với trường hợp của bạn, mặc dù hai bạn chưa đăng ký kết hôn nhưng con bạn vẫn có quyền được làm thủ tục nhận con và làm giấy khai sinh cho con ngoài giá thú và theo họ cũng như quê quán của bạn. Dẫn chiếu đến Điều 4 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 4. Xác định nội dung đăng ký khai sinh, khai tử

1. Nội dung khai sinh được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 của Luật Hộ tịch và quy định sau đây:

a) Họ, chữ đệm, tên và dân tộc của trẻ em được xác định theo thỏa thuận của cha, mẹ theo quy định của pháp luật dân sự và được thể hiện trong Tờ khai đăng ký khai sinh; trường hợp cha, mẹ không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được, thì xác định theo tập quán;”

Do đó, trong trường hợp này, người mẹ có trách nhiệm đi làm thủ tục nhận con và làm giấy khai sinh cho con ngoài giá thú theo quy định, còn đối với người cha thì cần làm thủ tục xác nhận quan hệ cha – con theo quy định để có thể lựa chọn họ, cũng như quê quán cho con. Khi đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ kết hợp giải quyết việc đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con theo quy định tại Điều 12 Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành:

“Khi đăng ký khai sinh cho trẻ em mà có người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con thì cơ quan đăng ký hộ tịch kết hợp giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh và thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con như sau:

1. Hồ sơ gồm:

a) Tờ khai đăng ký khai sinh và Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định;

b) Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay Giấy chứng sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật hộ tịch;

c) Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại Điều 11 của Thông tư này.

2. Các giấy tờ khác, trình tự giải quyết được thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 16 và Điều 25 của Luật hộ tịch trong trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã; theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 36 và Điều 44 của Luật hộ tịch trong trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Nội dung đăng ký khai sinh xác định theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP. Giấy khai sinh và Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con được cấp đồng thời cho người yêu cầu.”

Muốn nhận con ngoài giá thú thì ra chính quyền làm thủ tục hay kiện ra Tòa?  | Báo Pháp luật Việt Nam điện tử

3. Người vợ có quyền ngăn cản con riêng của chồng mang họ chồng không?

Thưa luật sư, vợ chồng em cưới nhau 13 năm và có hai con gái. Gần đây, em phát hiện chồng em có quan hệ với người đàn bà khác (có tổ chức đám cưới ở quê của cô ấy) và họ sắp con nên em muốn hỏi là đứa bé sinh ra có được mang họ của chồng em không? Và em có quyền ngăn cản không cho đứa bé mang họ của chồng em không?
Rất mong được sự tư vấn của các luật sư. Em xin cảm ơn.

Căn cứ theo quy định tại Điều 91 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về quyền nhận con, do đó, chồng của bạn có quyền nhận con ngoài giá thú với người phụ nữ khác mà không cần phải có sự đồng ý của bạn. Chính vì vậy, bạn đương nhiên không có quyền ngăn cản không cho đứa bé mang họ của chồng vì việc con mang họ cha hay mang theo họ mẹ phụ thuộc vào sự thỏa thuận của chồng bạn và người phụ nữ kia, bạn không có quyền quyết định trong trường hợp này.

Điều 91. Quyền nhận con

1. Cha, mẹ có quyền nhận con, kể cả trong trường hợp con đã chết.

2. Trong trường hợp người đang có vợ, chồng mà nhận con thì việc nhận con không cần phải có sự đồng ý của người kia.”

Tư vấn thủ tục nhận con và làm giấy khai sinh cho con ngoài giá thú? 

trực tiếp tại địa chỉ Công ty Luật Đồng Nai

Khi khách hàng đến trực tiếp tại địa chỉ Công ty sẽ được hỗ trợ, tư vấn thủ tục nhận con và làm giấy khai sinh cho con ngoài giá thú trực tiếp bởi Luật sư của Luật Đồng Nai.

  • Trụ sở chính công ty: Số 27/4 (Lầu 1), đường An Phú Đông 1, Khu phố 1, phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM.
  • Chi nhánh Bình Dương: Số 69 đường N2, Khu nhà ở Phú Mỹ Hiệp – 713 Mỹ Phước – Tân Vạn, khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Hiện tại, với uy tín của chúng tôi đã có rất nhiều khách hàng được hỗ trợ tư vấn. Quý khách hàng vui lòng đặt lịch hẹn trước theo Số điện thoại: 0919.559.819. Chúng tôi sẽ gọi điện và đặt lịch hẹn với khách hàng.

Lưu ýTrong quá trình tư vấn, quý khách hàng nói tập trung vào vấn đề cần giải quyết tránh kể dài dòng, không đúng trọng tâm sự việc làm ảnh hưởng đến cuộc tư vấn

Tư vấn thủ tục nhận con và làm giấy khai sinh cho con ngoài giá thú tại Đồng Nai trực tuyến qua Số điện thoại: 0919.559.819.

Hiện nay, chúng tôi chỉ dùng hai số số điện thoại sau để tư vấn cho khách hàng.

Trong trường hợp quý khách hàng không thu xếp được thời gian tư vấn trực tiếp và cần tư vấn gấp để nhanh chóng giải quyết vụ việc cũng như tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại. Hãy liên hệ: 0919.559.819.

>> Liên hệ để được tư vấn luật ly hôn 24/7 tại Đồng Nai: 0919.559.819.

Tư vấn thủ tục nhận con và làm giấy khai sinh cho con ngoài giá thú tại Đồng Nai Qua Email 

Hãy liên hệ với chúng tôi thông qua địa chỉ Mail:  Congtyluatvinhphuoc@gmail.com

Đối với những trường hợp có nhiều giấy tờ, hoặc không thể đến trực tiếp tư vấn tại địa chỉ công ty thì có thể chụp ảnh và các giấy tờ liên quan đến vụ việc gửi cho Luật Sum Họp, trong vòng 1-3 ngày chúng tôi sẽ trả lời Email và đưa ra hướng giải quyết cho khách hàng.

>> Liên hệ để được tư vấn luật ly hôn 24/7 tại Đồng Nai: 0919.559.819.

Tư vấn thủ tục nhận con và làm giấy khai sinh cho con ngoài giá thú tại Đồng Nai qua các phương thức khác

+ Tư vấn qua Zalo của Luật Đồng Nai: 0919.559.819.

+  Nhận tư vấn thủ tục nhận con và làm giấy khai sinh cho con ngoài giá thú tại Đồng Nai qua website:  Congtyluatvinhphuoc@gmail.com Nhằm hỗ trợ khách hàng hỗ trợ và giải quyết các vấn đề của khách hàng một cách nhanh chóng.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT, VUI LÒNG LIÊN HỆ NGAY CHO LUẬT SƯ ĐỒNG NAI – TƯ VẤN YÊU CẦU KHÔNG CÔNG NHẬN QUAN HỆ VỢ CHỒNG: THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ YÊU CẦU TẠI ĐỒNG NAI

ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ CHI TIẾT:

Hotline: 0919.559.819.

Zalo: 0919.559.819.

– Mail:  Congtyluatvinhphuoc@gmail.com

– Fanpage: Luật sư Bình Dương

– Website: https://luatdongnai.vn/

Để đặt lịch hẹn cho chúng tôi, Qúy khách vui lòng gọi vào số hotline: 0919.559.819 để được hẹn trước 1 giờ đồng hồ để chúng tôi phân công Luật sư hỗ trợ yêu cầu không công nhận quan hệ vợ chồng: thủ tục và hồ sơ yêu cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *