Việc Nhà nước giải tỏa, thu hồi đất được bồi thường thế nào? là câu hỏi mà Công ty luật Đồn Nai thường gặp đối với các hộ dân, khu dân cư làm trong khu quy hoạch của Nhà nước. Thu hồi đất đai là việc làm liên tục diễn ra khi nhà nước cần sử dụng đất để không ngừng mở rộng các dự án quan trọng. Quá trình thu hồi đất và đền bù sẽ diễn ra theo một trình tự quy định của luật pháp. Tuy nhiên nhiều người dân vẫn rất khó để nắm bắt rõ ràng nên dễ xảy ra các tranh chấp không cần thiết.

Vì vậy ở trong bài viết này Công ty luật tại Đồng Nai sẽ hỗ trợ bạn hiểu rõ về điều kiện để được nhận bồi thường. Nhất là hướng dẫn câu hỏi rất được để ý hiện nay đây là “Thu hồi đất thì nhận tiền bồi thường như thế nào”.

Hãy liên hệ trực tiếp Công ty luật tại Đồng Nai qua số điện thoại: 0919.559.819 để được Luật sư chuyên môn tư vấn và giải đáp.

Bồi thường phần đất mà nhà nước thu hồi

Việc Nhà nước thu hồi đất làm đường thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại Điều 62 Luật Đất đai năm 2013.

Đền bù đất đai là vấn đề mà người sở hữu đất sau thời điểm nhà nước tiến hành thu lại đất sẽ được hưởng. Nhà nước sẽ trả lại một khoản đền bù xứng đáng theo đúng giá trị QSDĐ đối với diện tích đất thu hồi theo luật đất đai. Tuy nhiên để được đền bù đất đai một cách hợp pháp thì trước tiên người nhận bồi thường phải đảm bảo điều kiện được bồi thường.

Căn cứ khoản 1, Điều 75, Luật Đất đai năm 2013 thì để được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận);

2. Có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai 2013 mà chưa được cấp.”

Thu hồi đất thì nhận tiền bồi thường như thế nào?

Thu hồi đất thì nhận tiền bồi thường như thế nào? Thực tế hình thức bồi thường tiền khi thu hồi đất sẽ sở hữu 2 cách được áp dụng. Một là người được bồi thường sẽ nhận tiện mặt. Hai là nhà nước sẽ tiến hành bồi thường tiền bằng cách cấp đất tái định cư cho những người dân.

Bồi thường tái định cư cho những người có đất bị thu hồi.

  • Thu hồi đất thì nhận tiền bồi thường như thế nào? Nếu bồi thường bằng cách cấp tái định cư thì người có đất bị thu hồi sẽ nhận lại một quỹ đất mới. 
  • Nhà nước thu hồi đất của người sử dụng đất với giấy tờ đầy đủ thì sẽ được bồi thường. Trừ trường hợp được quy định khoản 2 – 12 điều 38. Và điểm b, c, d, g khoản 1 điều 43.
  • Người bị thu hồi loại đất nào sẽ được Nhà nước bồi thường đất mới tương tự.
  • Bồi thường về đất khi thu hồi đất. Nếu không có đất tái định cư cấp mới thì người sở hữu hưởng ưu tiên mua, thuê nhà ở của nhà nước. Bồi thường bằng đất ở dành cho khu vực nông thôn, nếu giá trị QSDĐ ở thu hồi to hơn giá đất bồi thường thì tính thêm tiền mặt. Tiền bồi thường sẽ được tính toán thích hợp với phần chênh lệch.
  • ….

Bồi thường tiền mặt cho những người có đất bị thu hồi

Nếu chọn lựa nhận tiền bồi thường bằng tiền mặt thì giá đất được làm căn cứ giá bồi thường và do nhà nước tính toán quy định với mức giá hợp lý. Giá đất bồi thường sẽ là giá tại thời điểm quyết định bồi thường. Vì vậy dù chưa nhận tiền ngay trong khi thu hồi đất nhưng giá sẽ được niêm yết vào khoảng thời gian đó.

Quy trình bồi thường giải phóng mặt bằng theo Luật Đất đai 2013 của Công ty luật tại Đồng Nai

Thông báo thu hồi đất

Trước khi có quyết định thu hồi đất, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có thông báo thu hồi đất chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp.

Thông báo sẽ được gửi đến tất cả người dân có đất thu hồi. Phương tiện thông tin bao gồm tất các các thiết bị thông tin đại chúng như phát thanh, truyền hình trong khu vực và niêm yết tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã.

Nội dung thông báo sẽ là kế hoạch thu hồi đất, điều tra khảo sát tình hình, đo đạc và kiểm đếm đất.

Sau khi thực hiện đúng thủ tục trên, nếu người dân có đất thu hồi chấp nhận thu hồi đất thì UBND có thẩm quyền có thể ra quyết định thu hồi đất và thực hiện kế hoạch bồi thường trình bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định.

Sau đó, hỗ trợ tái định cư cho người dân mà không cần phải chờ đến hết thời hạn ngày thông báo.

Thu hồi đất

Luật đất đai 2013 quy định UBND cấp tỉnh có thẩm quyền thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn, đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đối với các hộ gia đình, các nhân, cộng đồng dân cư, đất của người Việt đang định cư tại nước ngoài thì UBND cấp huyện sẽ có quyết định thu hồi đất.

Trong trường hợp khu đất cần thu hồi có cả tổ chức lẫn hộ gia đình cá nhân thì quyết định thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ được cấp bởi UBND cấp tỉnh hoặc ủy quyền cho UBND cấp huyện.

Kiểm kê đất đai, tài sản trên đất

Bước kiểm kê đất đai, tài sản có trên đất được thực hiện bởi UBND cấp xã phối hợp với bộ phận thực hiện nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, người sử dụng đất cũng phải có trách nhiệm phối hợp để các cơ quan chức năng hoàn thành công việc hiệu quả và chính xác nhất.

Nếu cá nhân, tổ chức có đất thu hồi không hợp tác thực hiện nhiệm vụ kiểm để đất đai, tài sản có trên đất thì bộ phận liên quan cần có nghĩa vụ thuyết phục người dân để thực hiện nhiệm vụ.

Sau 10 ngày vận động thuyết phục sự hợp tác, nếu bên sử dụng đất vẫn không chịu phối hợp thì Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Điều 70 của Luật đất đai 2013.

Lập phương án bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư

Bước này được thực hiện bởi tổ chức chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư cho dân trong kế hoạch giải phóng mặt bằng theo đúng số liệu đo đạc kiểm kê ở bước 3 trong quy trình bồi thường giải phóng mặt bằng.

Niêm yết công khai phương án lấy ý kiến của dân

Đây là bước khó khăn nhất trong quy trình bồi thường giải phóng mặt bằng. Việc tổ chức lấy ý kiến phải được lập thành biên bản có xác nhận của đại diện UBND cấp xã, đại diện Ủy ban MTTQVN cấp xã, đại diện những người có đất thu hồi.

Thông qua đó, tổng hợp tất cả ý kiến từ người dân để thực hiện đối thoại trực tiếp, thỏa thuận để người dân toàn ý chấp nhận phương án bồi thường, hoàn tất việc hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng.

Hoàn chỉnh phương án

Các cơ quan chức năng có thẩm quyền hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng trên cơ sở các ý kiến đóng góp từ người dân để lên kế hoạch thực hiện phương án.

 Phê duyệt phương án chi tiết và tổ chức kiểm tra thực hiện

Theo Điều 66 Luật đất đai 2013, quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư trong 1 ngày.

Tổ chức chi trả bồi thường

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi đất, các cơ quan chức năng phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ bồi thường, hỗ trợ tái định cư có người dân có đất thu hồi.

Lưu ý: Nếu diện tích đất thu hồi đang có tranh chấp về quyền sử dụng đất thì tiền bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đất đang tranh chấp đó được chuyển vào Kho bạc Nhà nước. Sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết xong thì trả cho người có quyền sử dụng đất.

Bàn giao mặt bằng, cưỡng chế thu hồi đất

Các cá nhân, tổ chức có đất thu hồi có trách nhiệm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư sau khi nhận tiền bồi thường theo đúng thời gian quy định. Nếu người có đất thu hồi không thực hiện nghĩa vụ giao đất thi sẽ bị cưỡng chế theo quy định tại Điều 71 Luật đất đai 2013.

Những cách thức liên hệ đa dạng và phong phú của Công ty luật tại Đồng Nai.

Để được tư vấn cụ thể hơn, Khách hàng có thể liên hệ Công ty luật tại Đồng Nai qua các phương thức liên hệ sau:

Tư vấn trực tiếp tại Công ty

Công ty luật tại Đồng Nai với đội ngũ luật sư chuyên môn cao, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề. Sẽ tư vấn, hỗ trợ và giải quyết các vấn đề cho khách hàng một cách nhanh chóng và đảm bảo quyền lợi tối ưu nhất cho khách hàng.

Tại đây, bạn sẽ được gặp và trao đổi trực tiếp với luật sư, trình bày các vấn đề và câu hỏi mà mình thắc mắc để được luật sư giải đáp cụ thể và nhanh chóng.

Giờ làm việc cụ thể như sau:

Từ thứ 2 đến thứ 6:

+ Buổi sáng từ 08 giờ đến 12 giờ;

+ Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Thứ 7: Buổi sáng từ 08 giờ đến 12 giờ.

Ngoài ra, chúng tôi còn phục vụ khách hàng từ thứ hai đến sáng thứ 7 mỗi tuần. Không chỉ vậy, Luật sư tại Đồng Nai còn sẽ hỗ trợ cho khách hàng cả những ngày nghỉ lễ hoặc cuối tuần. Để quý khách có thời gian phù hợp để tư vấn pháp luật.

Tư vấn qua Email của Công ty luật tại Đồng Nai

Tư vấn qua hòm thư email như sau: Congtyluatvinhphuoc@gmail.com

Áp dụng trong trường hợp người yêu cầu không có thời gian đến văn phòng, vị trí địa lý không cho phép hoặc việc tư vấn trực tuyến không đủ dữ liệu tư vấn do vụ việc phức tạp nhiều tài liệu, chứng cứ…

Có thể thấy khi liên quan đến vấn đề tranh chấp về lao động rất nhiều các vấn đề liên quan để thu thập hồ sơ, tài liệu chứng cứ để Luật sư tại Đồng Nai đánh giá khách quan nhất.

Tư vấn qua những phương thức liên hệ khác:

Bên cạnh những phương thức liên hệ trên, Công ty luật tại Đồng Nai còn tạo điều kiện và mở rộng hệ thống tư vấn pháp lý điện tử, online đến với khách hàng. Giúp khách hàng tiếp cận nhanh chóng và đạt hiệu quả chất lượng trong việc tư vấn pháp luật:

Công ty luật tại Đồng Nai tự tin khẳng định chất lượng cung ứng dịch vụ của chúng tôi đối với khách hàng. Và giúp khách hàng đạt được mục đích ban đầu của mình một cách nhanh chóng.

ĐỂ BIẾT THÊM MỌI THÔNG TIN, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ NGAY CÔNG TY LUẬT TẠI ĐỒNG NAI THEO:

Hotline: 0919.559.819;

Zalo: 0919.559.819;

Số điện thoại: 0919.559.819

Email: Congtyluatvinhphuoc@gmail.com

Website: Luật Đồng Nai

Những vấn đề mà khách hàng đang vướng mắc về pháp luật, tất cả sẽ được Công ty luật tại Đồng Nai hỗ trợ tư vấn, giải đáp cũng như bảo vệ tối đa quyền và lợi ích của khách hàng.

>> Xem thêm: Luật sư nhà đất tại TPHCM  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *