Luật sư tư vấn thừa kế tại Biên Hòa với hơn 10 năm kinh nghiệm, giải quyết nhanh chóng vụ việc, với chi phí hợp lý. Số điện thoại luật sư tu vấn thừa kế tại Biên Hòa: 0919.559.819 giải quyết tranh chấp về thừa kế, quyền thừa kế, chia tài sản,…Qúy khách hàng có thể an tâm khi sử dụng dịch vụ tại Luật Vinh Phước.

Để được hỗ trợ, tư vấn Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số điện thoại Luật sư thừa kế tại Biên Hòa: 0919.559.819.

LUẬT SƯ TƯ VẤN THỪA KẾ TẠI BIÊN HÒA TƯ VẤN THỪA KẾ LÀ GÌ?, NGƯỜI THỪA KẾ LÀ GÌ?

 Thừa kế là một chế đinh pháp luật điều chỉnh việc chuyển giao tài sản của người chết cho người khác. Theo đó, pháp luật cũng quy định về phạm vi quyền, nghĩa vụ cũng như phương thức bảo vệ các quyền và nghĩa vụ của người thừa kế.

Đối tượng của thừa kế là tài sản, quyền tài sản thuộc quyền của người đã chết để lại. Tài sản có thể là hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản.

Người thừa kế là ai?

(i) Đối với trường hợp thừa kế theo di chúc: Người thừa kế là những cá nhân có tên trong di chúc và những người được thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc được pháp luật quy định tại Điều 644 Bộ luật dân sự năm 2015. Cụ thể là:

 • Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
 • Con thành niên mà không có khả năng lao động.

Các đối tượng trên vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó.

(ii) Đối với trường hợp thừa kế theo pháp luật: Người thừa kế là những cá nhân được quy định tại Điều 651 Bộ luật dân sự năm 2015 và người thừa kế thế vị được quy định tại Điều 652 Bộ luật dân sự năm 2015

Lưu ý: Trường hợp thừa kế theo pháp luật thì những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu như không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

LUẬT SƯ TƯ VẤN THỪA KẾ TẠI BIÊN HÒA TƯ VẤN KHI NÀO THÌ TIẾN HÀNH MỞ THỪA KẾ

Theo quy định tại Điều 611 Bộ luật dân sự năm 2015 thì thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết.

Đối với trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế được xác định như sau:

 • Sau 03 năm, kể từ ngày quyết định tuyên bố mất tích của Tòa án có hiệu lực pháp luật nhưng không có tin tức xác thực là còn sống;
 • Chiến tranh biệt tích sau 05 năm, kể từ ngày chiến tranh kết thúc nhưng không có tin tức xác thực là còn sống;
 • Bị tai nạn hoặc thảm họa, sau 02 năm, kể từ ngày tai nạn hoặc thảm hoạ, thiên tai đó chấm dứt nhưng không có tin tức xác thực là còn sống, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
 • Biệt tích 05 năm liền trở lên và không có tin tức xác thực đang còn sống.
Luật sư tư vấn thừa kế tại Biên Hòa
Luật sư tư vấn thừa kế tại Biên Hòa

LUẬT SƯ TƯ VẤN THỪA KẾ TẠI BIÊN HÒA TƯ VẤN THỜI HIỆU MỞ THỪA KẾ, ĐỊA ĐIỂM MỞ THỪA KẾ

Thời hiệu thừa kế

Thời hiệu thừa kế là thời hạn để người có quyền thừa kế được pháp luật công nhận quyền thừa kế. Khi hết thời hạn thừa kế thì người thừa kế không có quyền yêu cầu chia di sản thừa kế.

Pháp luật quy định đối với bất động sản thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm và 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó.

Bên cạnh đó, pháp luật cũng quy định thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Ngoài ra, thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Địa điểm mở thừa kế

Khoản 2 Điều 611 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:  Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản; nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ di sản hoặc nơi có phần lớn di sản.

Bộ luật dân sự quy định địa điểm mở thừa kế vì nơi đó thường phải tiến hành những công việc như: kiểm kê ngay tài sản của người đã chết, xác định những ai là người thừa kế theo di chúc, theo luật, người từ chối nhận di sản…Ngoài ra nếu có người trong diện thừa kế từ chối nhận di sản thì phải thông báo cho cơ quan công chứng nhà nước hoặc ủy ban nhân dân xã phường thị trấn nơi mở thừa kế về việc từ chối nhận di sản. Hơn nữa trong trường hợp có tranh chấp thì Tòa án nhân dân nơi mở thừa kế có thẩm quyền giải quyết.

Trong thực tế một người trước khi chết có thể ở nhiều nơi khác nhau do đó bộ luật dân sự quy định địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản.

LUẬT SƯ TƯ VẤN THỪA KẾ TẠI BIÊN HÒA CUNG CẤP DỊCH VỤ

Luật sư tư vấn thừa kế tại Biên Hòa tư vấn thủ tục lập di chúc

 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Biên Hòa Tư vấn hình thức di chúc và cách thức lập di chúc đúng pháp luật;
 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Biên Hòa Tư vấn nội dung cần thiết trong di chúc;
 • Thủ tục để làm di chúc trong di chúc theo đúng quy định của pháp luật về thừa kế;
 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Biên Hòa Tư vấn lập di chúc chung của vợ chồng;
 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Biên Hòa Tư vấn luật về xử lý tài sản và phân định phần di sản cho từng người thừa kế;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến làm di chúc (lập di chúc) cho tài sản có tính đặc thù liên quan đến sự điều chỉnh của những lĩnh vực pháp luật liên quan khác như lĩnh vực doanh nghiệp, lĩnh vực pháp luật đất đai nhà ở và bất động sản khác;
 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Biên Hòa Tư vấn sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc.
 • Tư vấn thừa kế tài sản theo pháp luật;
 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Biên Hòa Tư vấn về thừa kế thế vị (nếu có);
 • Tư vấn về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ, Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế;
 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Biên Hòa Tư vấn về Việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác.
 • Tư vấn về thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế;
 • Tư vấn cách thức xác định nghĩa vụ tài sản do người chết để lại;
 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Biên Hòa Tư vấn cách thức xác định người quản lý di sản, quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản;
 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Biên Hòa Tư vấn xác định việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm (nếu có);

Luật sư tư vấn thừa kế tại Biên Hòa tư vấn thừa kế tài sản, thừa kế di sản

 • Xác định tính hợp pháp của tài sản, di sản thừa kế;
 • Cách thức phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật, theo di chúc;
 • Thủ tục khai nhận di sản, từ chối nhận di sản, tài sản thừa kế;
 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Biên Hòa Tư vấn xác định hàng thừa kế theo đúng quy định pháp luật;
 • Tư vấn về giá trị cho mỗi loại di sản thừa kế;
 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Biên Hòa Tư vấn thủ tục từ chối nhận tài sản thừa kế;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến chia di sản, tài sản thừa kế có tính đặc thù liên quan đến sự điều chỉnh của những lĩnh vực pháp luật liên quan khác như lĩnh vực doanh nghiệp, lĩnh vực pháp luật đất đai nhà ở và bất động sản khác.

Luật sư tư vấn thừa kế tại Biên Hòa Tư vấn giải quyết tranh chấp thừa kế

 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Biên Hòa Tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp về quyền hưởng thừa kế theo quy định;
 • Giải quyết tranh chấp về xác định hàng thừa kế để chia thừa kế;
 • Giải quyết tranh chấp trong việc chia thừa kế theo pháp luật, chia thừa kế theo di chúc giữa các đồng thừa kế;
 • Thay mặt các bên tiến hành đàm phán, hòa giải, thương lượng chia thừa kế;
 • Hỗ trợ khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện giải quyết tranh chấp;
 • Trực tiếp tham gia gia tố tụng với tư cách là luật sư – Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại các cấp tòa xét xử.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đến di chúc hoặc theo pháp luật liên quan đến di sản thừa kế là tài sản có tính đặc thù liên quan đến sự điều chỉnh của những lĩnh vực pháp luật liên quan khác như lĩnh vực doanh nghiệp, lĩnh vực pháp luật đất đai nhà ở và bất động sản khác.
Luật sư tư vấn thừa kế tại Biên Hòa
Luật sư tư vấn thừa kế tại Biên Hòa

LUẬT SƯ TƯ VẤN THỪA KẾ TẠI BIÊN HÒA TƯ VẤN HƯỚNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THỪA KẾ

Thương lượng

Để tiết kiệm thời gian, chi phí, thương lượng là cách giải quyết tranh chấp thừa kế tối ưu nhất giúp các bên có được thỏa thuận vừa đảm bảo quyền lợi của các bên vừa tiện lợi, nhanh chóng, hiệu quả.

Hòa giải

Tranh chấp thừa kế mà hai bên không thể tự thương lượng, thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết, phân chia di sản có thể nhờ luật sư hoặc người thứ ba có hiểu biết pháp luật hòa giải. Hòa giải không phải là thủ tục bắt buộc trong giải quyết tranh chấp thừa kế. Hai bên có thể lựa chọn hòa giải hoặc không hòa giải mà khởi kiện thẳng ra Tòa án yêu cầu giải quyết tranh chấp.

Khởi kiện

Đối với tranh chấp thừa kế, người thừa kế nộp đơn khởi kiện tại TÒA ÁN nhân dân cấp huyện nơi bị đơn cư trú hoặc làm việc theo quy định tại khoản 5 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Bên cạnh đó, tại Điều 33 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định những tranh chấp về thừa kế có yếu tố nước ngoài sẽ thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp Tỉnh, cụ thể:

 • Những tranh chấp về thừa kế mà có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài
 • Hoặc cần phải uỷ thác tư pháp cho cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài, cho Toà án nước ngoài

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý đối với một số trường hợp để tăng cường thẩm quyền cho một số Tòa án cấp huyện thì UBTVQH đã ban hành 02 Nghị Quyết quy định Tòa án nhân dân cấp huyện được quyền xét xử các vụ án có yếu tố nước ngoài, gồm:

 • Nghị quyết 1036/2006/NQ-UBTVQH11
 • Nghị quyết 781/2009/NQ-UBTVQH12.

PHƯƠNG THỨC LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN THỪA KẾ TẠI BIÊN HÒA

Tư Vấn Trực Tiếp Tại Văn Phòng Luật Sư

Tư vấn trực tiếp tại văn phòng khách hàng có thể dễ dàng trao đổi, luật sư tư vấn, hỗ trợ đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng, đảm bảo quyền và lợi ích của khách hàng.

Việc tư vấn trực tiếp này, giúp khách hàng dễ dàng trình bày những vướng mắc về pháp lý, những tranh chấp,…Ngoài ra, khi tư vấn trực tiếp mục đích mà mình mong muốn giải quyết, từ đó Luật sư sẽ đưa ra những phân tích theo nhiều hướng khác nhau để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Luật sư tư vấn thừa kế tại Biên Hòa luôn đồng hành, giúp đỡ khách hàng mọi lúc mọi nơi. Bạn có thể liên hệ trực tiếp tại văn phòng Luật sư với địa chỉ:

Địa chỉ: 27/4 (Lầu 1), Đường An Phú Đông 01, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM

Tại đây, bạn sẽ được gặp và trao đổi trực tiếp với luật sư, trình bày các vấn đề và câu hỏi mà mình thắc mắc để được luật sư giải đáp cụ thể và nhanh chóng.

Giờ làm việc cụ thể như sau:

Từ thứ 2 đến thứ 6:

+ Buổi sáng từ 08 giờ đến 12 giờ;

+ Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Thứ 7: Buổi sáng từ 08 giờ đến 12 giờ.

Ngoài ra, chúng tôi còn phục vụ khách hàng từ thứ hai đến sáng thứ 7 mỗi tuần. Không chỉ vậy, sẽ hỗ trợ cho khách hàng cả những ngày nghỉ lễ hoặc cuối tuần. Để quý khách có thời gian phù hợp để tư vấn pháp luật.

Lưu ý: Khi đến tư vấn trực tiếp tại văn phòng khách hàng cần đem theo những giấy tờ tùy thân hoặc liên quan đến vấn đề cần giải đáp,…Để luật sư có thể nắm bắt và đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng.

Tư vấn trực tuyến qua Số điện thoại: 0919.558.819

Bước 1: Gọi điện thoại vào số điện thoại: 0919.559.819.

Bước 2: Trình bày vấn đề;

Bước 3: Lắng nghe luật sư tư vấn;

Trong trường hợp tư vấn nếu khách hàng không thu xếp được thời gian tư vấn trực tiếp và cần tư vấn gấp để nhanh chóng giải quyết vụ việc cũng như tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại. Hãy liên hệ: 0919.558.819.

Tư vấn qua Email của Luật sư tư vấn thừa kế tại Biên Hòa

Email của Luật sư tư vấn ly hôn tại Biên Hòa là: Mail: Congtyluatvinhphuoc@gmail.com

Đối với những trường hợp có nhiều giấy tờ, hoặc không thể đến trực tiếp tư vấn tại địa chỉ công ty thì có thể chụp ảnh và các giấy tờ liên quan đến vụ việc gửi cho Luật sư tư vấn ly hôn tại Biên Hòa, trong vòng 1 -3 ngày chúng tôi sẽ trả lời Email và đưa ra hướng giải quyết cho khách hàng.

Tư vấn qua Zalo, Website, Fanpage,… của Luật sư tư vấn thừa kế tại Biên Hòa

Tư vấn qua Zalo của Luật sư tư vấn ly hôn tại Biên Hòa: 0919.558.819.

ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TƯ VẤN, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ LUẬT SƯ TẠI ĐỒNG NAI THEO:

Hotline: 0919.558.819.

Zalo: 0919.558.819.

Email: Congtyluatvinhphuoc@gmail.com

Website: Luật Đồng Nai  

Để đặt lịch hẹn cho Luật sư, Qúy khách vui lòng gọi vào số hotline: 0919.558.819 để được hẹn trước 1 giờ đồng hồ để chúng tôi phân công Luật sư hỗ trợ Qúy khách.

Xem thêm: Nghỉ việc không xin phép có bị đuổi việc không?

Xem thêm: Số điện thoại Văn phòng Luật sư tại Thủ Đức

Xem thêm: Địa chỉ Luật sư tại Thủ Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *