LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP TẠI ĐỒNG NAI 24/7 

Tư vấn doanh nghiệp, tư van doanh nghiep, tu van lao dong, tư vấn lao đông, tư vấn soạn thảo hợp đồng, tư vấn thuế, tư vấn thành lập doanh nghiệp

Luật sư tư vấn pháp lý doanh nghiệp tại Đồng Nai 24/7

Như một quy luật chung, thị trường càng phát triển thì rủi ro pháp lý tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng theo đó càng lớn. Việc quan tâm đúng mức đến ý nghĩa, vai trò của luật sư trong việc tư vấn pháp lý thường xuyên, dự phòng rủi ro và sử dụng pháp luật làm công cụ bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp khi có tranh chấp sẽ là xu hướng trong tương lai.

Đồng hành với hàng nghìn doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, Luật sư tư vấn pháp lý doanh nghiệp tại Đồng Nai 24/7 đã và đang thực hiện ngày càng tốt vai trò của mình.

LUẬT SƯ TƯ VẤN THƯỜNG XUYÊN CHO DOANH NGHIỆP - DPRO | Công ty luật Đỉnh Phong

Hiện chúng tôi đang cung cấp 03 gói dịch vụ uy tín ở các mức độ khác nhau, cụ thể như sau:

1. Dịch vụ pháp lý theo vụ việc

Hai bên ký hợp đồng nguyên tắc về việc tư vấn, cung cấp dịch vụ pháp lý. Khách hàng nhận thấy vụ việc nào cần hỗ trợ pháp lý sẽ liên hệ với Luật sư tư vấn pháp lý doanh nghiệp tại Đồng Nai 24/7. Sau khi thống nhất khối lượng công việc, phí dịch vụ tương ứng với từng trường hợp cụ thể và các vấn đề phát sinh khác (nếu có), Luật sư tư vấn pháp lý doanh nghiệp tại Đồng Nai 24/7 sẽ triển khai thực hiện hoàn tất, bàn giao kết quả cho khách hàng.

2. Dịch vụ pháp lý thường xuyên

Hai bên ký hợp đồng dịch vụ pháp lý thường xuyên. Phí dịch vụ cố định theo hàng tháng hoặc quý. Bất cứ yêu cầu tư vấn nào nằm trong phạm vi dịch vụ sẽ được Luật sư tư vấn pháp lý doanh nghiệp tại Đồng Nai 24/7 tư vấn và triển khai thực hiện hoàn tất, bàn giao kết quả cho khách hàng.

Luật sư tư vấn pháp lý doanh nghiệp tại Đồng Nai 24/7 sẽ soạn thảo các hồ sơ, hướng dẫn các thủ tục và hỗ trợ tốt nhất cho nhân sự của khách hàng trong trường hợp thực hiện các công việc liên quan đến đơn vị thứ ba.

Khách hàng có thể yêu cầu Gia Luật cử luật sư đến giải quyết công việc tại trụ sở của đối tác hoặc nơi khác nhưng tuỳ thời gian, tính chất, khối lượng công việc, Gia Luật sẽ tính thêm phí phát sinh phù hợp.

Đối với các vụ việc phải giải quyết theo con đường tố tụng (tại Toà án, Trọng tài…), hai bên sẽ ký hợp đồng dịch vụ riêng, Luật sư tư vấn pháp lý doanh nghiệp tại Đồng Nai 24/7 sẽ ưu tiên thực hiện với mức phí dịch vụ ưu đãi.

Dịch vụ tư vấn - Setup tái cấu trúc doanh nghiệp chuyên nghiệp

3. Dịch vụ phòng pháp chế doanh nghiệp:

Hai bên ký hợp đồng dịch vụ phòng pháp chế doanh nghiệp. Phí dịch vụ cố định hàng quý hoặc năm. Bất cứ yêu cầu tư vấn nào nằm trong phạm vi dịch vụ sẽ được Luật sư tư vấn pháp lý doanh nghiệp tại Đồng Nai 24/7 tư vấn và triển khai thực hiện hoàn tất và bàn giao kết quả cho khách hàng.

Đặc biệt, Luật sư tư vấn pháp lý doanh nghiệp tại Đồng Nai 24/7 sẽ làm việc như Phòng pháp chế của khách hàng, ưu tiên giải quyết kịp thời mọi công việc theo tiến độ giao việc của khách hàng, đại diện và/hoặc cùng nhân sự của khách hàng trực tiếp thực hiện (nếu khách hàng có yêu cầu) mọi công việc nhân danh khách hàng. Luật sư tư vấn pháp lý doanh nghiệp tại Đồng Nai 24/7 chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung công việc mình tư vấn, thực hiện.

Khách hàng cũng có thể yêu cầu Luật sư tư vấn pháp lý doanh nghiệp tại Đồng Nai 24/7 cử luật sư đến giải quyết công việc tại trụ sở của khách hàng hoặc nơi khác trong thời gian phù hợp trên tinh thần chia sẻ và đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu.

Đối với các vụ việc phải giải quyết theo con đường tố tụng (tại Toà án, Trọng tài…), Luật sư tư vấn pháp lý doanh nghiệp tại Đồng Nai 24/7 sẽ ưu tiên thực hiện, không tính phí dịch vụ, trừ các chi phí về án phí, lệ phí và các loại phí khác phải đóng cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Phạm vi tư vấn của chúng tôi bao gồm không giới hạn các lĩnh vực sau:

 • Luật sư tư vấn pháp lý doanh nghiệp tại Đồng Nai 24/7 chuyên tư vấn các quy định về Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật thương mại, Bộ luật lao động và các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.
 • Luật sư tư vấn pháp lý doanh nghiệp tại Đồng Nai 24/7 chuyên tư vấn đàm phán, soạn thảo, ký kết, thực hiện, thanh lý các loại hợp đồng trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, lao động, dân sự, bất động sản và động sản, xây dựng, thi công, thiết kế…
 • Luật sư tư vấn pháp lý doanh nghiệp tại Đồng Nai 24/7 chuyên tư vấn, soạn thảo tất cả các văn kiện pháp lý giữa doanh nghiệp và đối tác, khách hàng, cơ quan nhà nước.
 • Luật sư tư vấn pháp lý doanh nghiệp tại Đồng Nai 24/7 chuyên thẩm định tính pháp lý của các văn kiện, giấy tờ liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.
 • Luật sư tư vấn pháp lý doanh nghiệp tại Đồng Nai 24/7 chuyên tư vấn, thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp: thành lập, thay đổi, chuyển đổi, mua bán, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, tạm ngừng, giải thể, phá sản…
 • Luật sư tư vấn pháp lý doanh nghiệp tại Đồng Nai 24/7 chuyên đại diện và/hoặc cùng doanh nghiệp làm việc với cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan khi xảy ra tranh chấp, vi phạm trong quá trình hoạt động.
 • Luật sư tư vấn pháp lý doanh nghiệp tại Đồng Nai 24/7 chuyên tư vấn, góp ý trong việc xây dựng và vận hành mô hình, cơ cấu hoạt động, hệ thống văn bản nội bộ, hệ thống quy trình, quy chế phù hợp với loại hình hoạt động và quy mô doanh nghiệp.
 • Luật sư tư vấn pháp lý doanh nghiệp tại Đồng Nai 24/7 chuyên tư vấn, góp ý soạn thảo Điều lệ công ty, Sổ đăng ký thành viên/cổ đông, Giấy chứng nhận phần vốn góp/Cổ phần.
 • Luật sư tư vấn pháp lý doanh nghiệp tại Đồng Nai 24/7 chuyên tư vấn giải quyết tranh chấp giữa các cổ động, thành viên góp vốn trong doanh nghiệp.
 • Luật sư tư vấn pháp lý doanh nghiệp tại Đồng Nai 24/7 chuyên tư vấn, góp ý xây dựng quy chế phân cấp, phân quyền trong hoạt động quản lý doanh nghiệp.
 • Luật sư tư vấn pháp lý doanh nghiệp tại Đồng Nai 24/7 chuyên tổ chức giải thích nội quy, quy chế công ty; phổ biến sự thay đổi, bổ sung nội quy, quy chế công ty theo định kỳ; phổ biến các quy định pháp luật lao động – bảo hiểm cho người lao động.
 • Luật sư tư vấn pháp lý doanh nghiệp tại Đồng Nai 24/7 chuyên tư vấn, xử lý các vấn đề tranh chấp giữa người lao động với doanh nghiệp: Giải thích, hòa giải, lập biên bản vi phạm kỷ luật lao động, lập hội đồng kỷ luật, họp hội đồng kỷ luật, ra quyết định kỷ luật. Đại diện và/hoặc cùng doanh nghiệp làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước về lao động (Phòng Lao động, Sở Lao động, Liên đoàn lao động, Thanh tra lao động, Cơ quan bảo hiểm …) khi tranh chấp được đưa ra giải quyết tại các cơ quan này.
 • Luật sư tư vấn pháp lý doanh nghiệp tại Đồng Nai 24/7 chuyên tư vấn, góp ý soạn thảo quy chế hoạt động của ban chấp hành công đoàn tại doanh nghiệp.
 • Luật sư tư vấn pháp lý doanh nghiệp tại Đồng Nai 24/7 chuyên tư vấn, góp ý soạn thảo Hợp đồng lao động, Hợp đồng đào tạo, Thỏa thuận phi cạnh tranh, Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Thang bảng lương, Quy chế lương thưởng, Quy chế kỷ luật lao động.
 • Luật sư tư vấn pháp lý doanh nghiệp tại Đồng Nai 24/7 chuyên tư vấn, thực hiện các thủ tục xin cấp mới hoặc gia hạn visa, giấy phép lao động, thẻ tạm trú theo quy định pháp luật lao động và xuất nhập cảnh hiện hành.
 • Luật sư tư vấn pháp lý doanh nghiệp tại Đồng Nai 24/7 chuyên cập nhật và thông báo kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành điều chỉnh hoặc liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.
 • Luật sư tư vấn pháp lý doanh nghiệp tại Đồng Nai 24/7 chuyên tư vấn, đại diện doanh nghiệp tham gia tố tụng tại Tòa án các cấp để giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình hoạt động.

Tư vấn doanh nghiệp?

PHƯƠNG THỨC LIÊN LẠC LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP TẠI ĐỒNG NAI 24/7

Nhằm tạo điều kiện và hỗ trợ khách hàng tốt nhất, Luật sư tư vấn pháp lý doanh nghiệp tại Đồng Nai 24/7  cung cấp các phương thức liên lạc để được tư vấn chi tiết. Tùy theo từng hoàn cảnh, điều kiện mà mỗi khách hàng sẽ lựa chọn phương thức phù hợp nhất với mình.

Liên hệ qua số điện thoại Luật sư tư vấn pháp lý doanh nghiệp tại Đồng Nai 24/7 qua sđt: 0919.559.819

Khi khách hàng có nhu cầu tư vấn, chỉ cần nhấc điện thoại lên và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Gọi vào số điện thoại Luật sư ly hôn tại Long Thành thông qua số điện thoại: 0919.559.819.

Bước 2: Trình bày nội dung vụ việc mà bạn cần tư vấn đầy đủ, chính xác và đúng trọng tâm, kèm theo yêu cầu của bạn.

Bước 3: Lắng nghe ý kiến phản hồi từ Luật sư, Luật sư có thể trực tiếp trả lời, đưa ra phương hướng giải quyết cho bạn hoặc hẹn bạn đến Công ty luật để trao đổi thêm và cung cấp giấy tờ cần thiết.

Tư vấn theo những phương thức khác:

Bên cạnh những phương thức liên hệ trên, Luật sư tư vấn pháp lý doanh nghiệp tại Đồng Nai 24/7 còn tạo điều kiện và mở rộng hệ thống tư vấn pháp lý điện tử, online đến với khách hàng.

Giúp khách hàng tiếp cận nhanh chóng và đạt hiệu quả chất lượng trong việc tư vấn pháp luật về Luật sư tư vấn pháp lý doanh nghiệp tại Đồng Nai 24/7.

Dù là phương thức liên hệ nào đi nữa, Luật sư tư vấn pháp lý doanh nghiệp tại Đồng Nai 24/7 vẫn luôn đảm bảo chất lượng cung ứng dịch vụ và thái độ phục vụ tốt nhất.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP TẠI ĐỒNG NAI NHƯ SAU:

Số điện thoại: 0919.559.819;

Zalo: 0919.559.819;

Website: https://luatdongnai.vn

Email: Congtyluatvinhphuoc@gmail.com;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *