LUẬT SƯ TƯ VẤN LĨNH VỰC LAO ĐỘNG TẠI ĐỒNG NAI 24/7

Bộ luật lao động năm 2019

Luật sư tư vấn lĩnh vực lao động tại Đồng Nai 24/7

Lao động là một nguồn lực vô cùng quan trọng cho đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và quốc gia. Nguồn lao động là yếu tố đặc biệt cho sự phát triển kinh doanh, tư duy sáng tạo trong lao động và sản xuất, qua đó khẳng định tính cạnh tranh trong nước và trên thị trường quốc tế. Chính vì vậy, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và quốc gia phải có một hệ thống văn bản pháp luật và những quy phạm pháp luật quy định về pháp luật lao động một cách chặt chẽ, sâu và rộng.

 • Luật sư tư vấn lĩnh vực lao động tại Đồng Nai 24/7 tư vấn cho doanh nghiệp, người sử dụng lao động các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực lao động;
 • Luật sư tư vấn lĩnh vực lao động tại Đồng Nai 24/7 tư vấn về hợp đồng lao động, xem xét và đề xuất ý kiến chỉnh sửa;
 • Luật sư tư vấn lĩnh vực lao động tại Đồng Nai 24/7 tư vấn về hợp đồng lao động, xem xét và đề xuất ý kiến chỉnh sửa;
 • Luật sư tư vấn lĩnh vực lao động tại Đồng Nai 24/7 soạn thảo hợp đồng lao động theo yêu cầu của khách hàng;
 • Luật sư tư vấn lĩnh vực lao động tại Đồng Nai 24/7 tư vấn về nội quy lao động;
 • Luật sư tư vấn lĩnh vực lao động tại Đồng Nai 24/7 soạn thảo nội quy lao động theo yêu cầu khách hàng;
 • Luật sư tư vấn lĩnh vực lao động tại Đồng Nai 24/7 đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục liên quan tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Luật sư tư vấn lĩnh vực lao động tại Đồng Nai 24/7 giải quyết các vấn đề liên quan đến tranh chấp lao động
 • Luật sư tư vấn lĩnh vực lao động tại Đồng Nai 24/7 xây dựng hồ sơ, tài liệu chứng cứ cho khởi kiện vụ án lao động
 • Luật sư tư vấn lĩnh vực lao động tại Đồng Nai 24/7 nhận đại diện ủy quyền, đại diên cho đương sự tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự tại phiên tòa sơ thẩm & phúc thẩm.
 • Luật sư tư vấn lĩnh vực lao động tại Đồng Nai 24/7 tư vấn cho đương sự thực hiện quyền và nghĩa vụ trong việc thực hiện thi hành án lao động

Khi nào cần đến sự trợ giúp của Luật sư lao động?

Bộ luật Lao động 2019 không có định nghĩa tranh chấp lao động là gì, nhưng có thể hiểu là sự mâu thuẫn về quyền, nghĩa vụ và lợi ích giữa các bên trong quan hệ lao động như:

 • Thuê mướn lao động;
 • Sử dụng lao động;
 • Tiền lương và các phúc lợi khác.

Tranh chấp này gồm hai dạng chính là tranh chấp giữa cá nhân người lao động hoặc tập thể người lao động với người sử dụng lao động.

Vì vậy để giải quyết mâu thuẫn này cần đến sự trợ giúp của Luật sư.

Ngoài ra dịch vụ Luật sư sẽ:

  • Hạn chế và triệt tiêu những rủi ro pháp lý phát sinh
  • Bảo vệ người lao động
  • Giảm gánh nặng pháp lý cho người sử dụng lao động
  • Ổn định tâm lý cho khách hàng

Nội dung Luật sư tư vấn lĩnh vực lao động tại Đồng Nai 24/7

Tư vấn tranh chấp lao động

 • Giải quyết tranh chấp lao động tập thể
 • Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân
 • Tranh chấp về điều kiện đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động,
 • Tranh chấp bồi thường thiệt hại và trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động
 • Tranh chấp về tiền trợ cấp thôi việc và sổ bảo hiểm xã hội
 • Tranh chấp về tiền trợ cấp thôi việc theo quy định
 • Tranh chấp về tiền lương và tiền đóng bảo hiểm theo quy định
 • Tranh chấp lao động về bồi thường chi phí đào tạo
 • Tranh chấp về kỷ luật lao động theo quy định
 • Tranh chấp về tiền lương theo quy định
 • Tranh chấp khác có liên quan: tranh chấp bảo hiểm xã hội
 • Tranh chấp trong vấn đề tuyển dụng giữa các doanh nghiệp

Tư vấn tranh chấp về hợp đồng lao động

 • Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động bồi thường như thế nào
 • Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động như thế nào đúng
 • Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động
 • Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của doanh nghiệp
 • Hậu quả pháp lý khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật
 • Công ty chấm dứt hợp đồng trái pháp luật

Tư vấn thủ tục hành chính lao động

 • Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động;
 • Đăng ký nội quy lao động;
 • Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp;
 • Cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động do bị mất, cháy, hư hỏng;
 • Đổi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động khi doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động;
 • Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày
 • Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 • Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 • Xác nhận người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Tư vấn về bảo hiểm phúc lợi xã hội cho người lao động

 • Phúc lợi bắt buộc: Trợ cấp ốm đau, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, thai sản, hưu trí và tử tuất.
 • Phúc lợi tự nguyện
 • Các phúc lợi bảo hiểm bao gồm: Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm mất khả năng lao động
 • Các phúc lợi bảo đảm bao gồm: Bảo đảm thu nhập, Bảo đảm hưu trí
 • Các chính sách phúc lợi dành do người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Tư vấn chính sách lao động

 • Tư vấn về tiền lương: hình thức trả lương, chế độ phụ cấp lương, thưởng,… theo đúng quy định Bộ luật lao động 2019
 • Tư vấn về chế độ phúc lợi lao động: bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp, chế độ thai sản, thôi việc theo đúng quy định của Bộ luật lao động 2019.

Tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động

 • Tư vấn về hợp đồng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động.
 • Tư vấn các quy định về giao kết, ký kết hợp đồng: Nội dung, hình thức hợp đồng, loại hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên khi giao kết hợp đồng
 • Tư vấn về những lưu ý khi giao kết hợp đồng lao động với người lao động chưa thành niên;
 • Tư vấn về cách lựa chọn loại hợp đồng lao động để phù hợp với đặc thù công việc;
 • Tư vấn giải quyết quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động khi Hợp đồng lao động tự động xác lập do hết hạn hoặc Hợp đồng

Cung cấp dịch vụ pháp lý sau khi luật sư tư vấn trực tuyến cho khách hàng.

1. Soạn thảo văn bản pháp lý:

 • Hợp đồng lao động.
 • Quyết định kỷ luật.
 • Thông báo nghỉ việc.
 • Đơn xin nghỉ việc.
 • Đơn khiếu nại.

2. Đại diện khách hàng:

 • Tham gia thương lượng, hòa giải với người sử dụng lao động
 • Đại diện khách hàng tham gia tố tụng tại tòa án
 • Yêu cầu bồi thường thiệt hại

3. Tư vấn pháp lý chuyên sâu về các vấn đề:

 • Hợp đồng lao động
 • Tiền lương, bảo hiểm
 • Chế độ thai sản, nghỉ việc
 • Tranh chấp lao động

4. Ngoài ra còn hỗ trợ khách hàng:

 • Cung cấp thông tin về luật lao động.
 • Giải đáp thắc mắc của khách hàng về luật lao động.
Lưu ý:
 • Các dịch vụ pháp lý cụ thể sẽ được cung cấp dựa trên nhu cầu của khách hàng.
 • Luật sư sẽ tư vấn cho khách hàng phương án giải quyết phù hợp với tình hình cụ thể.
 • Khách hàng cần cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu liên quan để luật sư có thể tư vấn chính xác.

16 điểm mới trong Bộ Luật Lao động (sửa đổi) vừa được thông qua người lao động cần biết - Tạp chí Tài chính

Luật sư tư vấn lĩnh vực lao động tại Đồng Nai 24/7 cung cấp thông tin về tư vấn cho khách hàng qua những phương thức liên hệ sau:

Luật sư tư vấn lĩnh vực lao động tại Đồng Nai 24/7 luôn hướng đến kết quả và quyền lợi của khách hàng được đảm bảo nhất. Vì vậy không chỉ đảm bảo về mặt kiến thức chuyên môn mà Luật sư tư vấn lĩnh vực lao động tại Đồng Nai 24/7 còn đảm bảo về các phương thức liên hệ đa dạng, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận. Những phương thức liên hệ đa dạng của Luật sư tư vấn lĩnh vực lao động tại Đồng Nai 24/7, cụ thể như sau:

Tư vấn trực tiếp tại địa chỉ Luật sư tư vấn lĩnh vực lao động tại Đồng Nai 24/7:

Luật sư tư vấn lĩnh vực lao động tại Đồng Nai 24/7 luôn mong muốn khách hàng đến trực tiếp tại địa chỉ để lắng nghe và trao đổi hướng giải quyết từ Luật sư của Luật sư tư vấn lĩnh vực lao động tại Đồng Nai 24/7

Tư vấn theo địa chỉ yêu cầu của khách hàng:

Trong trường hợp ở xa hoặc mong muốn Luật sư tư vấn lĩnh vực lao động tại Đồng Nai 24/7 cử Luật sư chuyên môn đến tận nơi hỗ trợ tư vấn pháp luật đất đai. Khách hàng hay liên hệ: 0919.559.819 để được đặt lịch hẹn và báo giá chi phí.

Luật sư sẽ đại diện khách hàng trong từng giải đoạn giải quyết như hòa giải, thương lượng, đại diện giải quyết tranh chấp,…

Luật sư tư vấn lĩnh vực lao động tại Đồng Nai 24/7:

Qua số điện thoại: 0919.559.819 đối với những khách hàng ở xa, khó khăn trong việc đi lại thì có thể liên hệ đến Luật sư tư vấn lĩnh vực lao động tại Đồng Nai 24/7 qua số điện thoại tư vấn trực tiếp.

Lưu ý: Khi nhận cuộc gọi từ Luật sư tư vấn lĩnh vực lao động tại Đồng Nai 24/7, Qúy khách hàng vui lòng đến không gian hạn chế tiếng ồn, trình bày trọng tâm nội dung những vấn đề mình đang gặp phải. Và chú ý lắng nghe hướng dẫn của Luật sư tư vấn lĩnh vực lao động tại Đồng Nai 24/7

Tư vấn qua những phương thức liên hệ đa dạng khác: Ngoài những phương thức liên hệ trên, Luật sư tư vấn lĩnh vực lao động tại Đồng Nai 24/7 còn tư vấn hình sự qua những phương thức liên hệ sau:

Tư vấn qua Fanpages: Hỗ Trợ Pháp Lý

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *