Dịch vụ tư vấn lao động của Luật sư tư vấn lao động tại Long Khánh luôn hướng đến mục tiêu đó là bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động. Thực hiện đúng và tuân thủ theo quy định của pháp luật là trách nhiệm của toàn dân.

Luật sư tư vấn lao động tại Long Khánh với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề đã giải quyết rất nhiều các vụ việc, vấn đề liên quan đến pháp luật lao động. Hơn nữa, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn lao động để mọi người dễ dàng tiếp cận.

Để được hỗ trợ, tư vấn Quý khách hàng vui lòng liên hệ số điện thoại Luật sư tư vấn lao động tại Long Khánh: 0919.559.819.

LUẬT SƯ TƯ VẤN LAO ĐỘNG TẠI LONG KHÁNH TƯ VẤN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Quyền và nghĩa vụ của Người Lao động (Căn cứ Điều 5, Bộ luật lao động năm 2019):

Quy định về Quyền của người lao động thì người lao động có nhưng quyền cơ bản sau đây:

 • Làm việc, tự do lựa chọn việc làm, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp và không bị phân biệt đối xử
 • Hưởng lương phù hợp với trình độ kỹ năng nghề trên cơ sở thoả thuận với người sử dụng lao động
 • Được bảo hộ lao động, làm việc trong điều kiện bảo đảm về an toàn lao động, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ hằng năm có lương và được hưởng phúc lợi tập hể
 • Thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật; yêu cầu và tham gia đối thoại với người sử dụng lao động, thực hiện quy chế dân chủ và được tham vấn tại nơi làm việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; tham gia quản lý theo nội quy của người sử dụng lao động
 • Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật
 • Đình công.

Quy định của pháp luật Lao động về nghĩa vụ của Người lao động sau đây:

 • Thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể
 • Hợp đồng lao động là văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, trong đó có các điều khoản về việc làm, mức lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
 • Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động, tuân theo sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động
 • Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế.

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động (Căn cứ tại Điều 6 Bộ luật lao động năm 2019)

Người sử dụng lao động có các quyền sau đây:

 • Tuyển dụng, bố trí, điều hành lao động theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh; khen thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật lao động;
 • Thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật;
 • Yêu cầu tập thể lao động đối thoại, thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể; tham gia giải quyết tranh chấp lao động, đình công; trao đổi với công đoàn về các vấn đề trong quan hệ lao động, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động;
 • Đóng cửa tạm thời nơi làm việc.

Người sử dụng lao động có các nghĩa vụ sau đây

 • Thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và thoả thuận khác với người lao động, tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người lao động
 • Thiết lập cơ chế và thực hiện đối thoại với tập thể lao động tại doanh nghiệp và thực hiện nghiêm chỉnh quy chế dân chủ ở cơ sở
 • Lập sổ quản lý lao động, sổ lương và xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu
 • Khai trình việc sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động và định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động trong quá trình hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương
 • Thực hiện các quy định khác của pháp luật về lao động, pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế.
Luật sư tư vấn lao động tại Long Khánh
Luật sư tư vấn lao động tại Long Khánh

NỘI DUNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG CỦA LUẬT SƯ TƯ VẤN LAO ĐỒNG TẠI LONG KHÁNH

Dựa trên các quy định pháp luật hiện hành về lao động, quan hệ lao động, các vấn đề giải quyết chế độ cho người lao động, bảo hiểm xã hội và các vấn đề khác có liên quan.

Luật sư tư vấn lao động tại Long Khánh với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề, đã giải quyết rất nhiều các vụ việc liên quan đến quan hệ lao động,… Sẽ tư vấn cho khách hàng cụ thể như sau:

Luật sư tư vấn lao động tại Long Khánh Tư vấn về hợp đồng lao động:

Luật sư tư vấn lao động tại Long Khánh tư vấn về các loại hợp đồng theo quy định của Bộ luật lao động hiện hành như hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Cụ thể như sau:

 • Tư vấn về thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động đối với người sử dụng lao động và người lao động;
 • Tư vấn về những hành vi bị cấm khi giao kết hợp đồng lao động;
 • Tư vấn nội dung hợp đồng lao động (quy định của pháp luật);
 • Hỗ trợ, tư vấn soạn thảo nội dung hợp đồng;
 • Hỗ trợ, tư vấn thẩm định hợp đồng lao động;
 • Hỗ trợ, tư vấn về chuyển người lao đọng sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động
 • Hỗ trợ tư vấn quyền và nghĩa vụ giữa các bên khi thực hiện hợp đồng lao động;
 • Tư vấn các vấn đề lao động nữ gồm bảo vệ thai sản đối với lao động nữ, quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai, chế độ thai sản;
 • Tư vấn hợp đồng lao động với người chưa thành niên;
 • Tư vấn hợp đồng thử việc;
 • Tư vấn hợp đồng học nghề, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho người lao động;
 • Tư vấn hợp đồng lao động với người cao tuổi;
 • Tư vấn hợp đồng thuê lại lao động;
 • Tư vấn hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
 • Tư vấn, thực hiện các thủ tục cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam.

Luật sư tư vấn lao động tại Long Khánh Tư vấn về an toàn lao động:

 • Tư vấn quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
 • Tư vấn về các trường hợp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 • Tư vấn về trách nhiệm hỗ trợ và bồi thường cho người lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 • Tư vấn luật lao động, thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại khi xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Luật sư tư vấn lao động tại Long Khánh Tư vấn về kỷ luật lao động:

 • Tư vấn nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật lao động;
 • Hỗ trợ tư vấn về hình thức xử lý kỷ luật lao động;
 • Tư vấn về thời hiệu xử lý kỷ luật;
 • Tư vấn trình tự thủ tục sa thải theo đúng quy định pháp luật.

Luật sư tư vấn lao động tại Long Khánh Tư vấn về xây dựng lương, thưởng:

 • Tư vấn quản lý lao động, xây dựng thang bảng lương;
 • Luật sư tư vấn lao động tại Long Khánh Tư vấn mức lương tối thiểu vùng;
 • Tư vấn mức lương cơ bản (so sánh với lương tối thiểu vùng);
 • Tư vấn xây dựng thang bảng lương;
 • Luật sư tư vấn lao động tại Long Khánh Tư vấn hình thức, kỳ hạn trả lương;
 • Tư vấn tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm;
 • Tư vấn tiền lương ngừng việc;
 • Tư vấn chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương;
 • Luật sư tư vấn lao động tại Long Khánh Tư vấn tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội;
 • Tư vấn tiền thưởng cho người lao động.

Luật sư tư vấn lao động tại Long Khánh Tư vấn về giải quyết tranh chấp lao động:

 • Luật sư tư vấn lao động tại Long Khánh hỗ trợ tư vấn cho khách hàng về giải quyết tranh chấp lao động.
 • Các vấn đề liên quan đến giải quyết tranh chấp theo biện pháp hòa giải, thương lượng thì Luật sư tư vấn lao động tại Long Khánh sẽ đại diện thay mặt khách hàng thực hiện công việc đàm phán giữa doanh nghiệp. Giữa người lao động với người sử dụng lao động.
 • Luật sư tư vấn lao động tại Long Khánh sẽ giải đáp những vấn đề pháp luật quy định về thời hiệu xử lý tranh chấp lao động, các vấn đề cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
 • Luật sư tư vấn lao động tại Long Khánh sẽ thay mặt khách hàng thực.

LUẬT SƯ TƯ VẤN LAO ĐỘNG TẠI LONG KHÁNH TƯ VẤN CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ỐM ĐAU VÀ TRỢ CẤP THAI SẢN     

* Điều kiện hưởng:

– Người lao động nghỉ việc vì ốm đau, tai nạn rủi ro mà có xác nhận của tổ chức y tế do Bộ y tế quy định được hưởng chế độ trợ cấp ốm đau.

– Không được hưởng trợ cấp ốm đau: Tự huỷ hoại sức khoẻ, do say rượu hoặc dùng chất ma tuý.

* Thời gian nghỉ:

– Trong điều kiện lao động bình thường:

+ 30 ngày trong 1 năm nếu đóng BHXH từ 15 năm trở xuống.

+ 40 ngày trong 1 năm nếu đóng BHXH từ 15 năm đến dưới 30 năm.

+ 50 ngày trong 1 năm nếu đóng BHXH từ 30 năm trở lên.

– Làm nghề hoặc công việc năng nhọc, độc hại, làm việc ở nơi có phụ cấp Khu vực hệ số từ 0,7 trở lên:

+ 40 ngày trong 1 năm nếu đóng BHXH từ 15 năm trở xuống.

+ 50 ngày trong 1 năm nếu đóng BHXH từ 15 năm đến dưới 30 năm.

+ 60 ngày trong 1 năm nếu đóng BHXH từ 30 năm trở lên.

– Mắc bệnh dài ngày tối đa 180 ngày trong 1 năm không phân biệt thời gian đóng BHXH, nếu tiếp tục điều trị thì mức hưởng thấp là 70% (Nếu có 30 năm đóng BHXH); 65% (Nếu có dưới 30 năm đóng BHXH).

– Con thứ nhất, thứ hai (Kể cả con nuôi) dưới 7 tuổi ốm đau, có yêu cầu của tổ chức y tế phải nghỉ việc để chăm sóc.

Thời gian: 20 ngày trong 1 năm – Con dưới 3 tuổi.

15 ngày trong 1 năm – Con từ 3- dưới 7 tuổi.

– Thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá, dân số.

* Mức hưởng: 75% tiền lương làm căn cư đóng BHXH trước khi nghỉ.

Chế độ trợ cấp thai sản.

* Đối tượng: Lao động nữ có thai, sinh con thứ nhất, thứ hai.

* Thời gian:

+ Có thai: 3 lần nghỉ đi khám thai, mỗi lần 1 ngày (Đặc biệt: 2 ngày 1 lần)

+ Sẩy thai: 20 ngày nếu thai dưới 3 tháng, 30 ngày nếu thai từ 3 tháng trở lên.

+ Trước và sau khi sinh:

– 4 tháng: làm việc trong điều kiện bình thường.

– 5 tháng: Đối với người làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại; làm việc theo chế độ 3 ca; nơi có hệ số phụ cấp KV = 0,5 và 0,7.

– 6 tháng: Đối với nơi có hệ số phụ cấp KV = 1; làm nghề hoặc công việc đặc biệt theo danh mục do BLĐ-TB-XH ban hành.

+ Sinh đôi trở lên: Tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con người mẹ được nghỉ thêm 30 ngày.

+ Sau khi sinh: Nếu con dưới 60 ngày tuổi mà bị chết thì mẹ được nghỉ 75 ngày; từ 60 ngày trở lên mà bị chết thì mẹ được nghỉ 15 ngày kể từ khi con chết.

+ Nghỉ thêm: Nếu được người sử dụng lao động chấp nhận nhưng không được BHXH.

+ Đi làm trước thời hạn: Nếu nghỉ 60 ngày trở lên tính từ khi sinh và có chứng nhận của thầy thuốc đủ sức khoẻ và báo trước 1 tuần lễ. Ngoài lương còn có BHXH.

+ Nuôi con nuôi sơ sinh: Hưởng trợ cấp thai sản khi con đủ 4 tháng tuổi.

* Mức hưởng BHXH: 100% tiền lương. Trợ cấp 1 lần: Bằng 1 tháng tiền lương đối với trường hợp sinh con lần đầu, lần thứ hai.

Luật sư tư vấn lao động tại Long Khánh
Luật sư tư vấn lao động tại Long Khánh

PHƯƠNG THỨC LIÊN LẠC CỦA LUẬT SƯ TƯ VẤN LAO ĐỘNG TẠI LONG KHÁNH KHI HỖ TRỢ TƯ VẤN CHO KHÁCH HÀNG

Nhằm tạo điều kiện và hỗ trợ khách hàng tốt nhất, Luật sư tư vấn lao động tại Long Khánh cung cấp các phương thức liên lạc để được tư vấn chi tiết. Tùy theo từng hoàn cảnh, điều kiện mà mỗi khách hàng sẽ lựa chọn phương thức phù hợp nhất với mình.

Liên hệ qua số điện thoại Luật sư tư vấn lao động tại Long Khánh: 0919.559.819

Khi khách hàng có nhu cầu tư vấn, chỉ cần nhấc điện thoại lên và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Gọi vào số điện thoại thông qua số điện thoại: 0919.559.819.

Bước 2: Trình bày nội dung vụ việc mà bạn cần tư vấn đầy đủ, chính xác và đúng trọng tâm, kèm theo yêu cầu của bạn.

Bước 3: Lắng nghe ý kiến phản hồi từ Luật sư, Luật sư có thể trực tiếp trả lời, đưa ra phương hướng giải quyết cho bạn hoặc hẹn bạn đến Công ty luật để trao đổi thêm và cung cấp giấy tờ cần thiết.

Tư vấn theo những phương thức khác:

Bên cạnh những phương thức liên hệ trên, Luật sư tư vấn lao động tại Long Khánh còn tạo điều kiện và mở rộng hệ thống tư vấn pháp lý điện tử, online đến với khách hàng.

Giúp khách hàng tiếp cận nhanh chóng và đạt hiệu quả chất lượng trong việc tư vấn pháp luật về thừa kế tại Biên Hoà.

Dù là phương thức liên hệ nào đi nữa, Luật sư tư vấn lao động tại Long Khánh vẫn luôn đảm bảo chất lượng cung ứng dịch vụ và thái độ phục vụ tốt nhất.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ LUẬT SƯ TẠI LONG KHÁNH NHƯ SAU:

Số điện thoại: 0919.559.819;

Zalo: 0919.559.819;

Website: https://luatdongnai.vn

Email: Congtyluatvinhphuoc@gmail.com;

>Xem thêm: Luật sư tư vấn lao động tại Long Khánh – Số điện thoại Luật sư tại Sài Gòn