LUẬT SƯ TƯ VẤN HÔN NHÂN Ở TRẢNG BOM MỚI NHẤT 2024

Luật sư tư vấn hôn nhân ở Trảng Bom là đội ngũ luật sư thuộc Công ty Luật Vinh Phước  tại Trảng Bom được đào tạo bài bản, kiến thức chuyên môn vững chắc và chuyên nghiệp, nắm bắt nhanh nhạy mọi tình huống và các vấn đề pháp lý phát sinh đối với mỗi vụ việc ly hôn của khách hàng để giải quyết hiệu quả, nhanh chóng và tận tâm nhất.

Pháp lý về hôn nhân gia đình là vấn đề phổ biến mà người dân thường gặp nhất trong cuộc sống. Tuy nhiên, quy định và thủ tục pháp lý về hôn nhân gia đình trên thực tế còn gặp nhiều vướng mắc. Để được Luật sư tư vấn hôn nhân ở Trảng Bom tư vấn lập tức và chi tiết nhất, khách hàng vui lòng liên hệ: 0919.559.819.

Hợp đồng tiền hôn nhân là gì? Gồm những nội dung nào?

1. Hợp đồng tiền hôn nhân là gì?

Tựu trung, hợp đồng tiền hôn nhân có thể được hiểu là một thỏa thuận bằng văn bản mà một cặp vợ chồng dự định kết hôn ký kết trước ngày hôn nhân diễn ra.

Mục đích chính của hợp đồng này là xác định cách giải quyết các vấn đề tài chính và tài sản của cả hai bên trong suốt thời gian hôn nhân. Hợp đồng tiền hôn nhân tập trung vào việc quy định cách thức giải quyết những mâu thuẫn có thể phát sinh trong quan hệ hôn nhân, đặc biệt là trong trường hợp ly hôn.

Tại Việt Nam, tên gọi này vẫn còn ít được nghiên cứu và chưa được thể hiện trong các văn bản pháp lý chính thức như Luật Hôn nhân và Gia đình cũng như các tài liệu liên quan.

“Hợp đồng tiền hôn nhân” chỉ đơn thuần là thuật ngữ thông dụng, được dùng để chỉ một thỏa thuận văn bản liên quan đến việc giải quyết về tài sản và/hoặc quyền nuôi con trong trường hợp có sự cố như ly hôn hoặc một trong hai người trong vợ chồng qua đời.

Vấn đề vì sao Việt Nam chưa quy định hợp đồng này trong pháp luật có thể có nhiều lý do, trong đó có yếu tố đạo đức và văn hóa – xã hội.

Mặc dù không có quy định chính thức, tên gọi “hợp đồng tiền hôn nhân” vẫn thường xuất hiện trong các bài viết trên phương tiện truyền thông. Thậm chí trong cộng đồng luật sư cũng đã xuất hiện nhiều định nghĩa khác nhau về loại hợp đồng này.

Theo bản chất, hợp đồng tiền hôn nhân là một thỏa thuận có tính ràng buộc pháp lý, do vợ chồng tạo ra nhằm xác định cách giải quyết những bất đồng, mâu thuẫn về trách nhiệm và tài sản trong quá trình hôn nhân, đặc biệt là trong tình huống ly hôn hoặc một trong hai bên qua đời.

Dù có nhiều cách gọi khác như “hôn ước” hay “thỏa thuận trước hôn nhân”, ý nghĩa cơ bản về việc thỏa thuận về quan hệ hôn nhân vẫn được áp dụng, bao gồm cả kết hôn, ly hôn, quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, cha mẹ và con, cũng như quyền cấp dưỡng.

Dù có sự khác biệt trong các đặc điểm chi tiết, nghiên cứu về hợp đồng tiền hôn nhân cho thấy nó vẫn giữ một số đặc điểm chung. Hợp đồng này phải được viết thành văn bản và chứng thực hoặc công chứng theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu của vợ chồng.

Trọng tâm của hợp đồng tiền hôn nhân là thỏa thuận về tài sản, không liên quan đến quyền nhân thân của vợ chồng.

Tóm lại, mặc dù chưa có quy định cụ thể trong pháp luật Việt Nam, hợp đồng tiền hôn nhân vẫn là thuật ngữ thường dùng để chỉ thỏa thuận giữa nam và nữ trước hôn nhân, về việc quản lý tài sản và giải quyết mâu thuẫn trong suốt thời gian hôn nhân.

Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn hôn nhân ở Trảng Bom (0919.559.819) để được tư vấn chi tiết!

2. Nội dung của hợp đồng tiền hôn nhân

Theo cơ bản, pháp luật cho phép các bên tự thỏa thuận về nội dung của hợp đồng nói chung và hợp đồng tiền hôn nhân nói riêng theo nguyên tắc của pháp luật. Mặc dù điều này mang tính linh hoạt và phụ thuộc vào sự đồng thuận của hai bên, tuy nhiên đối với một số loại hợp đồng cụ thể, pháp luật đề ra những nội dung bắt buộc cần phải có.

Khoản 1 Điều 28 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định về việc áp dụng chế độ tài sản của vợ và chồng như sau:

Điều 28. Áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng

1. Vợ chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận…

Điều luật này đã xác định rằng chế độ tài sản của vợ chồng có hai dạng: theo luật định hoặc theo thỏa thuận (hoặc còn gọi là chế độ tài sản ước định).

Điều 47 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định về thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng như sau:

Điều 47. Thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng

Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn.

Điều này có thể coi là cơ sở để xây dựng hợp đồng tiền hôn nhân, tạo ra cơ hội pháp lý đầu tiên cho các vợ chồng ký kết hợp đồng tiền hôn nhân tại Việt Nam. Xét về bản chất, khi nam nữ thỏa thuận với nhau về các vấn đề tài sản trước hôn nhân và thỏa thuận được thể hiện bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực, điều này có thể coi là một hợp đồng.

Theo quy định tại Điều 48 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, để thiết lập một chế độ tài sản dựa trên thỏa thuận, nội dung cơ bản của thỏa thuận về tài sản bao gồm:

Điều 48. Nội dung cơ bản của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng

1. Nội dung cơ bản của thỏa thuận về chế độ tài sản bao gồm:

a) Tài sản được xác định là tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng;

b) Quyền, nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng và giao dịch có liên quan; tài sản để bảo đảm nhu cầu thiết yếu của gia đình;

c) Điều kiện, thủ tục và nguyên tắc phân chia tài sản khi chấm dứt chế độ tài sản;

d) Nội dung khác có liên quan.

2. Khi thực hiện chế độ tài sản theo thỏa thuận mà phát sinh những vấn đề chưa được vợ chồng thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng thì áp dụng quy định tại các điều 29, 30, 31 và 32 của Luật này và quy định tương ứng của chế độ tài sản theo luật định.

Với việc khoản 1 của Điều 28 và Điều 47 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 đã cho phép vợ chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận.

Trong trường hợp vợ chồng lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo thỏa thuận, thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn, thông qua hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực.

Đây là những quy định pháp luật đầu tiên thể hiện giá trị pháp lý của hợp đồng tiền hôn nhân về tài sản và cũng là bước đầu tiên để hợp đồng này hình thành và phát triển.

Tóm lại, tại thời điểm hiện tại, pháp luật Việt Nam chỉ cho phép vợ chồng tự thỏa thuận về các vấn đề tài sản trong hợp đồng tiền hôn nhân mà không quy định về việc thỏa thuận về các vấn đề khác như con cái chung, con cái riêng (nếu có), quyền và nghĩa vụ của vợ chồng trong giai đoạn hôn nhân, sau khi ly hôn hoặc khi một trong hai bên qua đời.

Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn hôn nhân ở Trảng Bom (0919.559.819) để được tư vấn chi tiết!

3. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng tiền hôn nhân

Hợp đồng tiền hôn nhân là dạng hợp đồng đặc thù được điều chỉnh bởi Bộ luật dân sự và Luật Hôn nhân và gia đình. Để hợp đồng tiền hôn nhân có hiệu lực, cần tuân theo các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự như sau:

 • Chủ thể giao kết hợp đồng: Chủ thể cần năng lực pháp luật và hành vi dân sự phù hợp. Họ chỉ là cá nhân, không phải là pháp nhân. Tư cách chủ thể dựa vào năng lực hành vi dân sự theo Điều 21, 22, 23, 24 Bộ luật Dân sự 2015.
 • Tự nguyện giao kết: Giao dịch hoàn toàn dựa trên ý muốn tự nguyện của các bên tham gia. Để xác định sự tự nguyện, cần xem xét nhiều yếu tố, đặc biệt trong trường hợp có tranh chấp. Các yếu tố xác định sự không tự nguyện bao gồm: giả tạo, nhầm lẫn, lừa dối, đe dọa, cưỡng ép (Điều 124, 126, 127 Bộ luật Dân sự 2015).
 • Mục đích và nội dung không vi phạm luật và đạo đức: Nội dung hợp đồng không được vi phạm quy định luật và đạo đức. Xác định xem có vi phạm hay không dựa trên nhiều luật khác nhau, dựa trên nguyên tắc “Các bên có quyền thỏa thuận những gì mà pháp luật không cấm”.
 • Phù hợp với nguyên tắc dân sự: Nội dung hợp đồng tiền hôn nhân phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 Bộ luật Dân sự 2015, và các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự tại Điều 117, 118, 119 Bộ luật Dân sự 2015. Không vi phạm quy định tại Điều 29, 30, 31, 32 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 và pháp luật có liên quan. Ngoài ra, hợp đồng phải được thiết lập trước kết hôn, dưới hình thức văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định hoặc theo yêu cầu của vợ chồng (Điều 47 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014).

Hợp đồng tiền hôn nhân bị vô hiệu và việc xử lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên vô hiệu trong trường hợp không đáp ứng các điều kiện luật định.

Từ đó, dẫn đến hậu quả pháp lý và việc xử lý hợp đồng tiền hôn nhân vô hiệu tuân theo nguyên tắc áp dụng cho giao dịch dân sự vô hiệu là hợp đồng không tạo ra phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ từ thời điểm giao kết. Hợp đồng không có giá trị pháp lý từ thời điểm giao kết, bất kể đã thực hiện trên thực tế hay chưa.

Tổng kết, qua việc phân tích, chúng ta nhận thấy vấn đề quy định về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng trong giai đoạn hôn nhân, sau khi ly hôn hoặc một bên qua đời cũng là một khía cạnh quan trọng của hôn nhân và gia đình.

Tầm quan trọng của việc mở rộng nội dung thỏa thuận hợp đồng tiền hôn nhân để bao gồm những vấn đề này là không thể phủ nhận, nhằm đảm bảo tính khả thi và thích nghi với sự phức tạp của quan hệ hôn nhân trong xã hội ngày nay.

Với sự phát triển không ngừng của xã hội, hợp đồng tiền hôn nhân đang ngày càng trở nên phổ biến và cần thiết. Tuy nhiên, hiện nay các quy định pháp luật liên quan vẫn còn thiếu sót và không đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tế.

Điều này đòi hỏi sự tập trung vào nghiên cứu pháp lý kết hợp giữa lý thuyết và thực tế về hợp đồng tiền hôn nhân, nhằm xác định những điểm mâu thuẫn và cải thiện để áp dụng một cách hiệu quả.

Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn hôn nhân ở Trảng Bom (0919.559.819) để được tư vấn chi tiết!

Luật sư hôn nhân ở Đồng Nai

Công ty Luật Vinh Phước là đơn vị Luật sư tư vấn hôn nhân ở Trảng Bom:

 • Cung cấp mọi dịch vụ pháp lý về hôn nhân một cách chuyên nghiệp
 • Sở hữu đội ngũ Luật sư tư vấn hôn nhân ở Trảng Bom có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc giải quyết các vụ việc hôn nhân
 • Sở hữu đội ngũ chuyên viên hỗ trợ tận tâm nhất
 • Tốc độ giải quyết nhanh chóng, không để ùn ứ vụ việc của khách hàng
 • Cam kết bảo mật sự riêng tư của khách hàng
 • Cam kết xử lý khoản tiền của khách hàng minh bạch, hợp lý nhất
 • Chi phí phù hợp với công sức của luật sư bỏ ra

Ngoài ra, tùy vào tính chất của từng vụ việc, để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, Luật sư tư vấn hôn nhân ở Trảng Bom sẽ đưa ra những cam kết khác nhau hướng đến mục tiêu mang đến sự hài lòng tối đa cho khách hàng.

Luật sư tư vấn hôn nhân ở Trảng Bom cung cấp các dịch vụ pháp lý về ly hôn như vấn đề tranh chấp nuôi con, cấp dưỡng, tranh chấp về tài sản, nợ chung trong thời kỳ hôn nhân,… Tùy vào từng vấn đề tranh chấp mà chúng tôi sẽ đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng cho khách hàng.

Để được hỗ trợ tư vấn và đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng về ly hôn, Qúy khách vui lòng liên hệ số điện thoại: 0919.559.819 của Luật sư tư vấn hôn nhân ở Trảng Bom.

Xem thêm: Luật sư giỏi thừa kế tại Sài Gòn

Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn hôn nhân ở Trảng Bom (0919.559.819) để được tư vấn chi tiết!

DỊCH VỤ PHÁP LÝ TƯ VẤN LUẬT SƯ TƯ VẤN HÔN NHÂN Ở TRẢNG BOM TƯ VẤN CHO KHÁCH HÀNG LIÊN HỆ SĐT: 0919.559.819

Luật sư tư vấn hôn nhân ở Trảng Bom tư vấn các vấn đề pháp lý về hôn nhân

 • Tư vấn về căn cứ xác định tài sản chung/tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;
 • Tư vấn giải quyết các tranh chấp về tài sản của vợ chồng khi ly hôn;
 • Tư vấn giải quyết các tranh chấp, nghĩa vụ tài chính trong thời kỳ hôn nhân;
 • Tư vấn pháp luật, các phương án giải quyết tranh chấp về việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con sau khi ly hôn; xác định mức cấp dưỡng, lựa chọn phương thức cấp dưỡng phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho con;
 • Tư vấn về việc lập hồ sơ ly hôn khi hai vợ chồng có tranh chấp.

Luật sư tư vấn hôn nhân ở Trảng Bom Tham gia giải quyết tranh chấp tại Tòa án, bao gồm:

 • Hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng thủ tục khởi kiện, thời hiệu, điều kiện khởi kiện ly hôn;
 • Hướng dẫn và soạn đơn khởi kiện gửi đến Tòa án;
 • Thay mặt khách hàng nộp đơn và hồ sơ ly hôn, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tham gia tố tụng giải quyết ly hôn tại Tòa án với tư cách là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng.

Tư vấn tranh chấp sau ly hôn

Nội dung tư vấn sau ly hôn bao gồm những nội dung chính sau:

 • Tư vấn giải quyết tranh chấp tài sản sau ly hôn
 • Hướng dẫn thủ tục khởi kiện giành lại quyền nuôi con
 • Tư vấn về cấp dưỡng sau khi ly hôn

Tư vấn các vấn đề pháp lý hôn nhân gia đình khác

 • Vi phạm chế độ hôn nhân và gia đình (Ngoại tình, bạo hành gia đình,..)
 • Quyền và nghĩa vụ của con ngoài giá thú
 • Các trường hợp công nhận hôn nhân hợp pháp đối với trường hợp không đăng ký kết hôn
 • Tư vấn trường hợp vi phạm chế độ một vợ một chồng
 • Tư vấn các trường hợp hủy kết hôn trái pháp luật

Tư vấn đăng ký kết hôn, nhận con, chia tài sản thừa kế, thủ tục hành chính liên quan

 • Thủ tục đăng ký kết hôn
 • Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
 • Nhận con nuôi, cha mẹ nuôi
 • Thủ tục nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài
 • Khai sinh, khai tử
 • Thay đổi thông tin trên giấy khai sinh
 • Đăng ký hộ khẩu, chuyển hộ khẩu
 • Tặng cho tài sản
 • Khai di sản tặng cho tài sản
 • Tài sản chung của hộ gia đình, dòng họ
 • Tư vấn hướng dẫn giải quyết các tranh chấp về tài sản của vợ chồng khi ly hôn;
 • Tư vấn giải quyết các tranh chấp về phân chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất, nhà ở và các tài sản khác gắn liền trên đất;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về phân chia tài sản là tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng đưa vào để sản xuất kinh doanh;
 • Tư vấn giải quyết các tranh chấp, nghĩa vụ tài chính liên quan đến quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất;
 • Tư vấn xác định nghĩa vụ trả nợ của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân đối với bên thứ ba: cá nhân cho vay tiền, trả nợ ngân hàng, trả nợ các cơ quan, tổ chức khác (nếu có);
 • Tư vấn trường hợp sống chung như vợ chồng không đăng ký kết hôn nhưng vẫn được công nhận là vợ chồng hợp pháp;
 • Soạn thảo đơn khởi kiện, chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ để khởi kiện chia tài sản khi kết thúc hôn nhân;
 • Đại diện cho khách hàng tham gia tố tụng, làm việc với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp tài sản chung;
 • Tư vấn và đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp khi xảy ra tranh chấp tài sản chung của vợ chồng.

>>Xem thêm: Luật sư tư vấn hôn nhân ở Trảng Bom, Đồng Nai

Luật sư tư vấn hôn nhân ở Trảng Bom Soạn thảo hồ sơ về hôn nhân

Trong trường hợp khách hàng không có điều kiện sử dụng dịch vụ đại diện ủy quyền của Luật sư tư vấn hôn nhân ở Trảng Bom, khách hàng có thể sử dụng dịch vụ soạn thảo hồ sơ về hôn nhân và tự mình thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

Luật sư tư vấn hôn nhân ở Trảng Bom sẽ hỗ trợ soạn thảo bộ hồ sơ đầy đủ nhất và đúng theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, trên thực tế, các thủ tục pháp lý thường xảy ra đa dạng các tình huống, cơ quan có thẩm quyền có cách làm việc khác nhau. Chính vì thế, đối với việc soạn thảo hồ sơ khách hàng sẽ tự mình giải quyết vụ việc của mình thường dành cho những khách hàng có một số hiểu biết pháp luật nhất định, có thời gian, không ngại bỏ công sức di chuyển nhiều lần

Trên đây là toàn bộ các vấn đề pháp lý của Luật sư tư vấn hôn nhân ở Trảng Bom sẽ hướng dẫn và đưa ra hướng giải quyết cho khách hàng. Để gặp Luật sư tư vấn hôn nhân ở Trảng Bom khách hàng vui lòng liên hệ hotline: 0919.559.819 để đặt lịch hẹn với Luật sư tư vấn hôn nhân ở Trảng Bom.

>> Xem thêm: Ly hôn nhanh tại Sài Gòn

PHƯƠNG THỨC LIÊN HỆ ĐA DẠNG KHI HỖ TRỢ TƯ VẤN CHO KHÁCH HÀNG

Nhằm tạo điều kiện và hỗ trợ khách hàng tốt nhất, Luật sư tư vấn hôn nhân ở Trảng Bom cung cấp các phương thức liên lạc để được tư vấn chi tiết. Tùy theo từng hoàn cảnh, điều kiện mà mỗi khách hàng sẽ lựa chọn phương thức phù hợp nhất với mình.

Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn hôn nhân ở Trảng Bom (0919.559.819) để được tư vấn chi tiết!

Liên hệ qua số điện thoại Luật sư tư vấn hôn nhân ở Trảng Bom : 0919.559.819

Khi khách hàng có nhu cầu tư vấn, chỉ cần nhấc điện thoại lên và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Gọi vào số điện thoại Luật sư tư vấn hôn nhân ở Trảng Bom thông qua số điện thoại: 0919.559.819.

Bước 2: Trình bày nội dung vụ việc mà bạn cần tư vấn đầy đủ, chính xác và đúng trọng tâm, kèm theo yêu cầu của bạn.

Bước 3: Lắng nghe ý kiến phản hồi từ Luật sư, Luật sư có thể trực tiếp trả lời, đưa ra phương hướng giải quyết cho bạn hoặc hẹn bạn đến Công ty luật để trao đổi thêm và cung cấp giấy tờ cần thiết.

Tư vấn theo những phương thức khác:

Bên cạnh những phương thức liên hệ trên, Luật sư tư vấn hôn nhân ở Trảng Bom còn tạo điều kiện và mở rộng hệ thống tư vấn pháp lý điện tử, online đến với khách hàng.

Giúp khách hàng tiếp cận nhanh chóng và đạt hiệu quả chất lượng trong việc tư vấn pháp luật về hôn nhân tại Trảng Bom.

Dù là phương thức liên hệ nào đi nữa, Luật sư tư vấn hôn nhân ở Trảng Bom vẫn luôn đảm bảo chất lượng cung ứng dịch vụ và thái độ phục vụ tốt nhất.

Luật sư hôn nhân tại Trảng BomLuật sư hôn nhân tại Trảng Bom

Luật sư tư vấn hôn nhân ở Trảng BomLuật sư tư vấn hôn nhân ở Trảng BomLuật sư tư vấn hôn nhân ở Trảng BomLuật sư tư vấn hôn nhân ở Trảng BomLuật sư tư vấn hôn nhân ở Trảng BomLuật sư tư vấn hôn nhân ở Trảng BomLuật sư tư vấn hôn nhân ở Trảng Bom

 

Luật sư tư vấn hôn nhân ở Trảng BomLuật sư tư vấn hôn nhân ở Trảng BomLuật sư tư vấn hôn nhân ở Trảng BomLuật sư tư vấn hôn nhân ở Trảng BomLuật sư tư vấn hôn nhân ở Trảng BomLuật sư tư vấn hôn nhân ở Trảng BomLuật sư tư vấn hôn nhân ở Trảng Bom

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *