LUẬT SƯ TƯ VẤN HÀNH CHÍNH TẠI TRẢNG BOM 24/7

Luật sư tư vấn hành chính tại Trảng Bom 24/7 cho rằng Luật hành chính là một tron những lĩnh vực pháp lý khá rộng theo nghĩa thì nó điều chỉnh các quan hệ hành chính nhà nước (giữa các cơ quan nhà nước với người dân, và các cơ quan nhà nước với nhau). Luật sư tư vấn hành chính tại Trảng Bom 24/7 tư vấn và giải đáp mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến quan hệ pháp luật hành chính cũng như hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính một cách hợp pháp và đúng với quy định pháp luật hiện hành: 

Luật sư tư vấn hành chính tại Trảng Bom 24/7 tư vấn và tham gia tố tụng tại tòa án các vụ án hành chính sau:

1. Luật sư tư vấn hành chính tại Trảng Bom 24/7 tư vấn thủ tục và tham gia giải quyết khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

2. Luật sư tư vấn hành chính tại Trảng Bom 24/7 hướng dẫn quy định pháp luật và tham gia giải quyết khiếu kiện quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính;

3. Luật sư tư vấn hành chính tại Trảng Bom 24/7 khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

4. Luật sư tư vấn hành chính tại Trảng Bom 24/7 khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng hoặc thi hành biện pháp xử lý hành chính bằng một trong các hình thức giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục; đưa vào cơ sở chữa bệnh; quản chế hành chính;

5. Luật sư tư vấn hành chính tại Trảng Bom 24/7 khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ nhà ở, công trình, vật kiến trúc kiên cố khác;

6. Luật sư tư vấn hành chính tại Trảng Bom 24/7 khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc cấp, thu hồi giấy phép về xây dựng cơ bản, sản xuất, kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chứng chỉ hành nghề hoặc khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính khác liên quan đến hoạt động kinh doanh, tài chính của thương nhân;

7. Luật sư tư vấn hành chính tại Trảng Bom 24/7 khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến thương mại hàng hóa quốc tế hoặc trong nước;

8. Luật sư tư vấn hành chính tại Trảng Bom 24/7 khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến chuyển giao tài chính trong nước và quốc tế, dịch vụ và cung ứng dịch vụ;

9. Luật sư tư vấn hành chính tại Trảng Bom 24/7 khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc trưng dụng, trưng mua, tịch thu tài sản;

10. Luật sư tư vấn hành chính tại Trảng Bom 24/7 khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng thuế, thu thuế, truy thu thuế;

11. Luật sư tư vấn hành chính tại Trảng Bom 24/7 khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng phí, thu phí, lệ phí; thu tiền sử dụng đất;

12. Luật sư tư vấn hành chính tại Trảng Bom 24/7 khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ;

13. Luật sư tư vấn hành chính tại Trảng Bom 24/7 khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong quản lý nhà nước về đầu tư;

14. Luật sư tư vấn hành chính tại Trảng Bom 24/7 khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hải quan, công chức hải quan;

15. Luật sư tư vấn hành chính tại Trảng Bom 24/7 khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý hộ tịch;

16. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính đối với việc từ chối công chứng, chứng thực;

17. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư; cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gia hạn thời hạn sử dụng đất;

18. Các khiếu kiện khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Và các vấn đề pháp lý khác trong lĩnh vực hành chính theo yêu cầu của khách hàng.  

Dịch vụ luật sư hành chính & Tư vấn luật hành chính chuyên nghiệp tại TP.

Quy trình thủ tục tố cáo

Theo Điều 2 Luật Tố cáo 2018, khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức, công dân có quyền báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết, hay còn gọi là tố cáo hành vi vi phạm.

Hiện nay, quy trình tố cáo quyết định hành chính, hành vi hành chính được quy định rõ tại Luật tố cáo 2018. Theo đó, tại Điều 28 Luật này quy định trình tự giải quyết tố cáo gồm các bước:

Bước 1: Thụ lý tố cáo (Điều 29 Luật Tố cáo 2018 và Điều 9 Nghị định 31/2019/NĐ-CP)

 • Trước khi thụ lý tố cáo, người giải quyết tố cáo tự mình hoặc giao cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác xác minh thông tin về người tố cáo và điều kiện thụ lý tố cáo.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thụ lý tố cáo, người giải quyết tố cáo có trách nhiệm thông báo cho người tố cáo và thông báo về nội dung tố cáo cho người bị tố cáo biết.

Bước 2: Xác minh nội dung tố cáo (Điều 31 Luật Tố cáo 2018 và Điều 10 Nghị định 31/2019/NĐ-CP)

 • Người giải quyết tố cáo tự mình tiến hành xác minh hoặc thành lập Đoàn xác minh tố cáo hoặc Tổ xác minh tố cáo (2 người trở lên)
 • Tiến hành các biện pháp cần thiết để thu thập thông tin, tài liệu, làm rõ nội dung tố cáo; ghi chép thành văn bản, biên bản và lưu giữ trong hồ sơ vụ việc tố cáo.
 • Tạo điều kiện để người bị tố cáo giải trình, đưa ra các chứng cứ để chứng minh trong quá trình xác minh.
 • Khi kết thúc việc xác minh nội dung tố cáo, người được giao xác minh phải có văn bản báo cáo người giải quyết tố cáo về kết quả xác minh nội dung tố cáo và kiến nghị biện pháp xử lý

Bước 3: Kết luận nội dung tố cáo (Điều 35 Luật Tố cáo 2018 và Điều 17 Nghị định 31/2019/NĐ-CP)

 • Người giải quyết tố cáo ban hành kết luận nội dung tố cáo căn cứ trên nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo, tài liệu, chứng cứ có liên quan
 • Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành kết luận nội dung tố cáo, người giải quyết tố cáo gửi kết luận nội dung tố cáo đến người bị tố cáo và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; thông báo về kết luận nội dung tố cáo đến người tố cáo

Bước 4: Xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo (Điều 36 Luật Tố cáo 2018 và Điều 18 Nghị định 31/2019/NĐ-CP)

Chậm nhất là 07 ngày làm việc kể từ ngày ban hành kết luận nội dung tố cáo, người giải quyết tố cáo căn cứ vào kết luận nội dung tố cáo tiến hành việc xử lý như sau:

 • Khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo trong trường hợp kết luận người bị tố cáo không vi phạm pháp luật; đồng thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý người cố ý tố cáo sai sự thật;
 • Áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý khi kết luận người bị tố cáo vi phạm.

Nếu xuất hiện dấu hiệu của tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến Cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả xử lý, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thông báo bằng văn bản cho người giải quyết tố cáo về kết quả xử lý.

Luật hành chính

Quy trình thủ tục khởi kiện hành chính

Theo Điều 42 Luật khiếu nại 2011, khi hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà khiếu nại không được giải quyết hoặc người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính (Luật TTHC). Quy trình thủ tục khởi kiện hành chính gồm các bước cơ bản sau:

 1. Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện có đầy đủ nội dung theo Điều 118 Luật TTHC 2015. Kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm.
 2. Bước 2: Gửi đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết bằng cách nộp trực tiếp tại Tòa án, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án
 3. Bước 3: Sửa đổi, bổ sung đơn kiện khi có yêu cầu theo quy định tại Điều 122 Luật TTHC 2015
 4. Bước 4: Nộp tạm ứng án phí theo sau khi nhận được thông báo của Tòa án và nộp lại biên lai cho Tòa án trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo (Điều 125 Luật TTHC 2015.

Vấn đề thi hành bản án/quyết định giải quyết vụ việc hành chính

Thi hành bản án hành chính là thực hiện bản án, quyết định của Tòa hành chính đã có hiệu lực pháp luật, được thực hiện theo Luật Thi hành án dân sự 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014. Nhà nước khuyến khích đương sự tự nguyện thi hành án, nếu không tự nguyện thi hành sẽ bị cưỡng chế thi hành án theo quy định pháp luật.

Trong quá trình thi hành án, cơ quan thi hành án sẽ có thể chậm trễ trong việc thực hiện các thủ tục. Lúc này luật sư hỗ trợ là người nắm được thời hạn, quy trình thực hiện có thể can thiệp yêu cầu cơ quan có thẩm quyền thực hiện đúng trách nhiệm của mình.

Ngoài ra nếu phát hiện có bất kỳ sai phạm nào gây ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng thì Luật sư sẽ có thể làm đơn tố cáo việc sai phạm này. Từ đó bảo vệ được quyền lợi tối đa cho bạn.

Luật sư Luật Long Phan chúng tôi tiếp nhận, cung cấp dịch vụ pháp lý giải quyết tất cả những nội dung pháp lý nêu trên từ tư vấn cho đến trực tiếp tham gia giải quyết.

Cam kết chất lượng dịch vụ

Với tôn chỉ “Tận tâm – uy tín – hiệu quả”, Luật sư tư vấn hành chính tại Trảng Bom 24/7 cam kết với khách hàng về chất lượng dịch vụ. Bên cạnh đảm bảo về chất lượng dịch vụ pháp lý, đảm bảo thực hiện công việc theo đúng quy định pháp luật, đúng lương tâm, đạo đức hành nghề của một luật sư, chúng tôi còn mang đến sự hài lòng và an tâm đến quý khách hàng.

Không chỉ thế, dịch vụ luật sư hình sự của Luật sư tư vấn hành chính tại Trảng Bom 24/7 luôn luôn đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình, cống hiến tri thức pháp luật và mang lại hiệu quả công việc cao nhất cho khách hàng.

Bên cạnh những quyền lợi và cam kết về chất lượng dịch vụ, Luật sư tư vấn hành chính tại Trảng Bom 24/7 còn có một ưu đãi đặc biệt đối với những khách hàng đã tin tưởng và đã sử dụng dịch vụ luật sư tranh tụng của công ty đó là chính sách hậu mãi. Cụ thể là khi đã quý khách hàng đã sử dụng qua dịch vụ của Luật sư tư vấn hành chính tại Trảng Bom 24/7 chúng tôi thì đến những lần sử dụng tiếp theo, quý khách hàng có thể sẽ được tư vấn và hỗ trợ các vấn đề pháp lý.

Luật sư tư vấn hành chính tại Trảng Bom 24/7 cung cấp thông tin về tư vấn cho khách hàng qua những phương thức liên hệ sau:

Luật sư tư vấn hành chính tại Trảng Bom 24/7 luôn hướng đến kết quả và quyền lợi của khách hàng được đảm bảo nhất. Vì vậy không chỉ đảm bảo về mặt kiến thức chuyên môn mà Luật sư tư vấn hành chính tại Trảng Bom 24/7 còn đảm bảo về các phương thức liên hệ đa dạng, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận. Những phương thức liên hệ đa dạng của Luật sư tư vấn hành chính tại Trảng Bom 24/7, cụ thể như sau:

Tư vấn trực tiếp tại địa chỉ Luật sư tư vấn hành chính tại Trảng Bom 24/7:

Luật sư tư vấn hành chính tại Trảng Bom 24/7 luôn mong muốn khách hàng đến trực tiếp tại địa chỉ để lắng nghe và trao đổi hướng giải quyết từ Luật sư của Luật sư tư vấn hành chính tại Trảng Bom 24/7.

Tư vấn theo địa chỉ yêu cầu của khách hàng:

Trong trường hợp ở xa hoặc mong muốn Luật sư tư vấn hành chính tại Trảng Bom 24/7 cử Luật sư chuyên môn đến tận nơi hỗ trợ tư vấn pháp luật đất đai. Khách hàng hay liên hệ: 0919.559.819 để được đặt lịch hẹn và báo giá chi phí.

Luật sư sẽ đại diện khách hàng trong từng giải đoạn giải quyết như hòa giải, thương lượng, đại diện giải quyết tranh chấp,…

Luật sư tư vấn hành chính tại Trảng Bom 24/7:

Qua số điện thoại: 0919.559.819 đối với những khách hàng ở xa, khó khăn trong việc đi lại thì có thể liên hệ đến Luật sư tư vấn hành chính tại Trảng Bom 24/7 qua số điện thoại tư vấn trực tiếp.

Lưu ý: Khi nhận cuộc gọi từ Luật sư tư vấn hành chính tại Trảng Bom 24/77, Qúy khách hàng vui lòng đến không gian hạn chế tiếng ồn, trình bày trọng tâm nội dung những vấn đề mình đang gặp phải. Và chú ý lắng nghe hướng dẫn của Luật sư tư vấn hành chính tại Trảng Bom 24/7.

Tư vấn qua những phương thức liên hệ đa dạng khác: Ngoài những phương thức liên hệ trên, Luật sư tư vấn hành chính tại Trảng Bom 24/7 còn tư vấn hình sự qua những phương thức liên hệ sau:

Tư vấn qua Fanpages: Hỗ Trợ Pháp Lý

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *