Với kinh nghiệm của mình, Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa luôn đồng hành cùng quý doanh nghiệp để giải quyết mọi thủ tục pháp lý, tư vấn và đưa ra giải pháp tốt nhất, có lợi và phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp trước những vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động. Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa để được tư vấn chi tiết! Số điện thoại tư vấn của Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa: 038.22.66.998. Trực tuyến 24/24 sẵn sàng hỗ trợ tư vấn đến khách hàng.

Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa

Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa là một trong những công ty giỏi và uy tín hàng đầu ở Biên Hòa nói riêng cũng như trên toàn địa bàn tỉnh Đồng Nai nói chung.

Với kinh nghiệm của mình, Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa luôn đồng hành cùng quý doanh nghiệp để giải quyết mọi thủ tục pháp lý, tư vấn và đưa ra giải pháp tốt nhất, có lợi và phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp trước những vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động. Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa để được tư vấn chi tiết! Số điện thoại tư vấn của Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa: 0919.559.819. Trực tuyến 24/24 sẵn sàng hỗ trợ tư vấn đến khách hàng.

Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa (0919.559.819) để được tư vấn chi tiết!

Số điện thoại Công ty luật tại Biên Hòa

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa (0919.559.819) để được tư vấn chi tiết!

Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa đề xuất nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn 2 hình thức thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau đây:

  1. Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức nhà đầu tư góp vốn ngay từ đầu.

Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài sẽ góp vốn ngay từ khi bắt đầu thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

  1. Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam

Với hình thức này, nhà đầu tư nước ngoài sẽ góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nhà đầu tư nước ngoài sẽ thực hiện thủ tục mua phần vốn góp, mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam. Sau đó, doanh nghiệp Việt Nam sẽ trở thành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa (0919.559.819) để được tư vấn chi tiết!

Một số ưu điểm của thủ tục góp vốn, mua cổ phần vào doanh nghiệp Việt Nam so với thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhà đầu tư nước ngoài góp vốn ngay từ đầu như sau:

– Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài dù có thành viên là nhà đầu tư nước ngoài nhưng không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Khi doanh nghiệp không có Giấy chứng nhận đầu tư sẽ giảm thiểu thủ tục khi có sự thay đổi các nội dung đăng ký doanh nghiệp với cơ quan nhà nước.

– Thủ tục thay đổi đơn giản: Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ phải thực hiện khi có sự thay đổi tên công ty, địa chỉ công ty, thông tin chủ sở hữu,…thực hiện thủ tục giống như doanh nghiệp Việt Nam;

– Không phải thực hiện các thủ tục cập nhật thông tin đầu tư trên hệ thống quản lý về đầu tư.

– Thủ tục chứng minh năng lực tài chính đơn giản và dễ dàng hơn.

– Các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần vào doanh nghiệp Việt Nam đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (kể cả trường hợp mua tới 100% vốn góp của công ty) cũng không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trừ trường hợp doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, nếu nhà đầu tư nước ngoài mua từ 1% phần vốn góp cũng cần thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa (0919.559.819) để được tư vấn chi tiết!

Thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

1. Đối với thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức nhà đầu tư góp vốn ngay từ đầu.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư.

– Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý:

+ Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý.

+ Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.

– Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án.

– Văn bản chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư:

+ Đối với nhà đầu tư là tổ chức: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư. Hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ. Hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính. Hoặc bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư. Hoặc tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư. Vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa (0919.559.819) để được tư vấn chi tiết!

+ Đối với nhà đầu tư là cá nhân: xác nhận số dư tài khoản, sổ tiết kiệm;

– Hợp đồng thuê trụ sở, Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản của bên cho thuê hoặc các giấy tờ tương đương).

– Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

– Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa (0919.559.819) để được tư vấn chi tiết!

Bước 2: Nộp hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư thực hiện như sau:

– Kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Sau khi Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ, nhà đầu tư được cấp tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ.

Cơ quan đăng ký đầu tư sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ đăng ký đầu tư, cập nhật tình hình xử lý hồ sơ và cấp mã số cho dự án đầu tư.

– Nộp hồ sơ trực tiếp cấp giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư theo thẩm quyền như sau:

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, đối với các dự án:

Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao;

Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Dự án đầu tư thực hiện đồng thời ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

+ Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, đối với các dự án: Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa (0919.559.819) để được tư vấn chi tiết!

Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Bước 4: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương tự như thủ tục thành lập doanh nghiệp vốn Việt Nam.

– Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

+ Điều lệ công ty.

+ Danh sách thành viên (đối với doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lên) hoặc Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (danh sách người đại diện theo ủy quyền nếu có cổ đông là tổ chức).

+ Bản sao các giấy tờ sau đây: Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;

+ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức

+ Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự trước khi được sử dụng tại Việt Nam;

+ Quyết định góp vốn và bổ nhiệm người quản lý; Danh sách người đại diện theo ủy quyền (đối với thành viên là tổ chức);

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư đã được cấp.

– Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh nơi doanh nghiệpđặt trụ sở chính.

Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa (0919.559.819) để được tư vấn chi tiết!

Bước 5: Công bố nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời, phải nộp phí công bố theo quy định của pháp luật.

Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin: Ngành, nghề kinh doanh; Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với doanh nghiệp cổ phần (nếu có).

Bước 6: Cấp Giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép đủ điều kiện hoạt động

Cấp Giấy phép kinh doanh chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ hàng hóa tới người tiêu dùng hoặc lập cơ sở bán lẻ hàng hóa. Đối với một số ngành nghề sau khi hoàn thiện thủ tục thành lập doanh nghiệp nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện xin các giấy phép liên quan đến điều kiện hoạt động.

Ví dụ: kinh doanh thực phẩm xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường. Kinh doanh giáo dục: Giấy phép đào tạo. Kinh doanh lữ hành: Giấy phép lữ hành…

Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa (0919.559.819) để được tư vấn chi tiết!

Hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP).

– Bản giải trình có nội dung:

+ Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh tương ứng theo quy định tại Điều 9 Nghị định 09/2018/NĐ-CP.

+ Kế hoạch kinh doanh: Mô tả nội dung, phương thức thực hiện hoạt động kinh doanh; trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của kế hoạch kinh doanh.

+ Kế hoạch tài chính: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính.

+ Tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa. Tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tính tới thời điểm đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh.

– Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.

– Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có).

Thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Sở Công thương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa (0919.559.819) để được tư vấn chi tiết!

Bước 7: Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Sau khi hoàn thiện thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhà đầu tư thực hiện mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Nhà đầu tư thực hiện chuyển vốn vào tài khoản vốn này theo thời hạn góp vốn ghi nhận tại Giấy chứng nhận đầu tư.

Ngoài ra, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần mở thêm tài khoản giao dịch để nhận tiền từ tài khoản vốn đầu tư sang để thực hiện các thủ tục thu chi tại Việt Nam.

Bước 8: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện các thủ tục sau thành lập công ty

Sau khi doanh nghiệp được thành lập nhà đầu tư cần thực hiện các thủ tục sau thành lập tương tự như doanh nghiệp Việt Nam. Cụ thể:

– Treo biển tại trụ sở.

– Đăng ký chữ ký số để nộp thuế điện tử và báo cáo thuế qua mạng Internet

– Mua chữ ký số điện tử để thực hiện nộp thuế điện tử

– Đề nghị phát hành hóa đơn điện tử.

– Thực hiện báo cáo tình hình thực hiện dự án theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Kê khai nộp thuế theo quy định.

Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa (0919.559.819) để được tư vấn chi tiết!

Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa (0919.559.819) để được tư vấn chi tiết!

2. Đối với thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam

Bước 1: Thành lập doanh nghiệp có vốn Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài chỉ có thể góp vốn mua cổ phần khi đã có doanh nghiệp Việt Nam. Trường hợp chưa thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp thì đối tác Việt Nam phải tiến hành thực hiện thành lập doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký mua phần vốn góp, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua phần vốn góp, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp Việt Nam

Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp. Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp. Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.

– Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân. Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

– Văn bản thỏa thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nhận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;

– Văn bản kê khai (kèm theo bản sao) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế nhận vốn góp, cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa (0919.559.819) để được tư vấn chi tiết!

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký mua phần vốn góp, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký đầu tư – Sở Kế hạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ sau ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hạch và Đầu tư cấp Thông báo về việc đáp ứng đủ điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp và doanh nghiệp Việt Nam.

Bước 4: Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp và doanh nghiệp Việt Nam.

– Trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn trên 51%, Doanh nghiệp Việt Nam thực hiện mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp. Nhà đầu tư thực hiện góp vốn, chuyển vốn thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

– Các thành viên, cổ đông chuyển nhượng vốn thực hiện kê khai và nộp thuế khi chuyển nhượng theo pháp luật thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có).

Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa (0919.559.819) để được tư vấn chi tiết!

Bước 5: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi nhà đầu tư nước ngoài hoàn thiện việc góp vốn, doanh nghiệp tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Việc thay đổi đăng ký kinh doanh để ghi nhận việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

– Quyết định về việc thay đổi của công ty;

– Biên bản họp về việc thay đổi công ty;

– Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của đại diện pháp luật của công ty;

– Danh sách thành viên góp vốn hoặc Danh sách cổ đông là người nước ngoài;

– Bản sao công chứng hộ chiếu/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà đầu tư.

Thẩm quyền cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 6: Cấp Giấy phép kinh doanh và Giấy phép đủ điều kiện hoạt động

Tương tự bước 7 nêu trên.

Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa (0919.559.819) để được tư vấn chi tiết!

Tại sao nên chọn Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa hỗ trợ tư vấn về thành lập doanh nghiệp hiện nay?

Thứ nhất, Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa có đội ngũ Luật sư, chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc kiến thức pháp luật, cam kết luôn đem lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng.

Thứ hai, Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa luôn xây dựng quy trình cũng như đặt ra các yêu cầu đối với nhân viên của mình phải có thái độ cầu thị, lắng nghe khách hàng.

Thứ ba, dù bạn ở bất kì đâu, Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa vẫn luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7. Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa sẽ hỗ trợ tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc về các vấn đề pháp lý cho bạn để phòng ngừa các rủi ro pháp lý cho đến khi hoàn thành công việc.

Thứ tư, Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa sẽ là người đại diện cho bạn khi phát sinh tranh chấp. Bạn sẽ không cần phải bận tâm về những trình tự thủ tục rườm rà, phức tạp. Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa sẽ đại diện để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bạn

Thứ năm, chi phí dịch vụ luật sư tư vấn và luật sư tranh tụng của Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa phù hợp với mọi tầng lớp khách hàng.

Thứ sáu, với phương châm: “LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRỌNG TÂM – LẤY KẾT QUẢ ĐỂ NỔ LỰC”, Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa luôn nỗ lực hết mình, giải quyết mọi yêu cầu của khách hàng trong khả năng một cách nhanh nhất và đạt chất lượng tốt nhất.

Cuối cùng, Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa luôn đặt đạo đức của người hành nghề luật lên hàng đầu. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về vấn đề bảo mật thông tin.

Những phương thức liên hệ đa dạng của Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa khi hỗ trợ tư vấn dịch vụ thành lập doanh nghiệp cho khách hàng

Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề tư vấn cho khách hàng qua những hình thức đa dạng sau:

Tư vấn trực tiếp tại địa chỉ Công ty Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa:

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp của Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa mong muốn và khuyến khích khách hàng lên tư vấn trực tiếp tại địa chỉ Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa để đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng. Vì rằng khi khách hàng tư vấn trực tiếp được trao đổi với Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa sẽ dễ dàng phân tích cũng như tư vấn rõ ràng.

Tư vấn qua điện thoại Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa:

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp của Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa hoạt động tư vấn pháp lý với số điện thoại 0919.559.819.

Ngoài khung giờ hành chính thì Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa sẽ luôn sẵn sàng đồng hành với khách hàng từ thứ hai đến sáng thứ 7 mỗi tuần. Không chỉ vậy, đối với những ngày chủ nhật, hoặc ngày nghỉ lễ nếu Qúy khách hàng muốn hỗ trợ tư vấn chúng tôi vẫn sẵn sàng lắng nghe khách hàng và đưa ra hướng giải quyết.

Tư vấn qua Email Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa:

  • Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa với Email tư vấn pháp lý: Luatsumhop@gmail.com, khi khách hàng muốn hỗ trợ tư vấn pháp lý hay gửi câu hỏi cũng như trình bày đầy đủ nội dung sự việc vấn đề mà bạn đang gặp phải.

Lưu ý tiêu đề Email gửi đến Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa nêu rõ như sau:

  • Họ và tên;
  • Địa chỉ khách hàng;
  • Số điện thoại;
  • Tóm tắt nội dung sự việc.
  • Lắng nghe lời giải đáp từ Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa tư vấn thành lập doanh nghiệp hỗ trợ và tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Khi nhận được thông tin và nội dung của khách hàng trong thời gian nhanh nhất Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa sẽ gửi lại mail phản hồi.

Những phương thức liên hệ đa dạng khác:

Ngoài ra, khách hàng có thể liên hệ Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa qua những phương thức đa dạng khác như: email, facebook, zalo, website với thông tin cụ thể sau đây:

Đối với phương thức liên hệ nào, dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp của Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa vẫn khẳng định chất lượng dịch vụ của mình đến với khách hàng.

“Nội dung bài viết dẫn chiếu quy định pháp luật tại thời điểm viết bài và mang tính chất tham khảo, để có thông tin chính xác vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa.”

Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Trảng Bom

Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Trảng Bom

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *