Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Biên Hòa 24/7

Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Biên Hòa là một trong những công ty giỏi và uy tín hàng đầu ở Biên Hòa nói riêng cũng như trên toàn địa bàn tỉnh Đồng Nai nói chung.

Với kinh nghiệm của mình, Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Biên Hòa luôn đồng hành cùng quý doanh nghiệp để giải quyết mọi thủ tục pháp lý, tư vấn và đưa ra giải pháp tốt nhất, có lợi và phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp trước những vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động. Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Biên Hòa để được tư vấn chi tiết! Số điện thoại tư vấn của Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Biên Hòa: 0919.559.819. Trực tuyến 24/24 sẵn sàng hỗ trợ tư vấn đến khách hàng.

Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Biên Hòa (0919.559.819) để được tư vấn chi tiết!

Địa chỉ Luật sư tại tỉnh Đồng Nai

THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên

* Thành phần hồ sơ:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Nghị định 122/2020/NĐ-CP.
 2. Dự thảo điều lệ công ty (phải có họ, tên và chữ ký của chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật (NĐDTPL) của chủ sở hữu công ty là tổ chức).
 3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 11 Nghị định 01/2021/NĐ-CP đối với cá nhân là chủ sở hữu, của người đại diện theo ủy quyền nếu công ty tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên của tổ chức là chủ sở hữu;

Trường hợp công ty tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên, hồ sơ gồm Danh sách người đại diện theo ủy quyền và Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 11 Nghị định 01/2021/NĐ-CP của từng đại diện theo ủy quyền.

 1. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

– Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước).

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại pháp luật đầu tư.

 1. Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (đối với  doanh nghiệp xã hội).
 2. Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành doanh nghiệp xã hội (đối với trường hợp chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành doanh nghiệp xã hội).
 3. Bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong trường hợp thành lập tổ chức tín dụng.
 4. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế trong trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh.
 5. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.
 6. Trường hợp không phải chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân:

– Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

– Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Kèm theo văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

Các văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Biên Hòa (0919.559.819) để được tư vấn chi tiết!

Trình tự thành lập công ty TNHH một thành viên

Căn cứ Quyết định 855/QĐ-BKHĐT, thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên được thực hiện theo 03 bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Có 02 cách thức để nộp hồ sơ, cụ thể:

Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Cách 2: Đăng ký qua mạng tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) bằng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh (đối với Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phải đăng ký qua mạng).

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp

– Người đại diện theo pháp luật/Người được uỷ quyền nộp hồ sơ và thanh toán lệ phí tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

– Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo bằng văn bản.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Biên Hòa (0919.559.819) để được tư vấn chi tiết!

* Trường hợp nộp hồ sơ qua mạng sử dụng chữ ký số công cộng

– NĐDTPL/Người được uỷ quyền kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp.

Khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp.

* Trường hợp nộp hồ sơ qua mạng sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh

– NĐDTPL/Người được uỷ quyền kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh.

– NĐDTPL/Người được uỷ quyền sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng.

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì Phòng đăng ký kinh doanh yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin cho cơ quan thuế để tạo mã số doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp sau khi nhận được mã số từ cơ quan thuế.

Bước 3: Nhận kết quả

Khi nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa phòng Đăng ký kinh doanh, NĐDTPL/Người được uỷ quyền phải mang các giấy tờ sau:

– Giấy biên nhận giải quyết hồ sơ.

– Trường hợp không phải chủ sở hữu hoặc NĐDTPL của doanh nghiệp trực tiếp đến nhận kết quả thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân sau đây:

+ Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

+ Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Kèm theo văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

* Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

* Lệ phí giải quyết:

– 50.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh (theo Thông tư 47/2019/TT-BTC).

– Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử.

Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Biên Hòa (0919.559.819) để được tư vấn chi tiết!

Tại sao nên chọn Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Biên Hòa hỗ trợ tư vấn về thành lập doanh nghiệp hiện nay?

Thứ nhất, Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Biên Hòa có đội ngũ Luật sư, chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc kiến thức pháp luật, cam kết luôn đem lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng.

Thứ hai, Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Biên Hòa luôn xây dựng quy trình cũng như đặt ra các yêu cầu đối với nhân viên của mình phải có thái độ cầu thị, lắng nghe khách hàng.

Thứ ba, dù bạn ở bất kì đâu, Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Biên Hòa vẫn luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7. Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Biên Hòa sẽ hỗ trợ tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc về các vấn đề pháp lý cho bạn để phòng ngừa các rủi ro pháp lý cho đến khi hoàn thành công việc.

Thứ tư, Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Biên Hòa sẽ là người đại diện cho bạn khi phát sinh tranh chấp. Bạn sẽ không cần phải bận tâm về những trình tự thủ tục rườm rà, phức tạp. Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Biên Hòa sẽ đại diện để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bạn

Thứ năm, chi phí dịch vụ luật sư tư vấn và luật sư tranh tụng của Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Biên Hòa phù hợp với mọi tầng lớp khách hàng.

Thứ sáu, với phương châm: “LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRỌNG TÂM – LẤY KẾT QUẢ ĐỂ NỔ LỰC”, Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Biên Hòa luôn nỗ lực hết mình, giải quyết mọi yêu cầu của khách hàng trong khả năng một cách nhanh nhất và đạt chất lượng tốt nhất.

Cuối cùng, Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Biên Hòa luôn đặt đạo đức của người hành nghề luật lên hàng đầu. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về vấn đề bảo mật thông tin.

Những phương thức liên hệ đa dạng của Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Biên Hòa khi hỗ trợ tư vấn dịch vụ thành lập doanh nghiệp cho khách hàng

Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Biên Hòa với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề tư vấn cho khách hàng qua những hình thức đa dạng sau:

Tư vấn trực tiếp tại địa chỉ Công ty Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Biên Hòa:

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp của Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Biên Hòa mong muốn và khuyến khích khách hàng lên tư vấn trực tiếp tại địa chỉ Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Biên Hòa để đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng. Vì khi khách hàng tư vấn trực tiếp được trao đổi với Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Biên Hòa sẽ dễ dàng phân tích cũng như tư vấn rõ ràng.

Tư vấn qua điện thoại Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Biên Hòa:

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp của Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Biên Hòa hoạt động tư vấn pháp lý với số điện thoại 0919.559.819.

Ngoài khung giờ hành chính thì Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Biên Hòa sẽ luôn sẵn sàng đồng hành với khách hàng từ thứ hai đến sáng thứ 7 mỗi tuần. Không chỉ vậy, đối với những ngày chủ nhật, hoặc ngày nghỉ lễ nếu Qúy khách hàng muốn hỗ trợ tư vấn chúng tôi vẫn sẵn sàng lắng nghe khách hàng và đưa ra hướng giải quyết.

Tư vấn qua Email Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Biên Hòa:

 • Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Biên Hòa với Email tư vấn pháp lý: Luatsumhop@gmail.com, khi khách hàng muốn hỗ trợ tư vấn pháp lý hay gửi câu hỏi cũng như trình bày đầy đủ nội dung sự việc vấn đề mà bạn đang gặp phải.

Lưu ý tiêu đề Email gửi đến Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Biên Hòa nêu rõ như sau:

 • Họ và tên;
 • Địa chỉ khách hàng;
 • Số điện thoại;
 • Tóm tắt nội dung sự việc.
 • Lắng nghe lời giải đáp từ Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Biên Hòa tư vấn thành lập doanh nghiệp hỗ trợ và tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Khi nhận được thông tin và nội dung của khách hàng trong thời gian nhanh nhất Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Biên Hòa sẽ gửi lại mail phản hồi.

Những phương thức liên hệ đa dạng khác:

Ngoài ra, khách hàng có thể liên hệ Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Biên Hòa qua những phương thức đa dạng khác như: email, facebook, zalo, website với thông tin cụ thể sau đây:

Đối với phương thức liên hệ nào, dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp của Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Biên Hòa vẫn khẳng định chất lượng dịch vụ của mình đến với khách hàng.

“Nội dung bài viết dẫn chiếu quy định pháp luật tại thời điểm viết bài và mang tính chất tham khảo, để có thông tin chính xác vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Biên Hòa.”

Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Trảng Bom

Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Trảng Bom

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *