LUẬT SƯ TƯ VẤN DÂN SỰ TẠI ĐỒNG NAI TƯ VẤN 24/7

Dịch vụ Luật sư tư vấn dân sự tại Đồng Nai thấy rằng, khi tham gia vào các quan hệ dân sự, việc xảy ra tranh chấp là điều không ai muốn nhưng cũng không thể tránh khỏi. Vì vậy khi xảy ra tranh chấp, bạn cần phải lựa chọn phương án giải quyết ít tốn kém nhất nhưng vẫn đảm bảo được quyền và lợi ích của mình.

Với sự phát triển không ngừng của kinh tế – xã hội thì nhiều quan hệ xã hội phát sinh, thì gây khó khăn trong việc đưa ra các phương án giải quyết hợp lý, phù hợp. Luật sư tư vấn dân sự tại Đồng Nai Luật sư tư vấn dân sự tại Đồng Nai Luật sư tư vấn dân sự tại Đồng Nai

Nắm bắt tình hình đó, Luật sư tư vấn dân sự tại Đồng Nai phát triển dịch vụ để luôn sẵn sàng hỗ trợ giải đáp thắc mắc và đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng để đảm bảo tối ưu quyền và lợi ích của khách hàng. Luật sư tư vấn dân sự tại Đồng Nai

Luật sư tư vấn dân sự tại Đồng Nai cung cấp dịch vụ Luật sư tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến pháp luật dân sự, hỗ trợ giải quyết các tranh chấp như: các giao dịch dân sự, nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự, thừa kế, tranh chấp hợp đồng,…

LUẬT SƯ TƯ VẤN DÂN SỰ TẠI ĐỒNG NAI TƯ VẤN 24/7

Trường hợp nào được chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT?

1. Chuyển tuyến BHYT là gì? Các hình thức chuyển BHYT

Việc chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT được thực hiện theo Thông tư 14/2014/TT-BYT, trừ một số trường hợp cụ thể khác được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư 40/2015/TT-BYT.

Chuyển tuyến BHYT là việc chuyển người bệnh từ cơ sở khám chữa bệnh này sang cơ sở khám chữa bệnh khác để tiếp tục điều trị. Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 14/2014/TT-BYT, các hình thức chuyển tuyến bao gồm:

– Chuyển từ tuyến dưới lên tuyến trên:

 • Chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên liền kề: tuyến 4 chuyển lên tuyến 3, tuyến 3 chuyển lên tuyến 2 và tuyến 2 chuyển lên tuyến 1; Luật sư tư vấn dân sự tại Đồng Nai

 • Chuyển người bệnh không theo trình tự nếu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

– Chuyển từ tuyến trên về tuyến dưới. Luật sư tư vấn dân sự tại Đồng Nai

– Chuyển giữa các cơ sở khám, chữa bệnh cùng tuyến.

2. Trường hợp nào được chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT?

Tùy thuộc vào hình thức chuyển tuyến BHYT, pháp luật quy định các điều kiện chuyển tuyến khác nhau.

2.1. Chuyển từ tuyến dưới lên tuyến trên Luật sư tư vấn dân sự tại Đồng Nai

 • Bệnh không phù hợp với năng lực chẩn đoán, điều trị và danh mục kỹ thuật của cơ sở khám, chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc bệnh phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám, chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhưng do điều kiện khách quan, cơ sở khám, chữa bệnh đó không đủ điều kiện để chẩn đoán và điều trị;

 • Căn cứ vào danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt, nếu cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trên liền kề không có dịch vụ phù hợp thì được chuyển lên tuyến cao hơn;

 • Trước khi chuyển tuyến, người bệnh phải được hội chẩn và có chỉ định chuyển tuyến (trừ phòng khám, cơ sở khám, chữa bệnh tuyến 4).

2.2. Chuyển từ tuyến trên về tuyến dưới phù 

Chuyển tuyến từ tuyến trên về tuyến dưới phù hợp khi người bệnh đã được chẩn đoán, điều trị qua giai đoạn cấp cứu, xác định tình trạng đã thuyên giảm, có thể tiếp tục điều trị ở tuyến dưới. Luật sư tư vấn dân sự tại Đồng Nai

2.3. Chuyển tuyến giữa các cơ sở khám, chữa bệnh cùng tuyến

Bệnh không phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám, chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc bệnh phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám, chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhưng do điều kiện khách quan cơ sở khám, chữa bệnh không đủ điều kiện chẩn đoán và điều trị.

Bệnh phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám, chữa bệnh cùng tuyến dự kiến chuyển đến đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2.4. Các trường hợp được xác định là đúng tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến xã chuyển tuyến đến tuyến huyện (bao gồm bệnh viện huyện hạng I, hạng II và bệnh viện y học cổ truyền tỉnh).

Người có thẻ bảo hiểm y tế được bệnh viện tuyến huyện (bao gồm bệnh viện hạng I, hạng II và bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, viện chuyên khoa, trung tâm chuyên khoa tỉnh) chuyển đến trung tâm chuyên khoa tỉnh hoặc bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, viện chuyên khoa tỉnh cùng hạng hoặc hạng thấp hơn. Luật sư tư vấn dân sự tại Đồng Nai

Người bệnh được chuyển tuyến có bệnh khác, bệnh được phát hiện, phát sinh ngoài bệnh đã ghi trên giấy chuyển tuyến, cơ sở khám, chữa bệnh tiếp nhận khám, chữa bệnh đối với các bệnh đó trong chuyên môn.

3. Mức hưởng bảo hiểm y tế khi chuyển tuyến BHYT

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 40/2015/TT-BYT, người tham gia bảo hiểm y tế được chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT là một trong những trường hợp khám, chữa bệnh đúng tuyến và được hưởng bảo hiểm y tế.

Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 2014) người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được hưởng bảo hiểm y tế khi chuyển tuyến BHYT như sau:

Đối tượng

Mức hưởng bảo hiểm y tế

 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sĩ quân đội; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;

 • Người có công với cách mạng;

 • Cựu chiến binh; Luật sư tư vấn dân sự tại Đồng Nai

 • Trẻ em dưới 06 tuổi;

 • Người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;

 • Người thuộc diện hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng kinh tế – xã hội khó khăn; vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; xã đảo, huyện đảo;

 • Thân nhân của những người có công với cách mạng, cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ.

100% chi phí khám, chữa bệnh

Chi phí 01 lần khám, chữa bệnh thấp hơn mức Chính phủ quy định và khám, chữa bệnh tại tuyến xã

100% chi phí khám, chữa bệnh

Người bệnh tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở

100% chi phí khám, chữa bệnh

 • Người có lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

 • Người thân của những người có công với cách mạng;

 • Người thuộc diện hộ gia đình cận nghèo. Luật sư tư vấn dân sự tại Đồng Nai

95% chi phí khám, chữa bệnh

Đối tượng khác

80% chi phí khám, chữa bệnh

4. Thủ tục chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT

Tùy thuộc vào hình thức chuyển tuyến BHYT, thủ tục chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT cũng sẽ có sự khác biệt.

4.1. Chuyển tuyến lên tuyến trên hoặc cùng tuyến

Bước 1: Thông báo và giải thích lý do cho người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh;

Bước 2: Ký giấy chuyển tuyến; Luật sư tư vấn dân sự tại Đồng Nai

Bước 3: Giao giấy chuyển tuyến cho người bệnh hoặc người hộ tống hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh để đưa đến cơ sở khám, chữa bệnh dự kiến chuyển người bệnh đến;

 • Nếu người bệnh cấp cứu, cơ sở khám, chữa bệnh liên hệ với cơ sở khám, chữa bệnh dự kiến chuyển người bệnh đến; kiểm tra lần cuối tình trạng của người bệnh trước khi chuyển tuyến; chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện để cấp cứu người bệnh trên đường chuyển tuyến.

 • Nếu người bệnh cần hỗ trợ kỹ thuật của cơ sở khám, chữa bệnh dự kiến chuyển người bệnh đến, cơ sở khám, chữa bệnh chuyển người bệnh đi phải thông báo về tình trạng của người bệnh và những yêu cầu hỗ trợ để cơ sở khám, chữa bệnh nơi chuyển đến có biện pháp xử lý phù hợp. Luật sư tư vấn dân sự tại Đồng Nai

Bước 4: Bàn giao người bệnh, giấy chuyển tuyến cho cơ sở khám, chữa bệnh chuyển đến.

4.2. Chuyển tuyến về tuyến dưới 

Bước 1: Thông báo và giải thích lý do cho người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh;

Bước 2: Ký giấy chuyển tuyến;

Bước 3: Giao giấy chuyển tuyến cho người bệnh hoặc người hộ tống hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh để đưa đến cơ sở khám, chữa bệnh dự kiến chuyển người bệnh đến;

Bước 4: Bàn giao người bệnh, giấy chuyển tuyến cho cơ sở khám, chữa bệnh chuyển đến.

5. Mẫu giấy chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT

Mẫu Giấy chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT được quy định tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP.

Có thể tải về Mẫu giấy chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT tại đây. Luật sư tư vấn dân sự tại Đồng Nai

Địa chỉ Luật sư tại tỉnh Đồng Nai

Dịch vụ Luật sư tư vấn dân sự tại Đồng Nai hỗ trợ tư vấn cho khách hàng

Dịch vụ Luật sư tư vấn dân sự tại Đồng Nai với hơn 10 năm kinh nghiệm, cùng với đội ngũ Luật sư tư vấn dân sự tại Đồng Nai giỏi, chuyên môn cao, đã giải quyết rất nhiều các vụ việc về liên quan. Vì vậy, khi tiếp nhận hồ sơ của khách hàng dễ dàng đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng, hiệu quả, chính xác.

Luật sư dân sự đưa ra những nội dung tư vấn pháp luật dân sư như sau:

 • Tư vấn và tham gia thương lượng, hòa giải vụ việc giữa các bên;
 • Tham gia tranh tụng tại Tòa án hoặc Trọng tài để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong vụ việc tranh chấp.
 • Tư vấn, hỗ trợ pháp lý về thừa kế: Soạn thảo di chúc, thực hiện các thủ tục chia di sản tại Văn phòng Công chứng, khởi kiện tranh chấp thừa kế tại Toà án các cấp;
 • Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, giải đáp về quyền giữa các bất động sản như: quyền về lối đi, quyền bề mặt, quyền cấp thoát nước, …;
 • Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến các giao dịch và nghĩa vụ dân sự như: cầm cố, thế chấp, đặt cọc, bảo lãnh…;
 • Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng mua bán, tặng, cho, vay mượn tài sản;
 • Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, liên quan đến hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hợp đồng gia công, hợp đồng bảo hiểm…
 • Tư vấn, hỗ trợ pháp lý liên quan đến hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền và các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề ủy quyền;
 • Tư vấn, hỗ trợ pháp lý về vấn đề bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm bị xâm phạm;
 • Tư vấn, hỗ trợ pháp lý về các quyền cơ bản của công dân như bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín, hình ảnh; quyền thay đổi họ, tên,…
 • Thực hiện các công việc, giải quyết các tranh chấp liên quan đến vấn đề dân sự với tư cách là đại diện ủy quyền để tham gia tố tụng, bảo về quyền lợi của khách hàng.
 • Tư vấn, hỗ trợ pháp lý liên quan đến các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

Những lý do nên chọn Luật sư tư vấn dân sự tại Đồng Nai tư vấn pháp lý và giải quyết tranh chấp liên quan đến dân sự

Luật sư tư vấn dân sự tại Đồng Nai với kinh nghiệm hơn 10 năm trong nghề, có đội ngũ luật sư giỏi đã giải quyết hàng nghìn các vụ việc tranh chấp dân sự với tính chất, mức độ phức tạp.

Luật sư tư vấn dân sự tại Đồng Nai không chỉ đáp ứng về mặt kinh nghiệm hành nghề mà còn đáp ứng đủ các điều kiện về mặt kiến thức pháp luật chuyên môn, những kỹ năng cần thiết để trình bày, giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

Phương thức liên lạc với Luật Sư tư vấn dân sự Tại Đồng Nai khi khách hàng cần hỗ trợ tư vấn 

Để đáp ứng nhu cầu tư vấn pháp luật, những vấn đề xoay quanh đời sống thường ngày của mọi người. Luật Sư tư vấn dân sự tại Đồng Nai còn đa dạng về hình thức tư vấn để khách hàng dễ dàng tiếp cận, giải đáp.

Cụ thể với những phương thức sau:

Tư vấn trực tiếp với Luật Sư tư vấn dân sự tại Đồng Nai

Luật Sư tư vấn dân sự tại Đồng Nai sẽ trực tiếp hỗ trợ tư vấn và đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Chúng tôi cũng khuyến khích khách hàng đến trực tiếp địa chỉ của Công ty để được hỗ trợ tư vấn, nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng khi sử dụng dịch vụ.

Hiện nay, địa chỉ trụ sở và chi nhánh của Luật Sư tư vấn dân sự tại Đồng Nai như sau:

 • Trụ sở chính công ty: Số 27/4 (Lầu 1), đường An Phú Đông 1, Khu phố 1, phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM.
 • Chi nhánh Bình Dương: Số 69, Đường N2, khu nhà ở Phú Mỹ Hiệp, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Thời gian làm việc của Luật sư tại Đồng Nai như sau:

– Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần

– Thời gian làm việc: Từ 7h45 đến 12h trưa và từ 13h30 đến 17h

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành.

Hình thức tư vấn trực tuyến của Luật Sư tư vấn dân sự tại Đồng Nai:

Tư vấn qua Email của Luật Sư tư vấn dân sự tại Đồng Nai: 

Trong trường hợp khách hàng không thể đến văn phòng, không có thời gian di chuyển hoặc không tiện làm việc trong giờ hành chính thì khách hàng có thể gửi trực tiếp đến Email của Luật Sư tư vấn dân sự tại Đồng Nai. Email: Congtyluatvinhphuoc@gmail.com

Trong thời gian 1 – 3 ngày Luật Sư tư vấn dân sự tại Đồng Nai sẽ trả lời Email hoặc gọi điện trực tiếp để tư vấn cho quý khách

Khi Quý khách sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trả phí qua email sẽ có những ưu điểm sau:

 • Được Luật Sư tư vấn dân sự tại Đồng Nai tư vấn ngay lập tức.
 • Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý.
 • Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn các vấn đề liên quan.

Ngoài những hình thức liên hệ trên, khách hàng có thể liên hệ với Luật Sư tư vấn dân sự tại Đồng Nai qua những hình thức sau:

Đối với những hình thức tư vấn trực tuyến với Luật sư tư vấn dân sự tại Đồng Nai khách hàng cần lưu ý những vấn đề sau:

 • Cần cung cấp rõ thông tin, tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ,…
 • Tập trung vào vấn đề mà mình đang vướng mắc, tránh dài dòng.
 • Nêu mục đích và yêu cầu của mình.

Để đảm bảo quyền lợi khi sử dụng dịch vụ tư vấn đất đai của Luật Sư tư vấn dân sự tại Đồng Nai một cách chính xác, khách quan. Đồng thời đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng, kịp thời và chính xác đến khách hàng.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN DÂN SỰ TẠI ĐỒNG NAI NHƯ SAU:

Số điện thoai: 0919.559.819

Zalo: 0919.559.819

Website: https://luatdongnai.vn

Email: Congtyluatvinhphuoc@gmail.com

>> Xem thêm: Luật sư tư vấn đất đai tại Thành phố Hồ Chí Minh

> Xem thêm: Số điện thoại Luật sư tại TPHCM

LUẬT SƯ TƯ VẤN DÂN SỰ TẠI ĐỒNG NAI TƯ VẤN 24/7

LUẬT SƯ TƯ VẤN DÂN SỰ TẠI ĐỒNG NAI TƯ VẤN 24/7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *