LUẬT SƯ LY HÔN TẠI ĐỒNG NAI 24/7

Điều kiện đơn phương ly hôn, thuận tình ly hôn

Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ pháp luật gắn bó vợ chồng với nhau mà trước đó họ đã được xác lập bởi pháp luật và xã hội công nhận họ là vợ chồng. Việc xác lập đó theo Giấy đăng ký kết hôn và các quan hệ được phát sinh trong thời kỳ hôn nhân được xác lập trong thời kỳ hôn nhân là con chung, tài sản chung, các khoản nợ phát sinh, các tài sản liên quan đến thừa kế, tặng cho được hình thành trong thời kỳ hôn nhân. Vụ án ly hôn phải giải quyết chấm dứt các mối quan hệ đã được xác lập theo quy định của pháp luật. Theo các yêu cầu của các bên đương sự tham gia trong vụ án ly hôn, yêu cầu ly hôn có thể là thuận tình ly hôn hay đơn phương ly hôn. Luật sư ly hôn tại Đồng Nai 24/7 sẽ thực hiện theo yêu cầu hợp pháp của khách hàng để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của họ theo quy định của pháp luật nhằm chấm dứt quan hệ hôn nhân, và các quan hệ phát sinh trong thời kỳ hôn nhân mà họ đã được xác lập trước đó.

Luật áp dụng:

 1. Bộ luật dân sự 2015;
 2. Bộ luật tố tụng dân sự 2015;
 3. Luật hôn nhân gia đình 2014;
 4. Nghị định 126/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia đình;
 5. Nghị quyết: số: 02/2004/nq-hđtp, hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình.

Hậu quả pháp lý của ly hôn - Luật Năng & Partner

Luật sư giải quyết những tranh chấp gì trong vụ án ly hôn?

 • Luật sư ly hôn tại Đồng Nai 24/7 giải quyết ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; chia tài sản sau khi ly hôn.
 • Luật sư ly hôn tại Đồng Nai 24/7 giải quyết tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.
 • Luật sư ly hôn tại Đồng Nai 24/7 giải quyết tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.
 • Luật sư ly hôn tại Đồng Nai 24/7 giải quyết tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ.
 • Luật sư ly hôn tại Đồng Nai 24/7 giải quyết tranh chấp về cấp dưỡng.
 • Luật sư ly hôn tại Đồng Nai 24/7 giải quyết tranh chấp về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.
 • Luật sư ly hôn tại Đồng Nai 24/7 giải quyết tranh chấp về nuôi con, chia tài sản của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn hoặc khi hủy kết hôn trái pháp luật.
 • Luật sư ly hôn tại Đồng Nai 24/7 giải quyết các tranh chấp khác về hôn nhân và gia đình, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Luật sư giải quyết những gì liên quan đến yêu cầu về hôn nhân và gia đình?

 • Yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật.
 • Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn.
 • Yêu cầu công nhận thỏa thuận của cha, mẹ về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn hoặc công nhận việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.
 • Yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn.
 • Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi.
 • Yêu cầu liên quan đến việc mang thai hộ theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình.
 • Yêu cầu công nhận thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân đã được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án.
 • Yêu cầu tuyên bố vô hiệu thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình.
 • Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam.
 • Yêu cầu xác định cha, mẹ cho con hoặc con cho cha, mẹ theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.
 • Các yêu cầu khác về hôn nhân và gia đình, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

BẢN ÁN LY HÔN VÀ MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT

Trình tự thủ tục giải quyết vụ án lý hôn gia đình:

 • Bước 1: Xin giấy xác nhận nơi cư trú của vợ chồng
 • Bước 2: Soạn thảo đơn ly hôn đơn phương và chuẩn bị hồ sơ ly hôn
 • Bước 3: Nộp hồ sơ ly hôn đơn phương tại Tòa án có thẩm quyền
 • Bước 4: Nhận thông báo đóng án phí và nộp án phí
 • Bước 5: Tham dự các buổi hòa giải và công khai chứng cứ tại Tòa án
 • Bước 6: Mở phiên tòa sơ thẩm giải quyết ly hôn đơn phương.
 • Bước 7: Thẩm phán ban hành bản án giải quyết thủ tục ly hôn đơn phương.

Các công việc của luật sư Việt An xử lý vụ án liên quan đến lý hôn:

 • Luật sư ly hôn tại Đồng Nai 24/7 xác định quan hệ pháp luật, quan hệ pháp luật tranh chấp cho vụ án
 • Luật sư ly hôn tại Đồng Nai 24/7 xác định đương sự trong vụ án cụ thể là những ai
 • Luật sư ly hôn tại Đồng Nai 24/7 xác định đối tượng tranh chấp trong vụ án ly hôn
 • Luật sư ly hôn tại Đồng Nai 24/7 xác định cấp Toà án có thẩm quyền để giải quyết vụ án ly hôn
 • Luật sư ly hôn tại Đồng Nai 24/7 xác định trình tự thủ tục tham gia giải quyết vụ án ly hôn tại Toà án
 • Luật sư ly hôn tại Đồng Nai 24/7 trình bày những quan điểm bảo vệ lợi ích hợp pháp cho khách hàng tại phiên toà xét xử vụ án liên quan đến lý hôn

Vai trò của Luật sư ly hôn

Luật sư ly hôn có hai cách hỗ trợ các bạn trong việc thực hiện thủ tục ly hôn tại Tòa án bao gồm: luật sư tư vấn ly hôn và luật sư giải quyết thủ tục ly hôn.

– Luật sư tư vấn ly hôn sẽ hướng dẫn bạn các bước từ hoàn thiện hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật để Tòa án có thể tiếp nhận thụ lý và tư vấn, hướng dẫn bạn trình tự thủ tục tại Tòa án có thẩm quyền tới khi nào có được Quyết định ly hôn (đối với ly hôn thuận tình) hoặc Bản án ly hôn (đối với ly hôn đơn phương).

– Luật sư giải quyết thủ tục ly hôn là luật sư trực tiếp hỗ trợ cùng bạn từ giai đoạn hoàn thiện hồ sơ tới các công việc tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp cho bạn. Luật sư giải quyết thủ tục ly hôn sẽ theo sát bạn trong quá trình nộp đơn, tố tụng và nhận kết quả, cụ thể:

 • Hoàn thiện hồ sơ giúp đương sự: thu thập những giấy tờ pháp lý nếu đương sự làm mất, hoặc không thể thu thập như Giấy khai sinh của con, Giấy chứng nhận kết hôn của vợ chồng; giấy tờ tài sản… Luật sư cũng giúp đương sự hợp nhất thông tin nhân thân nếu có sự sai lệch;
 • Hoàn thiện đơn khởi kiện, hồ sơ ly hôn thuận tình, đại diện đương sự nộp hồ sơ tại toà án có thẩm quyền;
 • Tham gia hoà giải, đối chất, công bố tài liệu chứng cứ trong vụ án;
 • Tham gia các thủ tục tố tụng liên quan đến tài sản tranh chấp;
 • Tham gia phiên toà để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đương sự. Tham gia hỏi, đối chất, tranh luận… đưa ra yêu cầu tại toà án;
 • Những trường hợp hai bên không thỏa thuận được với nhau về quyền nuôi con, luật sư có thể tham gia đưa ra những căn cứ pháp lý giúp củng cố phần thắng khi đương sự giành quyền nuôi con.
 • Tư vấn và đưa ra những rủi ro pháp lý có thể phát sinh, những bất lợi khi vợ chồng yêu cầu Tòa án giải quyết các tranh chấp về tài sản, tranh chấp về quyền nuôi con;
 • Tư vấn về việc lập hồ sơ ly hôn khi hai vợ chồng có tranh chấp, kể cả trường hợp ly hôn đơn phương hay cả hai vợ chồng đồng thuận ly hôn nhưng lại không thỏa thuận được việc nuôi con, phân chia tài sản khi ly hôn;
 • Tư vấn về việc xác định Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết ly hôn khi hai vợ chồng có tranh chấp, phương thức nộp hồ sơ, thời gian giải quyết ly hôn khi có tranh chấp theo quy định của pháp luật;
 • Tư vấn pháp luật về quy trình giải quyết các tranh chấp về ly hôn tại Tòa án.

Tùy theo nhu cầu mà bạn sẽ tự lựa chọn phương thức hỗ trợ là luật sư tư vấn ly hôn hay luật sư giải quyết thủ tục ly hôn.

PHƯƠNG THỨC LIÊN HỆ ĐA DẠNG KHI HỖ TRỢ TƯ VẤN CHO KHÁCH HÀNG

Nhằm tạo điều kiện và hỗ trợ khách hàng tốt nhất, Luật sư ly hôn tại Đồng Nai 24/7 cung cấp các phương thức liên lạc để được tư vấn chi tiết. Tùy theo từng hoàn cảnh, điều kiện mà mỗi khách hàng sẽ lựa chọn phương thức phù hợp nhất với mình.

Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Luật sư ly hôn tại Đồng Nai 24/7 (038.22.66.998) để được tư vấn chi tiết!

Liên hệ qua số điện thoại Luật sư ly hôn tại Đồng Nai 24/7: 038.22.66.998

Khi khách hàng có nhu cầu tư vấn, chỉ cần nhấc điện thoại lên và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Gọi vào số điện thoại Luật sư ly hôn tại Đồng Nai 24/7 thông qua số điện thoại: 0919.559.819.

Bước 2: Trình bày nội dung vụ việc mà bạn cần tư vấn đầy đủ, chính xác và đúng trọng tâm, kèm theo yêu cầu của bạn.

Bước 3: Lắng nghe ý kiến phản hồi từ Luật sư, Luật sư có thể trực tiếp trả lời, đưa ra phương hướng giải quyết cho bạn hoặc hẹn bạn đến Công ty luật để trao đổi thêm và cung cấp giấy tờ cần thiết.

Tư vấn theo những phương thức khác:

Bên cạnh những phương thức liên hệ trên, Luật sư ly hôn tạ Đồng Nai 24/7  còn tạo điều kiện và mở rộng hệ thống tư vấn pháp lý điện tử, online đến với khách hàng.

Giúp khách hàng tiếp cận nhanh chóng và đạt hiệu quả chất lượng trong việc tư vấn pháp luật về hôn nhân tại Đồng Nai.

Dù là phương thức liên hệ nào đi nữa, Luật sư ly hôn tại Đồng Nai 24/7 vẫn luôn đảm bảo chất lượng cung ứng dịch vụ và thái độ phục vụ tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *