LUẬT SƯ ĐỒNG NAI TƯ VẤN DÂN SỰ 24/7

Luật sư Đồng Nai tư vấn dân sự 24/7 chuyên tư vấn pháp luật Dân sự – Luật sư Đồng Nai tư vấn dân sự 24/7 tư vấn các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Dân sự về hình thức, nội dung trong pháp luật Dân sự điều chỉnh: Luật liên quan đến kinh doanh thương mại ( Luật hợp đồng, pháp luật thương mại, pháp luật doanh nghiệp); tư vấn các vấn đề liên quan phát sinh trong quan hệ pháp luật Dân sự, thực hiện thủ tục, dịch vụ tư vấn doanh nghiệp và giải quyết các vấn đề tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh thương mại. Pháp luật Dân sư liên quan đến lĩnh vực Đất đai như các tranh chấp, mua bán, hợp đồng chuyển nhượng, quyền sử trong lĩnh vực Đất đai. Pháp luật dân sự liên quan và điều chỉnh lĩnh vực Thừa kế ( Di sản, di chúc, thừa kế theo pháp luật, thanh toán và phân chia di sản); tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong pháp luật thừa kế, thủ tục và các tranh chấp thừa kế xẩy ra. Các vấn đề pháp lý liên quan đến quan hệ lao động; những vấn đề thiết lập các mối quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động, các nội quy lao động tập thể liên quan đến các cơ quan tổ chức và doanh nghiệp, mối quan hệ trong pháp luật hợp đồng lao động, cũng như tư vấn các giải quyết các tranh chấp xẩy ra trong các quan hệ lao động, hợp động lao động, kỷ luật lao đồng, bồi thường do vi phạm hợp đồng lao động. Tư vấn pháp luật liên quan đến Luật hôn nhân gia đình trong lĩnh vực kết hôn, nhận con nuôi, mang thai hộ và những vấn đề liên quan đến ly hôn: Xác định quyền nuôi con, phân chia tài sản trong quá giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đền thủ tục và tranh chấp các quyền khi ly hôn. Luật sư Đồng Nai tư vấn dân sự 24/7 cung cấp dịch vụ pháp lý chính xác, chuyên nghiệp và tận tâm.

Dân sự là gì? Trong Bộ luật Dân sự có những nội dung gì?

Luật sư Đồng Nai tư vấn dân sự 24/7 tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp luật hợp đồng:

 • Luật sư Đồng Nai tư vấn dân sự 24/7 tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa
 • Luật sư Đồng Nai tư vấn dân sự 24/7 tư vấn soạn thảo hợp đồng góp vốn công ty;
 • Luật sư Đồng Nai tư vấn dân sự 24/7 tư vấn soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh;
 • Luật sư Đồng Nai tư vấn dân sự 24/7 tư vấn soạn thảo hợp đồng liên doanh;
 • Luật sư Đồng Nai tư vấn dân sự 24/7 tư vấn soạn thảo hợp đồng đại lý;
 • Luật sư Đồng Nai tư vấn dân sự 24/7 tư vấn soạn thảo hợp đồng môi giới;
 • Luật sư Đồng Nai tư vấn dân sự 24/7 tư vấn soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại;
 • Luật sư Đồng Nai tư vấn dân sự 24/7 tư vấn soạn thảo hợp đồng thuê nhà;
 • Luật sư Đồng Nai tư vấn dân sự 24/7 tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
 • Luật sư Đồng Nai tư vấn dân sự 24/7 tư vấn soạn thảo hợp đồng vay vốn;
 • Luật sư Đồng Nai tư vấn dân sự 24/7 tư vấn soạn thảo hợp đồng ủy quyền
 • Luật sư Đồng Nai tư vấn dân sự 24/7 tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ;
 • Luật sư Đồng Nai tư vấn dân sự 24/7 tư vấn soạn thảo hợp đồng dịch vụ;
 • Luật sư Đồng Nai tư vấn dân sự 24/7 tư vấn soạn thảo hợp đồng ủy thác hàng hóa;
 • Luật sư Đồng Nai tư vấn dân sự 24/7 tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động;
 • Luật sư Đồng Nai tư vấn dân sự 24/7 tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán doanh nghiệp, chuyển nhượng vốn.

Luật sư Đồng Nai tư vấn dân sự 24/7 tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến liên quan đến Dân sự:

 • Soạn thảo các văn bản, Hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất như: chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, thừa kế, thế chấp, cho thuê, góp vốn;
 • Tư vấn các quy định pháp luật đất đai liên quan đến quyền sử dụng đất như: tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng, chuyển đổi, thế chấp, giao đất, cho thuê đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất;
 • Đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán kí kết hợp đồng, đại diện giải quyết tranh chấp liên quan đến đất đai, nhà đất;
 • Tư vấn, giải đáp thắc mắc, khiếu nại liên quan đến pháp luật đất đai về thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng;
 • Thực hiện các dịch vụ về nhà đất như: xóa nợ thuế, sang tên, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ);
 • Tư vấn, soạn thảo đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện.
 • Đại diện cho khách hàng, cử luật sư tham gia giải quyết tranh chấp đất đai tại các cấp Toà án và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Luật sư Đồng Nai tư vấn dân sự 24/7 tư vấn các vấn đề liên quan đến luật hôn nhân gia đình:

 • Tư vấn các quy định chung của Luật Hôn nhân và gia đình;
 • Tư vấn, hoà giải ly hôn;
 • Tư vấn phân chia tài sản, con cái khi ly hôn;
 • Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi;
 • Tư vấn viết đơn từ liên quan và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;
 • Tư vấn viết đơn từ liên quan và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;
 • Tư vấn thủ tục nhận nuôi con nuôi.

Luật sư Đồng Nai tư vấn dân sự 24/7 tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp luật lao động:

 • Tư vấn cho doanh nghiệp, người sử dụng lao động các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực lao động;
 • Tư vấn về hợp đồng lao động, xem xét và đề xuất ý kiến chỉnh sửa;
 • Soạn thảo hợp đồng lao động theo yêu cầu của khách hàng;
 • Tư vấn về nội quy lao động;
 • Soạn thảo nội quy lao động theo yêu cầu khách hàng;
 • Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục liên quan tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Luật sư Đồng Nai tư vấn dân sự 24/7 tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp luật thừa kế:

 • Tư vấn, soạn thảo di chúc;
 • Tư vấn các quy định chung của pháp luật về thừa kế ;
 • Tư vấn thừa kế theo di chúc;
 • Tư vấn thanh toán và phân chia di sản thừa kế
 • Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi;
 • Tư vấn viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện.

Lịch sử giá Bộ luật dân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới năm 2021 cập nhật 2/2024 - Mua Thông Minh

Các lĩnh vực luật sư dân sự thường xuyên tư vấn

Giao dịch hợp đồng dân sự

 • Điều kiện có hiệu lực về giao dịch dân sự
 • Hình thức của giao dịch dân sự
 • Giao dịch dân sự có điều kiện
 • Giao dịch dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu
 • Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu

Đại diện dân sự

 • Đại diện theo pháp luật
 • Đại diện theo ủy quyền
 • Thời hạn và phạm vi đại diện

Tư vấn về thời hạn, thời hiệu dân sự

 • Cách tính thời hạn, thời hiệu
 • Trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện
 • Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện

Luật thừa kế

 • Thừa kế theo di chúc: Hình thức, nội dung di chúc; di chúc hợp pháp; Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng, thủ tục lập di chúc, hiệu lực di chúc, người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc, di sản dùng vào việc thờ cúng,…
 • Thừa kế theo pháp luật: Hàng thừa kế, thừa kế thế vị,
 • Thanh toán và phân chia di sản: Thứ tự ưu tiên thanh toán, phân chia di sản theo di chúc, pháp luật

>>> Xem thêm: Luật sư tư vấn thừa kế

Bồi thường thiệt hại

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại bao gồm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất, trách nhiệm bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần.

 • Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất là trách nhiệm bù đắp tổn thất vật chất thực tế, tính được thành tiền do bên vi phạm gây ra, bao gồm tổn thất về tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút.
 • Người gây thiệt hại về tinh thần cho người khác do xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người đó thì ngoài việc chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai còn phải bồi thường một khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị thiệt hại.

Tư vấn giải quyết tranh chấp dân sự

 • Phương thức giải quyết tranh chấp dân sự: Thương lượng, hòa giải, khởi kiện
 • Quy trình giải quyết tranh chấp dân sự tại Tòa án: Xác định thẩm quyền của Tòa án; viết đơn, nộp đơn, đóng án phí, yêu cầu xem xét, thẩm định tại chỗ, tạm đình chỉ giải quyết vụ án, các thủ tục khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo,…

>>> Tham khao thêm về: Thủ tục khởi kiện dân sự

Dân sự có yếu tố nước ngoài

 • Thủ tục giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài
 • Tư vấn những căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt theo pháp luật nước ngoài, phát sinh ở nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài…
 • Tư vấn cách chọn luật áp dụng

>>> Xem thêm: Giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài

Luật sư Đồng Nai tư vấn dân sự 24/7 tư vấn cho khách hàng qua những phương thức liên hệ sau:

Luật sư Đồng Nai tư vấn dân sự 24/7 luôn hướng đến kết quả và quyền lợi của khách hàng được đảm bảo nhất. Vì vậy không chỉ đảm bảo về mặt kiến thức chuyên môn mà Luật sư Đồng Nai tư vấn dân sự 24/7 còn đảm bảo về các phương thức liên hệ đa dạng, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận. Những phương thức liên hệ đa dạng của Luật sư Đồng Nai tư vấn dân sự 24/7 , cụ thể như sau:

Tư vấn trực tiếp tại địa chỉ Luật sư Đồng Nai tư vấn dân sự 24/7 :

Luật sư Đồng Nai tư vấn dân sự 24/7 luôn mong muốn khách hàng đến trực tiếp tại địa chỉ để lắng nghe và trao đổi hướng giải quyết từ Luật sư Đồng Nai tư vấn dân sự 24/7

Tư vấn theo địa chỉ yêu cầu của khách hàng:

Trong trường hợp ở xa hoặc mong muốn Luật sư Đồng Nai tư vấn dân sự 24/7 cử Luật sư chuyên môn đến tận nơi hỗ trợ tư vấn pháp luật đất đai. Khách hàng hay liên hệ 0919559819 để được đặt lịch hẹn và báo giá chi phí.

Luật sư sẽ đại diện khách hàng trong từng giải đoạn giải quyết như hòa giải, thương lượng, đại diện giải quyết tranh chấp,…

Tư vấn qua số điện thoại Luật sư Đồng Nai tư vấn dân sự 24/7:

Qua số điện thoại 0919559819 đối với những khách hàng ở xa, khó khăn trong việc đi lại thì có thể liên hệ đến Luật sư đất đai qua số điện thoại tư vấn trực tiếp.

Lưu ý: Khi nhận cuộc gọi từ Luật sư Đồng Nai tư vấn dân sự 24/7 , Qúy khách hàng vui lòng đến không gian hạn chế tiếng ồn, trình bày trọng tâm nội dung những vấn đề mình đang gặp phải. Và chú ý lắng nghe hướng dẫn của Luật sư đất đai.

Tư vấn qua những phương thức liên hệ đa dạng khác: Ngoài những phương thức liên hệ trên, Luật sư Đồng Nai tư vấn dân sự 24/7 còn tư vấn đất đai qua những phương thức liên hệ sau:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *