Luật sư doanh nghiệp tại Biên Hòa  với đội ngũ luật sư được đào tạo chuyên sâu và dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật về doanh nghiệp sẽ dễ dàng tư vấn, cũng như cung cấp dịch vụ luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ tại Tòa án.

Mọi vấn đề liên quan, pháp luật doanh nghiệp sẽ được Luật sư doanh nghiệp tại Biên Hòa đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng, hiệu quả để bảo về quyền lợi của khách hàng. Với phương châm “Tất cả vì khách hàng” chúng tôi sẽ mang đến những dịch vụ pháp lý tốt nhất cho  khách hàng khi làm việc với chúng tôi.

Để được tư các vấn đề về pháp luật hình sự hãy liên hệ Luật sư doanh nghiệp tại Biên Hòa thông qua số điện thoại: 0919.559.819

Xem thêm:Số điện thoại Luật Sư TPHCM.

KHÁI NIỆM DOANH NGHIỆP 

Dựa vào quy định tại khoản 10 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định: Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

Như vậy, doanh nghiệp có đặc điểm sau:

 • Được thành lập và đăng kí kinh doanh theo thủ tục pháp lÍ nhất định. Hiện tại, tuỳ thuộc tính chất của mỗi loại chủ thể kinh doanh mà pháp luật quy định thủ tục thành lập và đăng kí kinh doanh riêng;
 • Được thửa nhận là thực thể pháp lí; có thể nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật. Doanh nghiệp được tham gia vào tất cả các quan hệ trong giao lưu dân sự cũng như các quan hệ tố tụng;
 • Chức năng, nhiệm vụ chính của doanh nghiệp là kinh doanh. Doanh nghiệp được thực hiện các hoạt động kinh doanh như sản xuất, mua bán, cung ứng hàng hoá, dịch vụ nhằm mục tiêu thu lợi nhuận hoặc thực hiện chính sách kinh tế – xã hội.
 • Nơi có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp là Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh.

LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP TẠI BIÊN HÒA TƯ VẤN QUYỀN CỦA DOANH NGHIỆP

Căn cứ vào Điều 7 Luật doanh nghiệp 2020 thì các doanh nghiệp nói chung có những quyền sau đây:

 • Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm.
 • Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành nghề kinh doanh.
 • Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.
 • Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.
 • Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh.
 • Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh.
 • Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp.
 • Từ chối yêu cầu cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật.
 • Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
 • Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.
 • Quyền khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và luật có liên quan.

Ngoài ra, doanh nghiệp có các quyền cơ bản của doanh nghiệp đối với người lao động theo pháp luật về lao động như:

 • Tuyển dụng, bố trí, điều hành lao động theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh; khen thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật lao động;
 • Thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật;
 • Quyền trực tiếp hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động để tuyển dụng lao động, có quyền tăng, giảm lao động phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh.
 • Quyền đóng cửa tạm thời nơi làm việc.
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật về lao động;
 • Doanh nghiệp có thể quyết định điều chỉnh quy mô kinh doanh của mình thông qua việc huy động vốn. Luật doanh nghiệp cho phép các doanh nghiệp lựa chọn hình thức, phương thức huy động vốn như:
 • Huy động vốn từ phát hành trái phiếu, cổ phiếu.
 • Huy động vốn bằng tín dụng Ngân hàng, tín dụng thương mại.

LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP TẠI BIÊN HÒA TƯ VẤN NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP LÀ GÌ? 

Căn cứ vào Điều 8 Luật doanh nghiệp 2020 thì các doanh nghiệp nói chung có những nghĩa vụ sau đây

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về thủ tục, hồ sơ, điều kiện kinh doanh:
  • Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.
  • Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
  • Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.
 • Thực hiện nghĩa vụ về tài chính thuế:
  • Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.
  •  Kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
 • Bảo đảm tiêu chuẩn về lao động hoặc sản phẩm
  •  Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động;
  • Không được phân biệt đối xử và xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người lao động trong doanh nghiệp;
  • Không được sử dụng lao động cưỡng bức và lao động trẻ em; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề;
  • Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật.
  •  Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo tiêu chuẩn do pháp luật quy định hoặc tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố.
 • Nghĩa vụ khác:
  • Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh.
  •  Thực hiện nghĩa vụ về đạo đức kinh doanh để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và người tiêu dùng.
  • Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và các luật có liên quan.
Luật sư doanh nghiệp tại Biên Hòa
Luật sư doanh nghiệp tại Biên Hòa

LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP TẠI BIÊN HÒA TƯ VẤN CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Tại Điều 16 Luật doanh nghiệp 2020 quy định 07 hành vi bị nghiêm cấm đối với Doanh nghiệp:

 • Cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm giấy tờ khác trái với quy định của Luật này; gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu người thành lập doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Ngăn cản chủ sở hữu, thành viên, cổ đông của doanh nghiệp thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
 • Hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký hoặc tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp đang bị tạm dừng hoạt động kinh doanh.
 • Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nội dung hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Kê khai khống vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị.
 • Kinh doanh các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; kinh doanh ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh trong quá trình hoạt động.
 • Lừa đảo, rửa tiền, tài trợ khủng bố.

LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP TẠI BIÊN HÒA TƯ VẤN 

 • Tư vấn, hướng dẫn các quy định pháp luật liên quan đến Doanh nghiệp, Kinh doanh – Thương mại…;
 • Tư vấn cơ cấu tổ chức và xây dựng hồ sơ nội bộ doanh nghiệp;
 • Tư vấn quy định pháp luật Doanh nghiệp và thủ tục thành lập doanh nghiệp;
 • Tư vấn quy định pháp luật và tư vấn thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Tư vấn quy định pháp luật và tư vấn thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia tách, sáp nhập, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
 • Tư vấn tạm ngừng hoạt động kinh doanh, giải thể doanh nghiệp;
 • Cung cấp văn bản pháp luật liên quan đến doanh nghiệp;
 • Tư vấn pháp luật về Lao động, bảo hiểm, tiền lương
 • Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến quá trình, mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp;
 • Tư vấn quy định pháp luật và cung cấp các dịch vụ tư vấn có liên quan đến quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước bao gồm giải quyết các vấn đề về lao động, tài chính, điều lệ công ty cổ phần và các trình tự thực hiện cổ phần hoá;
 • Tư vấn và hướng dẫn tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên;

TẠI SAU NÊN LỰA CHỌN LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP TẠI BIÊN HÒA

Luật sư doanh nghiệp tại Biên Hòa – Luật Vinh Phước là một công ty luật uy tín với mục tiếu phát triển thành một chuối hệ thống nhằm cung cấp các dịch vụ pháp lý về doanh nghiệp không chỉ tại Biên Hòa mà còn trải dài trên khắp cả nước cho quý khách hàng.

Luật sư doanh nghiệp tại Biên Hòa tự hào với đội ngũ nhân viên, luật sư, luật gia và các chuyên viên pháp lý có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, có kiến thức chuyên môn sâu trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực doanh nghiệp nên có thể hỗ trợ tất cả các thắc mắc của quý khác hàng. Từ đó, chúng tôi sẽ giúp loại bỏ các rủi ro pháp lý doanh nghiệp nói riêng và tất cả các vấn đề pháp lý khác nói chung cho quý khách hàng một cách hiệu quả nhất.

Với phương châm “5 T”: “Tâm, Tầm, Tài, Trí, Tín”,  Luật sư doanh nghiệp tại Biên Hòa sẽ luôn tận tình lắng nge, tư vấn, giải thích các vấn đề pháp lý trên toàn quốc, là đơn vị pháp lý đáng tin cậy – Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Quận 12 những năm qua luôn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của quý khách hàng nói chung và quý doanh nghiệp nói riêng.

Ngoài ra, với vị trí đứng vững trong nghề hơn 10 năm thì Luật sư doanh nghiệp tại Biên Hòa tự tin chất lượng dịch vụ là thứ không cần bàn cãi ở chúng tôi. Bởi, trong tình hình nhiều công ty, văn phòng luật ra đời như hiện nay thì nếu chất lượng dịch vụ là tiêu chí so sánh đầu tiên, nếu chất lượng dịch vụ không tốt thì sẽ không thể tồn tại và đứng vững trong nghề.

Bên cạnh đó, với châm ngôn “Lấy khách hàng làm trọng tâm” chúng tôi luôn cố gắng đem lại chất lượng dịch vụ tốt nhất mà không lo về giá. 

Luật sư doanh nghiệp tại Biên Hòa
Luật sư doanh nghiệp tại Biên Hòa

BẠN LIÊN HỆ VỚI LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP TẠI BIÊN HÒA THÔNG QUA NHỮNG PHƯƠNG THỨC NÀO? 

Nếu bạn có thắc mắc về các vấn đề trong Doanh nghiệp như: Các loại hình doanh nghiệp? Thủ tục đăng ký doanh nghiệp? Các giải pháp đòi nợ xấu?…. Hay bạn muốn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình mà không biết phải làm thế nào.  

Bạn hãy tìm đến chúng tôi – Luật sư doanh nghiệp tại Biên Hòa để giải đáp tất cả thắc mắc của bạn. Với đội ngũ Luật sư được đào tạo chuyên nghiệp và hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực doanh nghiệp –  Luật sư doanh nghiệp tại Biên Hòa sẽ đem đến những gì tốt nhất cho bạn!

Hãy liên hệ với Luật sư doanh nghiệp tại Biên Hòa qua những phương thức sau:

Tư vấn trực tiếp tại địa chỉ Công ty:

Luật sư doanh nghiệp tại Biên Hòa sẽ trực tiếp hỗ trợ tư vấn và đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng, chính xác, hiệu quả cho khách hàng. Chúng tôi cũng khuyến khích quý khách hàng đến trực tiếp địa chỉ Công ty để được hỗ trợ tư vấn, nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại Luật sư doanh nghiệp tại Biên Hòa.

Hiện nay,Luật sư doanh nghiệp tại Biên Hòa có địa chỉ trụ sở và chi nhánh sau:

 • Trụ sở chính công ty: Số 27/4 (Lầu 1), đường An Phú Đông 1, Khu phố 1, phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM.
 • Chi nhánh Bình Dương: Số 522/30 Quốc lộ 1K, khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Vì hiện tại lượng khách hàng đến Công ty tư vấn khá nhiều, để không ảnh hưởng đến thời gian của khách hàng.

Quý khách vui lòng liên hệ0919.559.819 để đặt lịch hẹn. Sau khi nhận được thông tin của khách hàng, sau 3 -5 phút công ty sẽ liên hệ để hẹn lịch cụ thể.

Tư vấn trực tuyến qua Số điện thoại: 0919.558.819

Bước 1: Gọi điện thoại vào số điện thoại: 0919.559.819.

Bước 2: Trình bày vấn đề;

Bước 3: Lắng nghe luật sư tư vấn;

Trong trường hợp tư vấn nếu khách hàng không thu xếp được thời gian tư vấn trực tiếp và cần tư vấn gấp để nhanh chóng giải quyết vụ việc cũng như tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại. Hãy liên hệ: 0919.558.819.

Tư vấn qua Email của Luật sư doanh nghiệp tại Biên Hòa

Email của Luật sư tư vấn ly hôn tại Biên Hòa là: Mail: Congtyluatvinhphuoc@gmail.com

Đối với những trường hợp có nhiều giấy tờ, hoặc không thể đến trực tiếp tư vấn tại địa chỉ công ty thì có thể chụp ảnh và các giấy tờ liên quan đến vụ việc gửi cho Luật sư tư vấn ly hôn tại Biên Hòa, trong vòng 1 -3 ngày chúng tôi sẽ trả lời Email và đưa ra hướng giải quyết cho khách hàng.

Tư vấn qua Zalo, Website, Fanpage,… của Luật sư tư doanh nghiệp tại Biên Hòa

Tư vấn qua Zalo của Luật sư doanh nghiệp tại Biên Hòa: 0919.558.819.

ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TƯ VẤN, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ LUẬT SƯ TẠI ĐỒNG NAI THEO:

Hotline: 0919.558.819.

Zalo: 0919.558.819.

Email: Congtyluatvinhphuoc@gmail.com

Website: Luật Đồng Nai  

Để đặt lịch hẹn cho Luật sư, Qúy khách vui lòng gọi vào số hotline: 0919.558.819 để được hẹn trước 1 giờ đồng hồ để chúng tôi phân công Luật sư hỗ trợ Qúy khách.

Xem thêm: Nghỉ việc không xin phép có bị đuổi việc không?

Xem thêm: Số điện thoại Văn phòng Luật sư tại Thủ Đức

Xem thêm: Địa chỉ Luật sư tại Thủ Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *