Luật sư thừa kế giỏi tại Đồng Nai với nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý về thừa kế chất lượng và uy tín. Luật sư thừa kế giỏi tại Đồng Nai tự hào là nơi cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp với chi phí hợp lý hiểu biết nhiều về mặt pháp lý về chia thừa kế, tranh chấp về thừa kế, xác định hàng thừa kế,…sẽ giúp bạn bảo vệ quyền và lợi ích tốt nhất.

Mọi vấn đề vướng mắc của khách hàng về đất đai sẽ được Luật sư thừa kế giỏi tại Đồng Nai. Qúy khách chỉ cần nhấc máy và gọi ngay theo số điện thoại: 0919.559.819

Di chúc là gì? Những quy định của pháp luật về di chúc miệng có hiệu lực?

Di chúc là gì? 

Theo quy định tại Điều 624 Bộ luật Dân sự năm 2015, di chúc được hiểu là văn bản hoặc lời nói thể hiện ý chí; nguyện vọng của một người trong việc định đoạt tài sản; chuyển dịch quyền sở hữu; quyền sử dụng tài sản cho người khác sau khi chết.

Khi một người lập di chúc để định đoạt tài sản của mình thì di chúc chỉ có hiệu lực kể từ thời điểm mở thừa kế tức là thời điểm người có tài sản chết; hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết theo quy định.

Đồng thời, theo quy định tại Điều 643 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì di chúc được được đưa ra làm căn cứ phân chia tài sản sau khi một người chết đi được xác định là di chúc hợp pháp và là di chúc cuối cùng mà họ lập ra trước khi chết.

Di chúc miệng là gì?

Di chúc miệng (còn gọi là di ngôn) là sự thể hiện ý chí bằng lời nói của người để lại di chúc; nhằm chuyển tài sản của mình cho những người còn sống sau khi người lập di chúc chết.

Thông thường di chúc miệng chỉ được thiết lập trong trường hợp không thể lập được di chúc bằng văn bản; tức là trong trường hợp tính mạng của một người bị cái chết đe dọa và không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc bằng miệng.

Tuy nhiên để tránh trường hợp những người muốn nhận di sản thừa kế của người mất lừa dối, gian lận để nhằm không thể hiện đúng ý chí của người để lại di chúc nhằm chiếm đoạt tài sản thì di chúc miệng phải đảm bảo các điều kiện được quy định trong Bộ luật dân sự thì mới phát sinh hiệu lực pháp luật, đó là những điều kiện đảm bảo giá trị pháp lý của di chúc miệng.

Căn cứ theo Điều 627 Bộ luật Dân sự 2015:

“Điều 627. Hình thức của di chúc

Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.”

Như vậy, theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 thì di chúc bao gồm di chúc lập thành văn và di chúc miệng.

Di chúc miệng được lập trong “trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng. Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ” (Điều 629 Bộ luật Dân sự 2015).

Trong trường hợp lập bằng di chúc miệng, tại khoản 5 Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về điều kiện để di chúc miệng được coi là hợp pháp để chuyển giao tài sản của người lập di chúc miệng cho người khác, cụ thể như sau:

“Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ…”

Theo đó, người chết để lại di chúc miệng không thỏa mãn điều kiện tại khoản 5 Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015 thì di chúc miệng mà người chết để lại không có hiệu lực. Lúc này tài sản của họ sẽ được phân chia thừa kế theo pháp luật theo quy định tại Điều 650 Bộ luật Dân sự 2015.

Di chúc miệng có hiệu lực không
Di chúc miệng có hiệu lực không

Điều kiện có hiệu lực của di chúc bằng miệng theo quy định

Điều kiện về người lập di chúc miệng

Di chúc là một hành vi pháp lý đơn phương; do vậy nó phải tuân thủ các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự; một trong số đó là điều kiện: “Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự”.

Năng lực hành vi dân sự là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của pháp luật, người từ đủ mười tám tuổi trở lên là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; do vậy nếu không mắc các bệnh làm mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi thì được phép lập di chúc để định đoạt tài sản của mình.

Người từ đủ 15 đến chưa đủ 18 tuổi có quyền lập di chúc nhưng phải thể hiện bằng văn bản và được sự đồng ý của người giám hộ. Như vậy, di chúc miệng chỉ có hiệu lực khi người lập di chúc có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

“ Tự nguyện” là một dấu hiệu bắt buộc đối với bất cứ một giao dịch dân sự nào và di chúc cũng không ngoại lệ. Điều này có nghĩa là tại thời điểm lập di chúc; người lập di chúc phải hoàn toàn minh mẫn; sáng suốt; và hoàn toàn tự nguyện trong việc thể hiện ý chí của mình.

Điều kiện về nội dung và trình tự lập di chúc miệng

Về nội dung lập di chúc miệng

Theo quy định tại điểm b, khoản 1 điều 630 Bộ luật dân sự năm 2015:

Nội dung của di chúc dù được thể hiện dưới bất cứ hình thức nào đều không được vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội.

Về thủ tục lập di chúc miệng

Nội dung của di chúc miệng dễ dàng bị bóp méo vì người lập di chúc không để lại bút tích; chính vì thể, pháp luật quy định thủ tục lập di chúc miệng có những điểm khác biệt so với di chúc được lập thành văn bản. Khoản 5 điều 630 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về di chúc miệng phải đáp ứng các điều kiện về thủ tục như sau:

“Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ….“

Những người sau đây không được làm chứng di chúc miệng

Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015:

 • Các đối tượng sau đây không được làm chứng:
 • Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.
 • Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.
 • Người chưa thành niên; người mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Hiệu lực pháp luật của Di chúc miệng

Theo khoản 2 điều 629 Bộ luật dân sự năm 2015, di chúc có hiệu lực kể từ thời điểm mở thừa kế, nghĩa là thời điểm người để lại di chúc chết. Sau ba tháng kể từ thời điểm di chúc miệng mà người để lại di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

Di chúc miệng không hợp pháp thì chia di sản thừa kế thế nào?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 650 Bộ luật dân sự 2015 về những trường hợp thừa kế theo pháp luật như sau:

“Điều 650. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;

b) Di chúc không hợp pháp;”

Như vậy, căn cứ theo Điểm b Khoản 1 nêu trên, do di chúc miệng không hợp pháp; nên Tòa án sẽ tiến hành chia thừa kế theo pháp luật.

Các dịch vụ tư vấn pháp luật thừa kế của Luật sư tư vấn thừa kế tại Đồng Nai

Luật sư tư vấn thừa kế tại Đồng Nai tư vấn thừa kế di sản

 • Tư vấn luật thừa kế tài sản;
 • Tư vấn luật thừa kế đất đai;
 • Tư vấn luật thừa kế thế vị;
 • Tư vấn thừa kế thế vị;
 • Tư vấn thừa kế theo di chúc;
 • Tư vấn thừa kế theo pháp luật;
 • Tư vấn thừa kế tài sản trong gia đình;
 • Tư vấn về thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế;
 • Tư vấn cách thức xác định nghĩa vụ tài sản do người chết để lại;
 • Tư vấn cách thức xác định người quản lý di sản, quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản;
 • Tư vấn xác định việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm (nếu có);

Luật sư tư vấn thừa kế tại Đồng Nai tư vấn thủ tục lập di chúc

 • Tư vấn soạn thảo, làm di chúc (lập di chúc);
 • Tư vấn luật về quyền thừa kế không phụ thuộc di chúc, chia tài sản thừa kế không phụ thuộc di chúc;
 • Thủ tục làm di chúc (thủ tục lập di chúc) đối với tài sản là đồng sở hữu, tài sản chung vợ chồng;
 • Cách thức chia thừa kế, hàng thừa kế, phân chia di sản thừa kế theo pháp luật, theo di chúc;
 • Thủ tục để làm di chúc theo đúng quy định của pháp luật về thừa kế để có bảng di chúc hợp pháp, đảm bảo tính hiệu lực của di chúc;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến làm di chúc (lập di chúc) cho tài sản khác.

Luật sư tư vấn thừa kế tại Đồng Nai tư vấn khai nhận thừa kế

 • Xác định tính hợp pháp của tài sản thừa kế;
 • Tư vấn về giá trị cho mỗi loại di sản thừa kế;
 • Thủ tục khai nhận di sản, từ chối nhận tài sản thừa kế;
 • Phân chia di sản thừa kế theo pháp luật, theo di chúc;
 • Tư vấn xác định hàng thừa kế theo pháp luật.

Xem thêm: Công ty luật uy tính tại TPHCM

Luật sư tư vấn thừa kế tại Đồng Nai tư vấn về chia di sản thừa kế

 • Tư vấn luật về quyền thừa kế theo pháp luật, theo di chúc;
 • Tư vấn xác định giá trị pháp lý của di chúc.
 • Tính hợp pháp của tài sản thừa kế (di sản thừa kế). Đặc biệt trong trường hợp thừa kế đất đai, thừa kế nhà ở;
 • Tư vấn giá trị từng phần cho mỗi đồng thừa kế. Đặc biệt trong trường hợp thừa kế đất đai, thừa kế nhà ở;
 • Cách thức phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật, chia thừa kế theo di chúc;
 • Thủ tục khai nhận di sản, từ chối nhận di sản thừa kế;

Luật sư tư vấn thừa kế tại Đồng Nai giải quyết tranh chấp thừa kế

 • Tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về quyền hưởng thừa kế theo quy định;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về tài sản thừa kế;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về xác định hàng thừa kế để chia thừa kế;
 • Giải quyết tranh chấp trong việc chia thừa kế theo pháp luật, chia thừa kế theo di chúc giữa các đồng thừa kế;
 • Hướng dẫn khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện giải quyết tranh chấp;
 • Tham gia gia tố tụng với tư cách là luật sư – Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại các cấp tòa xét xử;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đến thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Luật sư tư vấn thừa kế tại Đồng Nai tư vấn thừa kế có yếu tố nước ngoài

 • Quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài;
 • Thừa kế tài sản có yếu tố nước ngoài;
 • Thừa kế theo di chúc có yếu tố nước ngoài;
 • Tranh chấp thừa kế có yếu tố nước ngoài.

Để được tư vấn và hỗ trợ khách hàng có thể liên hệ số điện thoại: 0919.559.819 Luật sư thừa kế giỏi tại Đồng Nai sẽ đưa ra phương án giải quyết tốt nhất bảo vệ quyền lợi khách hàng tối ưu.

Xem thêm: Luật sư ly hôn tại TPHCM

Phương thức liên lạc luật sư tư vấn thừa kế tại Đồng Nai khi hỗ trợ tư vấn đến khách hàng

Nhằm tạo điều kiện và hỗ trợ khách hàng tốt nhất, Luật sư thừa kế giỏi tại Đồng Nai cung cấp các phương thức liên lạc để được tư vấn chi tiết. Tùy theo từng hoàn cảnh, điều kiện mà mỗi khách hàng sẽ lựa chọn phương thức phù hợp nhất với mình.

Liên hệ qua số điện thoại Luật sư thừa kế giỏi tại Đồng Nai : 0919.559.819

Khi khách hàng có nhu cầu tư vấn, chỉ cần nhấc điện thoại lên và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Gọi vào số điện thoại luật sư tư vấn thừa kế: 0919.559.819.

Bước 2: Trình bày nội dung vụ việc mà bạn cần tư vấn đầy đủ, chính xác và đúng trọng tâm, kèm theo yêu cầu của bạn.

Bước 3: Lắng nghe ý kiến phản hồi từ Luật sư, Luật sư có thể trực tiếp trả lời, đưa ra phương hướng giải quyết cho bạn hoặc hẹn bạn đến Công ty luật để trao đổi thêm và cung cấp giấy tờ cần thiết.

Tư vấn theo những phương thức khác:

Bên cạnh những phương thức liên hệ trên, Luật sư thừa kế giỏi tại Đồng Nai còn tạo điều kiện và mở rộng hệ thống tư vấn pháp lý điện tử, online đến với khách hàng.

Giúp khách hàng tiếp cận nhanh chóng và đạt hiệu quả chất lượng trong việc tư vấn pháp luật về thừa kế tại Đồng Nai.

Dù là phương thức liên hệ nào đi nữa, Luật sư thừa kế giỏi tại Đồng Nai vẫn luôn đảm bảo chất lượng cung ứng dịch vụ và thái độ phục vụ tốt nhất.

ĐỂ BIẾT THÊM MỌI THÔNG TIN, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ NGAY CÔNG TY LUẬT TẠI ĐỒNG NAI THEO:

Hotline: 0919.559.819;

Zalo: 0919.559.819;

Số điện thoại: 0919.559.819

Email: Congtyluatvinhphuoc@gmail.com

Website: Luật Đồng Nai  

Những vấn đề mà khách hàng đang vướng mắc về pháp luật, tất cả sẽ được Công ty luật tại Đồng Nai hỗ trợ tư vấn, giải đáp cũng như bảo vệ tối đa quyền và lợi ích của khách hàng.

>> Xem thêm: Luật sư nhà đất tại TPHCM  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *