CÔNG TY LUẬT TƯ VẤN DOANH NGHIỆP 2023 TẠI BIÊN HÒA

Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa là một trong những công ty giỏi và uy tín hàng đầu ở Biên Hòa nói riêng cũng như trên toàn địa bàn tỉnh Đồng Nai nói chung.

Với kinh nghiệm của mình, Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa luôn đồng hành cùng quý doanh nghiệp để giải quyết mọi thủ tục pháp lý, tư vấn và đưa ra giải pháp tốt nhất, có lợi và phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp trước những vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động. Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa để được tư vấn chi tiết!

Số điện thoại tư vấn của Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa0919.559.819. Trực tuyến 24/24 sẵn sàng hỗ trợ tư vấn đến khách hàng.

Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa (0919.559.819) để được tư vấn chi tiết!

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Các hình thức chuyển đổi công ty TNHH sang công ty Cổ phần

Theo Điều 202 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về việc chuyển đổi công ty TNHH sang công ty Cổ phần theo một trong các hình thức sau đây:

– Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;

– Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

– Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;

– Kết hợp phương thức nêu trên và các phương thức khác.

Lưu ý:

– Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa (0919.559.819) để được tư vấn chi tiết!

2. Hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần

Theo khoản 4 Điều 26 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định hồ sơ đăng ký chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

– Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc nghị quyết và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển đổi công ty;

– Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho cổ phần, phần vốn góp; Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật;

– Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên, cổ đông mới;

– Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phẩn, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa (0919.559.819) để được tư vấn chi tiết!

3. Quy trình thủ tục chuyển từ công ty TNHH sang công ty cổ phần

Thủ tục chuyển đổi công ty tnhh sang cổ phần có 2 bước chính là hoàn thành thủ tục tăng giảm vốn điều lệ và thực hiện chuyển đổi loại hình công ty.

Bước 1: Hoàn thành thủ tục tăng giảm vốn điều lệ

a) Với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Trong vòng 10 ngày từ ngày hoàn thành việc tăng, giảm vốn điều lệ phải gửi hồ sơ đến Sở Kế hoạch – Đầu tư.

Hồ sơ gồm:

 • Thông báo tăng, giảm vốn điều lệ với các nội dung: Tên, địa chỉ (trụ sở chính), vốn điều lệ, mã số doanh nghiệp, số vốn dự định tăng giảm, thời điểm, hình thức, lý do, họ tên và chữ ký người đại diện pháp luật doanh nghiệp.
 • Nghị quyết của Hội đồng thành viên về việc tăng vốn;
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc tăng vốn

b) Với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Tăng vốn trước rồi chuyển đổi sau: Với trường hợp này, chủ sở hữu công ty cần nộp hồ sơ tăng vốn tới Sở Kế hoạch – Đầu tư trong vòng 10 ngày từ ngày hoàn thành tăng vốn.

Hồ sơ gồm:

 • Thông báo tăng vốn với các nội dung: Tên, địa chỉ (trụ sở chính), vốn điều lệ, mã số doanh nghiệp, số vốn dự định tăng giảm, thời điểm, hình thức, lý do, họ tên và chữ ký người đại diện theo pháp luật.
 • Quyết định về việc tăng vốn của chủ sở hữu.

Tuy nhiên, cách này có thể gây ra sự khó khăn về vốn khi nhiều người cùng mong muốn góp vốn. Nhưng về mặt pháp lý, lại là công tty TNHH một thành viên.

Chuyển đổi thành công ty cổ phần trước khi tăng vốn: Trường hợp này được áp dụng khi công ty muốn huy động thêm nguồn vốn góp từ người khác.

Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo tăng vốn: Tên, địa chỉ (trụ sở chính), vốn điều lệ, mã số doanh nghiệp, số vốn dự định tăng giảm, thời điểm, hình thức, lý do, họ tên và chữ ký người đại diện theo pháp luật.
 • Quyết định tăng vốn từ Đại hội đồng cổ đông.
 • Biên bản họp về việc tăng nguồn vốn từ Đại hội đồng cổ đông.

Thời hạn: Trong thời gian 3 ngày, Sở Kế hoạch – Đầu tư sẽ tiến hành cập nhập số vốn mới.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp đòi hỏi chủ doanh nghiệp chuẩn bị rất nhiều giấy tờ pháp lý. Đừng lãng phí thời gian vì giải quyết hồ sơ pháp lý, hãy để chúng tôi xử lý toàn bộ thủ tục thành lập doanh nghiệp cho quý khách. Chúng tôi cung cấp giải pháp thành lập doanh nghiệp chỉ từ 1.000.000 đồng.

Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa (0919.559.819) để được tư vấn chi tiết!

Bước 2: Thực hiện chuyển đổi loại hình công ty

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoàn thành chuyển đổi công ty loại hình doanh, công ty phải tiến hành tủ tục đăng ký nghiệp tại Sở Kế hoạch – Đầu tư.

Hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH sang cổ phần bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty chuyển đổi.
 • Quyết định chủ sở hữu hay bản sao biên bản họp hợp lệ của Hội đồng thành viên hay Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi loại hình công ty;
 • Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là các nhà đầu tư nước ngoài;
 • Bản sao hợp lệ giấy CCCD/CMND/Hộ chiếu hay chứng thực cá nhân hợp pháp
 • Bản sao giấy Quyết định thành lập/Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay các tài liệu tương tự khác.
 • Giấy ủy quyền: CCCD/CMND/Hộ chiếu hay chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ủy quyền cho các thành viên thực hiện chuyển đổi:
 • Giấy chứng nhận đầu tư góp vốn (nếu là nhà đầu tư nước ngoài)
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hay các loại giấy tờ chứng minh chuyển nhượng, thỏa thuận góp vốn đầu tư.

Trong thời gian 5 ngày, kể từ ngày tiếp nhận được hồ sơ, Sở Kế hoạch – Đầu tư sẽ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa (0919.559.819) để được tư vấn chi tiết!

Số điện thoại Công ty luật tại Đồng Nai

Tại sao nên chọn Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa hỗ trợ tư vấn về thành lập doanh nghiệp hiện nay?

Thứ nhất, Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa có đội ngũ Luật sư, chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc kiến thức pháp luật, cam kết luôn đem lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng.

Thứ hai, Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa luôn xây dựng quy trình cũng như đặt ra các yêu cầu đối với nhân viên của mình phải có thái độ cầu thị, lắng nghe khách hàng.

Thứ ba, dù bạn ở bất kì đâu, Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa vẫn luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7. Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa sẽ hỗ trợ tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc về các vấn đề pháp lý cho bạn để phòng ngừa các rủi ro pháp lý cho đến khi hoàn thành công việc.

Thứ tư, Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa sẽ là người đại diện cho bạn khi phát sinh tranh chấp. Bạn sẽ không cần phải bận tâm về những trình tự thủ tục rườm rà, phức tạp. Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa sẽ đại diện để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bạn

Thứ năm, chi phí dịch vụ luật sư tư vấn và luật sư tranh tụng của Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa phù hợp với mọi tầng lớp khách hàng.

Thứ sáu, với phương châm: “LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRỌNG TÂM – LẤY KẾT QUẢ ĐỂ NỔ LỰC”Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa luôn nỗ lực hết mình, giải quyết mọi yêu cầu của khách hàng trong khả năng một cách nhanh nhất và đạt chất lượng tốt nhất.

Cuối cùng, Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa luôn đặt đạo đức của người hành nghề luật lên hàng đầu. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về vấn đề bảo mật thông tin.

Những phương thức liên hệ đa dạng của Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa khi hỗ trợ tư vấn dịch vụ thành lập doanh nghiệp cho khách hàng

Luật sư doanh nghiệp Long Thành với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề tư vấn cho khách hàng qua những hình thức đa dạng sau:

Tư vấn trực tiếp tại địa chỉ Công ty:

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp của Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa mong muốn và khuyến khích khách hàng lên tư vấn trực tiếp tại địa chỉ Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa để đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng. Vì rằng khi khách hàng tư vấn trực tiếp được trao đổi với Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa tại văn phòng sẽ dễ dàng phân tích cũng như tư vấn rõ ràng.

Tư vấn qua điện thoại:

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp của Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa hoạt động tư vấn pháp lý với số điện thoại 0919.559.819.

Ngoài khung giờ hành chính thì Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa sẽ luôn sẵn sàng đồng hành với khách hàng từ thứ hai đến sáng thứ 7 mỗi tuần. Không chỉ vậy, đối với những ngày chủ nhật, hoặc ngày nghỉ lễ nếu Quý khách hàng muốn hỗ trợ tư vấn chúng tôi vẫn sẵn sàng lắng nghe khách hàng và đưa ra hướng giải quyết.

Tư vấn qua Email:

Lưu ý tiêu đề Email gửi đến Luật sư nêu rõ như sau:

Khi nhận được thông tin và nội dung của khách hàng trong thời gian nhanh nhất chúng tôi sẽ gửi lại mail phản hồi.

Những phương thức liên hệ đa dạng khác:

Ngoài ra, khách hàng có thể liên hệ Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp tại Biên Hòa qua những phương thức đa dạng khác như: email, facebook, zalo, website với thông tin cụ thể sau đây:

Đối với phương thức liên hệ nào, dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp của Luật sư doanh nghiệp Long Thành vẫn khẳng định chất lượng dịch vụ của mình đến với khách hàng.

“Nội dung bài viết dẫn chiếu quy định pháp luật tại thời điểm viết bài và mang tính chất tham khảo, để có thông tin chính xác vui lòng liên hệ luật sư tư vấn.”

Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp 2023 tại Biên Hòa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *