Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp ở Long Thành 24/7

Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp ở Long Thành là một trong những công ty giỏi và uy tín hàng đầu ở Long Thành nói riêng cũng như trên toàn địa bàn tỉnh Đồng Nai nói chung.

Với kinh nghiệm của mình, Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp ở Long Thành luôn đồng hành cùng quý doanh nghiệp để giải quyết mọi thủ tục pháp lý, tư vấn và đưa ra giải pháp tốt nhất, có lợi và phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp trước những vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động.

Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp ở Long Thành để được tư vấn chi tiết! Số điện thoại tư vấn của Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp ở Long Thành0919.559.819. Trực tuyến 24/24 sẵn sàng hỗ trợ tư vấn đến khách hàng.

Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp ở Long Thành (0919.559.819) để được tư vấn chi tiết!

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

 1. Điều kiện thành lập Doanh nghiệp tư nhân?

Theo Điều 27 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

“Điều 27. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 1. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:
 2. a) Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;
 3. b) Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 39 và 41 của Luật này;
 4. c) Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;
 5. d) Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
 6. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác, doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.”

Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp ở Long Thành (0919.559.819) để được tư vấn chi tiết!

Đồng thời, tại Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 189 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định riêng đối với Doanh nghiệp Tư nhân thì:

– Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

– Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

– Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

– Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.

Như vậy, để thành lập Doanh nghiệp Tư nhân bạn cần đáp ứng các điều kiện về:

– Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh.

– Tên Công ty không đặt trùng hay gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã được đăng ký.

– Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân là cá nhân.

– Có nguồn vốn đầu tư chính xác

Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp ở Long Thành (0919.559.819) để được tư vấn chi tiết!

 1. Hồ sơ, thủ tục thành lập Doanh nghiệp Tư nhân?

Căn cứ Điều 21 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định hồ sơ thành lập Doanh nghiệp Tư nhân gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 11 Nghị định 01/2021/NĐ-CP của chủ sở hữu công ty;

– Cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường (đối với DN xã hội);

– Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành Doanh nghiệp xã hội (đối với trường hợp chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành Doanh nghiệp xã hội);

Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp ở Long Thành (0919.559.819) để được tư vấn chi tiết!

Theo Điều 32 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp như sau:

“Điều 32. Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

 1. Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 2. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:
 3. a) Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định này;
 4. b) Tên doanh nghiệp đã được điền vào Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 5. c) Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;
 6. d) Đã nộp đủ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.
 7. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.
 8. Sau khi trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tải các văn bản đã được số hóa trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 9. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có thể dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp khi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp chưa được chấp thuận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trong trường hợp này, người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã nộp hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, ra thông báo về việc dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và hủy hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

Trường hợp từ chối dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp.”

Như vậy, để đăng ký thành lập Doanh nghiệp Tư nhân bạn cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân như chứng minh nhân dân; căn cước công dân

– Sau đó, nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp của bạn đặt trụ sở chính, nhận giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ từ Phòng Đăng ký kinh doanh và chờ kết quả giải quyết.

Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp ở Long Thành (0919.559.819) để được tư vấn chi tiết!

Địa chỉ Luật sư tại tỉnh Đồng Nai

 1. Thời gian giải quyết hồ sơ thành lập doanh nghiệp?

Theo Điều 33 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

“Điều 33. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 1. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cập nhật thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 2. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với mỗi một bộ hồ sơ do doanh nghiệp nộp trong một Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
 3. Nếu quá thời hạn trên mà không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc không được thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.”

Từ quy định trên, nếu hồ sơ của bạn hợp lệ thì trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp của bạn. Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản để bạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp ở Long Thành (0919.559.819) để được tư vấn chi tiết!

 1. Ưu và nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân

4.1. Ưu điểm

– Do chỉ có 1 chủ sỡ hữu, nên chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn chủ động trong việc quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp;

– Chủ doanh nghiệp cũng đồng thời là đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp;

– Chủ sở hữu doanh nghiệp có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác;

– Do chế độ trách nhiệm vô hạn, thành lập doanh nghiệp tư nhân ít bị ràng buộc hơn;

– Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp tư nhân tương đối đơn giản;

– Chế độ trách nhiệm vô hạn được pháp luật quy định giúp doanh nghiệp tư nhân dễ dàng tạo được sự tin tưởng từ đối tác, dễ dàng huy động vốn và hợp tác kinh doanh.

4.2. Nhược điểm

– Đây là loại hình doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân;

– Tính rủi ro cao khi chủ sở hữu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình;

– Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào trên thị trường;

– Không được góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần trong các loại hình doanh nghiệp khác;

– Chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.

Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp ở Long Thành (0919.559.819) để được tư vấn chi tiết!

Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp ở Long Thành 24/7 

Tại sao nên chọn Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp ở Long Thành hỗ trợ tư vấn về thành lập doanh nghiệp hiện nay?

Thứ nhất, Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp ở Long Thành có đội ngũ Luật sư, chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc kiến thức pháp luật, cam kết luôn đem lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng.

Thứ hai, Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp ở Long Thành luôn xây dựng quy trình cũng như đặt ra các yêu cầu đối với nhân viên của mình phải có thái độ cầu thị, lắng nghe khách hàng.

Thứ ba, dù bạn ở bất kì đâu, Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp ở Long Thành vẫn luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7. Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp ở Long Thành sẽ hỗ trợ tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc về các vấn đề pháp lý cho bạn để phòng ngừa các rủi ro pháp lý cho đến khi hoàn thành công việc.

Thứ tư, Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp ở Long Thành sẽ là người đại diện cho bạn khi phát sinh tranh chấp. Bạn sẽ không cần phải bận tâm về những trình tự thủ tục rườm rà, phức tạp. Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp ở Long Thành sẽ đại diện để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bạn

Thứ năm, chi phí dịch vụ luật sư tư vấn và luật sư tranh tụng của Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp ở Long Thành phù hợp với mọi tầng lớp khách hàng.

Thứ sáu, với phương châm: “LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRỌNG TÂM – LẤY KẾT QUẢ ĐỂ NỔ LỰC”Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp ở Long Thành luôn nỗ lực hết mình, giải quyết mọi yêu cầu của khách hàng trong khả năng một cách nhanh nhất và đạt chất lượng tốt nhất.

Cuối cùng, Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp ở Long Thành luôn đặt đạo đức của người hành nghề luật lên hàng đầu. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về vấn đề bảo mật thông tin.

Những phương thức liên hệ đa dạng của Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp ở Long Thành khi hỗ trợ tư vấn dịch vụ thành lập doanh nghiệp cho khách hàng

Luật sư doanh nghiệp Long Thành với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề tư vấn cho khách hàng qua những hình thức đa dạng sau:

Tư vấn trực tiếp tại địa chỉ Công ty:

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp của Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp ở Long Thành mong muốn và khuyến khích khách hàng lên tư vấn trực tiếp tại địa chỉ Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp ở Long Thành để đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng. Vì rằng khi khách hàng tư vấn trực tiếp được trao đổi với Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp ở Long Thành tại văn phòng sẽ dễ dàng phân tích cũng như tư vấn rõ ràng.

Tư vấn qua điện thoại:

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp của Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp ở Long Thành hoạt động tư vấn pháp lý với số điện thoại 0919.559.819.

Ngoài khung giờ hành chính thì Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp ở Long Thành sẽ luôn sẵn sàng đồng hành với khách hàng từ thứ hai đến sáng thứ 7 mỗi tuần. Không chỉ vậy, đối với những ngày chủ nhật, hoặc ngày nghỉ lễ nếu Quý khách hàng muốn hỗ trợ tư vấn chúng tôi vẫn sẵn sàng lắng nghe khách hàng và đưa ra hướng giải quyết.

Tư vấn qua Email:

Lưu ý tiêu đề Email gửi đến Luật sư nêu rõ như sau:

Khi nhận được thông tin và nội dung của khách hàng trong thời gian nhanh nhất chúng tôi sẽ gửi lại mail phản hồi.

Những phương thức liên hệ đa dạng khác:

Ngoài ra, khách hàng có thể liên hệ Công ty Luật tư vấn doanh nghiệp ở Long Thành qua những phương thức đa dạng khác như: email, facebook, zalo, website với thông tin cụ thể sau đây:

Đối với phương thức liên hệ nào, dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp của Luật sư doanh nghiệp Long Thành vẫn khẳng định chất lượng dịch vụ của mình đến với khách hàng.

“Nội dung bài viết dẫn chiếu quy định pháp luật tại thời điểm viết bài và mang tính chất tham khảo, để có thông tin chính xác vui lòng liên hệ luật sư tư vấn.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *