LUẬT SƯ TƯ VẤN THỪA KẾ TẠI LONG THÀNH 24/7

Hỏi đáp về di chúc và thừa kế theo quy định của pháp luật

Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 tư vấn Pháp luật về thừa kế: Mặc dù vấn đề thừa kế đã được pháp luật quy định nhưng ở Việt Nam vì liên quan đến phong tục tập quán, truyền thống đạo đức mà có những phát sinh rắc rối trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến Pháp luật về thừa kế, một phần do mọi người không nắm bắt quy định của pháp luật hoặc ngại giải quyết ngay việc thừa kế liền ngay sau thời điểm mở thừa kế vì sợ dị nghị hoặc do dị đoan, kiêng cữ, mà không lập di chúc để định đoạt tài sản. Trong từng lĩnh vực về tài sản mà việc thừa kế cũng được pháp luật quy định khác nhau nên khó có thể để một người tự mình thực hiện các thủ tục liên quan đến thừa kế mà không phải thông qua một cá nhân đơn vị chuyên môn tư vấn. Biết rõ và vận dụng đúng những quy định của pháp luật về thừa kế sẽ tạo ra sự ổn định trong các mối quan hệ của người để thừa kế, người thừa kế cũng như cho xã hội.

Lĩnh vực Tư vấn pháp luật về thừa kế là một trong những lĩnh vực mà Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên sâu. Lĩnh vực Thừa kế do những Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 phụ trách. Với kinh nghiệm và hiểu biết của chúng tôi, Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 cam kết sẽ tư vấn và đưa ra giải pháp hiệu quả nhất cho khách hàng. Đồng thời, Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 chúng tôi sẽ thực hiện việc bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho quý khách bằng những dịch vụ Tư vấn Pháp luật về thừa kế sau:

Tư vấn pháp lý về thừa kế

 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 tư vấn về quyền thừa kế và sự bình đẳng về thừa kế của cá nhân;
 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 tư vấn về thời điểm, địa điểm mở thừa kế;
 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 tư vấn xác định di sản thừa kế, xác định người thừa kế di sản;
 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7tư vấn về thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế;
 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 tư vấn cách thức xác định nghĩa vụ tài sản do người chết để lại;
 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 tư vấn cách thức xác định người quản lý di sản, quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản;
 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 tư vấn xác định việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm (nếu có);
 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 tư vấn thủ tục từ chối nhận di sản;
 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 tư vấn xác định những người không được quyền hưởng di sản thừa kế;
 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 tư vấn xác định thời hiệu về thừa kế;
 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 tư vấn phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật.

Tư vấn pháp luật về thừa kế theo di chúc

 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 tư vấn hình thức di chúc và cách thức lập di chúc đảm bảo đúng pháp luật;
 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 tư vấn cho người lập di chúc các quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc lập di chúc;
 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 tư vấn chỉ định người thừa kế, người bị truất quyền hưởng di sản;
 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 tư vấn cách phân định phần di sản cho từng người thừa kế;
 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 tư vấn cách phân chia di sản để tặng cho, thờ cúng;
 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 tư vấn giao nghĩa vụ cho những người thừa kế;
 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 tư vấn chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản và người phân chia di sản;
 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 tư vấn Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc, gửi giữ di chúc;
 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 tư vấn hiệu lực pháp luật của di chúc;
 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 tư vấn thủ tục Công bố di chúc, giải thích nội dung di chúc.

Tư vấn về thừa kế theo pháp luật:

 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 tư vấn các trường hợp thừa kế theo pháp luật;
 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 tư vấn xác định người thừa kế theo pháp luật;
 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 tư vấn về thừa kế thế vị (nếu có);
 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 tư vấn về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ, Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế;
 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 tư vấn về Việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác.

Quy định mới nhất về thừa kế đất đai, tài sản

 1. Thừa kế đất đai là một trong những chế định của được quy định tại phần thứ tư của Bộ luật Dân sự 2015, gồm 4 chương, từ Chương XXII, đến Chương XXV.
 2. Trường hợp di sản để lại là đất đai, nhà cửa hoặc các tài sản khác, thì quan hệ thừa kế còn được điều chỉnh bởi Luật đất đai, Luật nhà ở, Luật Hôn nhân và gia đình để xác định phần di sản để lại, quyền sở hữu hợp pháp tài sản của người chết.

Thừa kế đất đai không có di chúc là thủ tục phân chia di sản thừa kế là đất đai theo quy định pháp luật hiện hành. Cách chia thừa kế khi này áp dụng theo các quy định và không phụ thuộc vào ý chí của người để lại di sản. Ví dụ: Ông A trước khi mất nhiều lần nói với cậu con út là sẽ để lại toàn bộ di sản cho anh này. Tuy nhiên khi mất Ông A không để lại di chúc nên phần di sản của Ông A sẽ được chia cho cậu con út và các anh chị còn lại theo quy định pháp luật mà không tuân theo ý chí của Ông A như ban đầu.

Ví dụ về thừa kế quyền sử dụng đất không có di chúc

Gia đình Ông A và Bà B có 2 người con, bố mẹ Ông A đều đã mất. Năm 2020 Ông A mất và để lại di sản là thửa đất có GCN quyền sử dụng đất số 7890/GCN đứng tên Ông A và Bà B. Theo Bà B và 2 người con thì Ông A không để lại di chúc.

Hiện tại Bà B muốn vay vốn ngân hàng bằng việc thế chấp thửa đất này nhưng không thực hiện được nên Bà B và gia đình muốn hoàn thành thủ tục khai nhận di sản thừa kế của Ông A để gia đình có toàn quyền sử dụng, định đoạt quyền sử dụng đất đã nói.

Như vậy, khai nhận thừa kế là thủ tục không bắt buộc nhưng cần thiết để người hưởng di sản có toàn quyền sở hữu và sử dụng tài sản. Việc khai nhận thừa kế nhà đất không có di chúc cần tiến hành ngay cả khi các thành viên trong gia đình không có tranh chấp về di sản thừa kế được để lại.

Luật sư tư vấn thừa kế đất đai uy tín

Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 nhận tư vấn về chia di sản, tài sản thừa kế là nhà, đất, quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất đảm bảo uy tín, cụ thể:

  1. Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 tư vấn làm rõ tính hợp pháp của tài sản, di sản thừa kế;
  2. Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 tư vấn giá trị từng phần cho mỗi đồng thừa kế tài sản;
  3. Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 cách thức phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật, theo di chúc;
  4. Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 thủ tục khai nhận di sản, từ chối nhận di sản, tài sản thừa kế;
  5. Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 tư vấn xác định hàng thừa kế, phần công sức đóng góp của người trực tiếp quản lý tài sản thừa kế;
  6. Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 tư vấn thủ tục để khai nhận, phân chia tài sản thừa kế (di sản thừa kế) để đảm bảo quyền lợi hợp pháp các bên.
  7. Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 tư vấn các vấn đề liên quan đến chia do sản, tài sản thừa kế có tính đặc thù liên quan đến sự điều chỉnh của những lĩnh vực pháp luật liên quan khác như lĩnh vực doanh nghiệp, lĩnh vực pháp luật đất đai nhà ở và bất động sản khác.

Tư vấn thừa kế theo di chúc theo quy định của Bộ luật dân sự

Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp thừa kế đất đai

Với các luật sư dày kinh nghiệm và tận tâm trong công việc. Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 nhận:

 1. Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 tư vấn giải quyết tranh chấp về quyền hưởng thừa kế theo quy định;
 2. Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 tư vấn giải quyết tranh chấp về tài sản thừa kế;
 3. Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 tư vấn giải quyết tranh chấp về xác định hàng thừa kế để chia thừa kế.
 4. Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 giải quyết tranh chấp trong việc chia thừa kế theo pháp luật, chia thừa kế theo di chúc giữa các đồng thừa kế;
 5. Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 hướng dẫn khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện giải quyết tranh chấp;
 6. Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 tham gia gia tố tụng với tư cách là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của  khách hàng tại các cấp tòa xét xử.
 7. Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đến di chúc hoặc theo pháp luật liên quan đến di sản thừa kế là tài sản có tính đặc thù liên quan đến sự điều chỉnh của những lĩnh vực pháp luật liên quan khác như lĩnh vực doanh nghiệp, lĩnh vực pháp luật đất đai nhà ở và bất động sản khác.

Lĩnh vực tư vấn luật thừa kế là một trong những lĩnh vực mà chúng tôi tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên sâu. Với kinh nghiệm và hiểu biết của chúng tôi, Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 cam kết sẽ tư vấn và đưa ra giải pháp hiệu quả nhất cho khách hàng. Đồng thời, chúng tôi sẽ thực hiện việc bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho quý khách.

Tại sao nên nhờ Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 tư vấn pháp luật về đất đai cho khách hàng?

Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 có những ưu điểm vượt trội sau giúp khách hàng yên tâm và tin tưởng vào uy tín, chất lượng của Công ty Luật Đồng Nai.

Có thể thấy rằng, quan hệ pháp luật lao đất đai được đánh gia là phức tạp so với những quan hệ pháp luật khác. Chính vì sự khó khăn và phức tạp này đã được Nhà nước ta đặc biết quan tâm, đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan đến pháp luậy đất đai.

Tuy nhiên một số văn bản hướng dẫn của cơ quan thẩm quyền ban hành chưa đồng bộ, thường xuyên thay đổi, còn nhiều văn bản xuất hiện sự chồng chéo chưa nhất quán khi đưa ra triển khai thực tiễn.

Thế nên việc người dân tự mình giải quyết thì gặp rất nhiều khó khăn không chỉ về kiến thức pháp luật mà còn các vấn đề về trình tự thủ tục giải quyết,.. Vì vậy, Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 sẵn sàng giải đáp thắc mắc về đất đai cho khách hàng và đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng để đảm bảo quyền và lợi ích tối đa cho khách hàng.

Với kinh nghiệm cùng với đội ngũ luật sư giỏi đất đai đảm bảo kiến thức pháp luật để sẵn sàng hỗ trợ cho khách hàng giải đáp những vướng mắc liên quan đến pháp luật thừa kế

Không chỉ vậy, Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 sẽ thông báo giá chi phí tư vấn, đại diện tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp đất đai với mức chi phí đảm bảo. Và cam kết rằng, trong quá trình giải quyết thay mặt khách hàng làm việc sẽ không thu thêm hoặc phát sinh thêm các chi phí ngoài lề khác.

Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7i tư vấn cho khách hàng qua những phương thức liên hệ sau:

Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 luôn hướng đến kết quả và quyền lợi của khách hàng được đảm bảo nhất. Vì vậy không chỉ đảm bảo về mặt kiến thức chuyên môn mà Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 còn đảm bảo về các phương thức liên hệ đa dạng, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận. Những phương thức liên hệ đa dạng của Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7, cụ thể như sau:

Tư vấn trực tiếp tại địa chỉ Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7:

Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 luôn mong muốn khách hàng đến trực tiếp tại địa chỉ để lắng nghe và trao đổi hướng giải quyết từ Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7

Tư vấn theo địa chỉ yêu cầu của khách hàng:

Trong trường hợp ở xa hoặc mong muốn Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 cử Luật sư chuyên môn đến tận nơi hỗ trợ tư vấn pháp luật đất đai. Khách hàng hay liên hệ: 038.22.66.998 để được đặt lịch hẹn và báo giá chi phí.

Luật sư sẽ đại diện khách hàng trong từng giải đoạn giải quyết như hòa giải, thương lượng, đại diện giải quyết tranh chấp,…

Tư vấn qua số điện thoại Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7:

Bằng số điện thoại 0919559819 đối với những khách hàng ở xa, khó khăn trong việc đi lại thì có thể liên hệ đến Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 qua số điện thoại tư vấn trực tiếp.

Lưu ý: Khi nhận cuộc gọi từ Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7, Qúy khách hàng vui lòng đến không gian hạn chế tiếng ồn, trình bày trọng tâm nội dung những vấn đề mình đang gặp phải. Và chú ý lắng nghe hướng dẫn của Luật sư đất đai.

Tư vấn qua những phương thức liên hệ đa dạng khác: Ngoài những phương thức liên hệ trên, Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Thành 24/7 còn tư vấn thừa kế qua những phương thức liên hệ sau:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *