Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Khánh tự hào là một trong những văn phòng nổi tiếng tại Đồng Nai, ngày càng được khách hàng tin tưởng bởi sự uy tín, chuyên nghiệp trong nghề giải quyết nhanh chóng các cụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai về thừa kế, tư vấn lập di chúc,…

Để được hỗ trợ, tư vấn Quý khách hàng vui lòng liên hệ số điện thoại Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Khánh: 0919.559.819.

LUẬT SƯ TƯ VẤN THỪA KẾ TẠI LONG KHÁNH TƯ VẤN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THỪA KẾ

Khái niệm

Theo quy định tại Bộ luật Dân sự, thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống, tài sản để lại được gọi là di sản.

Như vậy có thể hiểu một cách đơn giản thừa kế là việc lấy tài sản của người chết để lại và chuyển giao quyền sử hữu, định đoạt cho những người còn sống.

Phân loại thừa kế

Theo quy định của Bộ luật dân sự hiện hành thì thừa kế được chia làm hai loại: thừa thế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật.

Nói một cách đơn giản thì thừa kế theo di chúc là việc thực hiện trong trường hợp người  chết để lại di chúc, nội dung di chúc không trái quy định pháp luật, di chúc không bị vô hiệu. Còn thừa kế theo pháp luật là việc người chết không để lại di chúc, di chúc vô hiệu hoặc trái quy định của pháp luật.

LUẬT SƯ TƯ VẤN THỪA KẾ TẠI LONG KHÁNH TƯ VẤN THẾ NÀO LÀ DI SẢN THỪA KẾ, THỜI HIỆU THỪA KẾ

Di sản thừa kế là gì?

Di sản thừa kế bao gồm tài sản riêng của người chết và phần tài sản của người chết trong phần tài sản chung với người khác.

 Xem thêm: Địa chỉ văn phòng Luật sư tại Quận 4

Thời hiệu thừa kế

Về thời hiệu thừa kế, theo quy định tại Điều 623 của Bộ luật dân sự năm 2015

Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:

Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu;

Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu quy định tại điểm a khoản này.

Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

LUẬT SƯ TƯ VẤN THỪA KẾ TẠI LONG KHÁNH TƯ VẤN VỀ NỘI DUNG DI CHÚC

Căn cứ Điều 631 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về nội dung di chúc như sau:

Nội dung của di chúc

1. Di chúc gồm các nội dung chủ yếu sau:

a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;

b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

d) Di sản để lại và nơi có di sản.

2. Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, di chúc có thể có các nội dung khác.

..

Theo đó, nội dung di chúc bao gồm các nội dung được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 631 nêu trên, trong đó có họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản. Những người này sẽ có quyền thừa kế di sản mà người đã mất để lại.

Thừa kế (Hình từ Internet)

Những người nào được quyền thừa kế di sản mà không phụ thuộc vào nội dung di chúc?

Căn cứ Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc như sau:

Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.

Như vậy, trong trường hợp những người quy định tại khoản 1 Điều 644 nêu trên không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật thì họ vẫn được hưởng di sản thừa kế bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật.

Tuy nhiên quy định này không áp dụng cho trường hợp đối với người từ chối nhận di sản thừa kế hoặc là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Khánh
Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Khánh

LUẬT SƯ TƯ VẤN THỪA KẾ TẠI LONG KHÁNH CUNG CẤP HỖ TRỢ DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Khánh tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp về thừa kế

 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Khánh Tư vấn luật về quyền thừa kế, tài sản thừa kế, xác định hàng thừa kế để chia thừa kế. Giải quyết tranh chấp trong việc chia thừa kế theo pháp luật, chia thừa kế theo di chúc giữa các đồng thừa kế,…
 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Khánh Thay mặt các bên tiến hành đàm phán, hòa giải, thương lượng chia thừa kế;
 • Dựa trên những tài liệu, chứng cứ của khách hàng. Luật sư chúng tôi đánh giá và phân tích vụ việc tranh chấp một cách toàn diện. Đưa ra những phương án cụ thể có lợi nhất trong quá trình đàm phán, hòa giải với đối phương. Giúp khách hàng hoặc thay mặt khách hàng soạn thảo văn bản, giấy tờ liên quan đến việc giải quyết tranh chấp gửi đến cơ quan có thẩm quyền liên quan đến vụ việc. luật sư bào chữa, luat su
 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Khánh Hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách chủ thể và soạn đơn khởi kiện gửi đến Tòa án có thẩm quyền.
 • Kiến nghị hoặc hướng dẫn khách hàng khiếu nại các cơ quan tiến hành tố tụng liên quan khi ban hành những quyết định không đúng thủ tục, trình tự…Ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.
 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Khánh  Tham gia gia tố tụng với tư cách là luật sư- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của  khách hàng tại các cấp tòa xét xử.

Tham gia tố tụng với tư cách là đại diện ủy quyền- nhân danh khách hàng thực hiện tất cả các phương án và cách thức theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng một cách tốt nhất tại các cấp tòa xét xử.

Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Khánh tư vấn về thừa kế theo pháp luật

 • Các trường hợp thừa kế theo pháp luật; xác định người thừa kế theo pháp luật; thừa kế thế vị; luật sư thừa kế giỏi ở tphcm
 • Quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ, Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế;
 • Thừa kế trong trường hợp vợ, chồng chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác.

Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Khánh tư vấn về Di sản thừa kế

 • Tính hợp pháp của tài sản thừa kế (di sản thừa kế). Đặc biệt trong trường hợp thừa kế đất đai, thừa kế nhà ở; luật sư nhà đất, luat su nha dat
 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Khánh Tư vấn giá trị từng phần cho mỗi đồng thừa kế. Đặc biệt trong trường hợp thừa kế đất đai, thừa kế nhà ở; luật sư dân sự, luat su dan su
 • Cách thức phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật, chia thừa kế theo di chúc;
 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Khánh tư vấn thủ tục khai nhận di sản, từ chối nhận di sản thừa kế; luật sư thưa kế giỏi
 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Khánh Tư vấn xác định hàng thừa kế, phần công sức đóng góp của người trực tiếp quản lý tài sản thừa kế (di sản thừa kế). Đặc biệt trong trường hợp thừa kế đất đai, thừa kế nhà ở;
 • Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Khánh đại diện liên hệ các cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật luật về thừa kế để phân chia tài sản thừa kế (di sản thừa kế).
Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Khánh
Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Khánh

PHƯƠNG THỨC LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN THỪA KẾ TẠI LONG KHÁNH

Tư vấn trực tiếp tại  Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Khánh

Địa chỉ: 27/4 (Lầu 1), Đường An Phú Đông 01, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM

Do lượng khách hàng tới tư vấn, hỗ trợ giải quyết các vấn đề rất nhiều nên khi khách hàng đến tư vấn, muốn tiết kiệm thời gian và nhanh chóng, Qúy khách hàng nên gọi điện: 0919.559.819 để đặt lịch hẹn với Luật sư của chúng tôi.

Lưu ý: Khi đến tư vấn trực tiếp văn phòng khách hàng cần đem theo các giấy tờ tùy thân, giấy tờ liên quan khác,…để Luật sư có thể hiểu rõ và hướng dẫn giải quyết nhanh chóng.

Liên hệ qua số điện thoại: 0919.559.819

Mọi thắc mắc của khách hàng sẽ được Luật sư giải đáp. Khách hàng chỉ cần trình bày vấn đề mình đang gặp rắc rối. Luật sư sẽ giúp khách hàng đưa ra các phương giải quyết tối ưu nhất, đảm bảo quyền lợi khách hàng và đúng theo quy định pháp luật.

Liên hệ qua phương tiện điện tử: Zalo, Website,…

Zalo: 0919.558.819.

Có thể thấy, thông tin đại chúng ngày càng phát triển, chúng tôi cũng nhờ sự phát triển của công nghệ thông tin để cung ứng dịch vụ pháp lý uy tín, chất lượng cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ.

Để được tư vấn, hỗ trợ quý khách hãy liên lạc ngay số điện thoại 0919.559.819 – Chúng tôi sẵn sàng giải quyết cho khách hàng một cách nhanh chóng, đảm bảo quyền và lợi ích cho khách hàng

Tư vấn qua Email của Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Khánh

Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Khánh tư vấn qua hòm thư email như sau: quý khách hàng vui lòng gửi vấn đề cần giải đáp thắc mắc đến Email: Mail: Congtyluatvinhphuoc@gmail.com.

Đối với tư vấn qua Email được áp dụng trong trường hợp khách hàng không có thời gian đến văn phòng, vị trí địa lý không cho phép hoặc việc tư vấn trực tuyến không đủ dữ liệu tư vấn do vụ việc phức tạp nhiều tài liệu, chứng cứ…

ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TƯ VẤN, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ LUẬT SƯ TẠI LONG KHÁNH THEO:

Hotline: 0919.558.819.

Zalo: 0919.558.819.

Email: Congtyluatvinhphuoc@gmail.com

Website: Luật Đồng Nai  

Để đặt lịch hẹn cho Luật sư, Qúy khách vui lòng gọi vào số hotline: 0919.558.819 để được hẹn trước 1 giờ đồng hồ để chúng tôi phân công Luật sư hỗ trợ Qúy khách.

Xem thêm: Nghỉ việc không xin phép có bị đuổi việc không?

Xem thêm: Luật sư tư vấn thừa kế tại Long Khánh- Luật sư tư vấn đất đai tại Thủ Đức

Xem thêm: Số điện thoại Văn phòng Luật sư tại Thủ Đức

Xem thêm: Địa chỉ Luật sư tại Thủ Đức

Xem thêm: Luật sư nhà đất tại Đồng Nai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *