LUẬT SƯ TƯ VẤN ĐẤT ĐAI TẠI BIÊN HOÀ 24/7 

Luật Đất Đai Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

LUẬT SƯ TƯ VẤN ĐẤT ĐAI TẠI BIÊN HOÀ 24/7 ĐƯA RA MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN KHIẾN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRỞ LÊN PHỨC TẠP

Về phương diện lịch sử : Đất đai là tài sản được định hình từ tự nhiên, con người chỉ khai phá để sử dụng đất chứ không thể tạo ra đất và qua thời gian thì đất đai đã trải qua hàng ngàn đời với nhiều thế hệ quản lý, sử dụng. Do vậy, ngay giữa các thế hệ sử dụng đất này cũng đã có thể phát sinh tranh chấp về quyền sử dụng đất với nhau về nguồn gốc đất.

Về phương diện địa lý: Đất đai là loại tài sản bất di bất dịch (bất động sản), tuy nhiên khi xác định quyền sử dụng đất là một tài sản thì đi kèm với đó là phải xác định được hình thể, kích thước theo mốc, ranh giới cụ thể. Và đối với những quyền sử dụng đất có diện tích lớn, ranh giới không rõ ràng, người sử dụng đất lơ là quản lý thì đó cũng là điều kiện để người khác lấn chiếm và phát sinh tranh chấp.

Về phương diện chính sách pháp luật: Luật đất đai lần đầu được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 2, thông qua ngày 29 tháng 12 năm 1987, tính đến nay Luật đất đai đã trải qua nhiều lần sửa đổi, ban hành mới vào các năm 1993, 1998, 2001, 2003, 2009, 2010, 2013, cùng với đó là sự ra đời, sửa đổi, bổ sung của rất nhiều Nghị định, Thông tư, Thông tư liên tịch,….dẫn đến việc quản lý và giải quyết tranh chấp đất đai trở nên là một vấn đề phức tạp bậc nhất trong hệ thống pháp luật của Việt Nam. Việc quản lý đất đai dựa trên các quy định pháp luật được sửa đổi, bổ sung liên tục cũng dẫn đến việc phát sinh các tranh chấp về đất đai, không chỉ giữa người dân với người dân mà còn cả người dân và cơ quan quản lý về đất đai.

Về phương diện quản lý nhà nước:  Việc quản lý nhà nước về đất đai cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến những tranh chấp đất đai. Nguyên nhân khách quan có thể kể đến là do phương tiện kỹ thuật về đo đạc, lập bản đồ địa chính qua các thời kỳ có sự khác nhau, từ phương tiện lạc hậu cho kết quả thiếu chính xác đến phương tiện hiện đại cho sai số thấp như hiện nay. Nhưng cũng không thể nhắc đến những nguyên nhân chủ quan là việc lợi dụng chính sách quản lý chưa chặt chẽ để trục lợi, việc này diễn ra không chỉ đối với những cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý về đất đai mà còn đối với cả người dân.

Bởi vì những nguyên nhân nêu trên mà có lẽ tranh chấp đất đai cũng có rất nhiều hình thái khác nhau, việc giải quyết tranh chấp đất đai trở nên rất phức tạp.

04 hình thức lấy ý kiến nhân dân với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

II – NHỮNG DẠNG TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI PHỔ BIẾN HIỆN NAY

Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai (khoản 24 Điều 3 Luật Đất đai 2013). Đối với khái niệm tại Điều trên thì tranh chấp đất đai có phạm vi rất rộng. Cụ thể rằng tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực đất đai. Hay nói cách khác, tranh chấp đất đai có thể diễn ra giữa người dân và người dân và cũng có thể giữa người dân và cơ quan quản lý nhà nước về đất đai.

Tranh chấp về quyền sử dụng đất

Tranh chấp về quyền sử dụng đất là tranh chấp giữa những người sử dụng với nhau để xác định một phần hoặc toàn bộ thửa đất là thuộc quyền sử dụng hợp pháp của một trong các bên tranh chấp. Dạng tranh chấp này có thể do một bên đòi quyền sử dụng đất từ người khác đang sử dụng bất hợp pháp hoặc cũng có thể là tranh chấp giữa các chủ sử dụng đất về ranh giới của các thửa đất liền kề. Để giải quyết dạng tranh chấp này thì cần phải làm rõ nguồn gốc của đất, quá trình biến động đất đai đến thời điểm tranh chấp, hiện trạng sử dụng đất và quy định pháp luật của từng thời kỳ,…

Tranh chấp về quyền, nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng đất

Tranh chấp về quyền, nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng đất xuất phát từ việc quyền sử dụng đất cũng là một loại tài sản. Do vậy người sử dụng đất sẽ có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật như quyền chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn, thừa kế,….. Để thực hiện các quyền này thì quyền sử dụng đất sẽ tham gia vào các giao dịch dân sự với vai trò là đối tượng giao dịch từ đó có thể phát sinh tranh chấp. Việc giải quyết tranh chấp đối với dạng tranh chấp này sẽ căn cứ theo quy định pháp luật điều chỉnh quan hệ về từng giao dịch dân sự cụ thể.

Tranh chấp hành chính liên quan đến đất đai

Tranh chấp hành chính liên quan đến đất đai là tranh chấp phát sinh giữa cơ quan quản lý hành chính về đất đai và người dân trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật đất đai qua từng thời kỳ. Trong thực tế việc triển khai các chính sách pháp luật về đất đai là rất phức tạp và có thể dẫn đến sái sót gây ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp đối với người dân như việc thu hồi, đền bù quyền sử dụng đất, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,… Để giải quyết những tranh chấp này thì cần nắm rõ quy định pháp luật về chủ trương của nhà nước và trình tự thủ tục thực hiện các thủ tục hành chính.

Dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai tại Công ty Luật Việt An

  • Luật sư tư vấn đất đại tại Biên Hoà 24/7 tư vấn giải quyết tranh chấp về thừa kế đất đai – nhà ở, tài sản trên đất
  • Luật sư tư vấn đất đại tại Biên Hoà 24/7 tư vấn giải quyết tranh chấp về Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất;
  • Luật sư tư vấn đất đại tại Biên Hoà 24/7 tư vấn giải quyết tranh chấp về Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất, tài sản trên đất
  • Luật sư tư vấn đất đại tại Biên Hoà 24/7 tư vấn giải quyết tranh chấp về Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản trên đất;
  • Luật sư tư vấn đất đại tại Biên Hoà 24/7 tư vấn giải quyết tranh chấp về Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản trên đất;
  • Luật sư tư vấn đất đại tại Biên Hoà 24/7 tư vấn giải quyết tranh chấp về Hợp đồng mua bán, trao đổi, tặng cho, thế chấp nhà ở gắn liền với đất ở…
  • Luật sư tư vấn đất đại tại Biên Hoà 24/7 tư vấn giải quyết tranh chấp về mốc giới đất đai – nhà ở;
  • Luật sư tư vấn đất đại tại Biên Hoà 24/7 tư vấn giải quyết tranh chấp về chia tài sản chung là đất đai – nhà ở;
  • Luật sư tư vấn đất đại tại Biên Hoà 24/7 tư vấn giải quyết tranh chấp về bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, có tài sản trên đất;
  • Luật sư tư vấn đất đại tại Biên Hoà 24/7 tư vấn giải quyết tranh chấp về việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất.

 

Tại sao nên nhờ Luật sư tư vấn đất đại tại Biên Hoà 24/7 tư vấn pháp luật về đất đai cho khách hàng?

Luật sư tư vấn đất đại tại Biên Hoà 24/7 có những ưu điểm vượt trội sau giúp khách hàng yên tâm và tin tưởng vào uy tín, chất lượng của Công ty Luật Đồng Nai.

Có thể thấy rằng, quan hệ pháp luật lao đất đai được đánh gia là phức tạp so với những quan hệ pháp luật khác. Chính vì sự khó khăn và phức tạp này đã được Nhà nước ta đặc biết quan tâm, đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan đến pháp luậy đất đai.

Tuy nhiên một số văn bản hướng dẫn của cơ quan thẩm quyền ban hành chưa đồng bộ, thường xuyên thay đổi, còn nhiều văn bản xuất hiện sự chồng chéo chưa nhất quán khi đưa ra triển khai thực tiễn.

Thế nên việc người dân tự mình giải quyết thì gặp rất nhiều khó khăn không chỉ về kiến thức pháp luật mà còn các vấn đề về trình tự thủ tục giải quyết,.. Vì vậy, Luật sư tư vấn đất đại tại Biên Hoà 24/7 sẵn sàng giải đáp thắc mắc về đất đai cho khách hàng và đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng để đảm bảo quyền và lợi ích tối đa cho khách hàng.

Với kinh nghiệm cùng với đội ngũ luật sư giỏi đất đai đảm bảo kiến thức pháp luật để sẵn sàng hỗ trợ cho khách hàng giải đáp những vướng mắc liên quan đến pháp luật đất đai.

Không chỉ vậy, Luật sư tư vấn đất đại tại Biên Hoà 24/7 sẽ thông báo giá chi phí tư vấn, đại diện tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp đất đai với mức chi phí đảm bảo. Và cam kết rằng, trong quá trình giải quyết thay mặt khách hàng làm việc sẽ không thu thêm hoặc phát sinh thêm các chi phí ngoài lề khác.

Luật sư tư vấn đất đại tại Biên Hoà 24/7 tư vấn cho khách hàng qua những phương thức liên hệ sau:

Luật sư tư vấn đất đại tại Biên Hoà 24/7 luôn hướng đến kết quả và quyền lợi của khách hàng được đảm bảo nhất. Vì vậy không chỉ đảm bảo về mặt kiến thức chuyên môn mà Luật sư tư vấn đất đại tại Biên Hoà 24/7 còn đảm bảo về các phương thức liên hệ đa dạng, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận. Những phương thức liên hệ đa dạng của Luật sư tư vấn đất đại tại Biên Hoà 24/7, cụ thể như sau:

Tư vấn trực tiếp tại địa chỉ Luật sư tư vấn đất đại tại Biên Hoà 24/7:

Luật sư tư vấn đất đại tại Biên Hoà 24/7 luôn mong muốn khách hàng đến trực tiếp tại địa chỉ để lắng nghe và trao đổi hướng giải quyết từ Luật sư của Luật sư tư vấn đất đại tại Biên Hoà 24/7.

Tư vấn theo địa chỉ yêu cầu của khách hàng:

Trong trường hợp ở xa hoặc mong muốn Luật sư tư vấn đất đại tại Biên Hoà 24/7 cử Luật sư chuyên môn đến tận nơi hỗ trợ tư vấn pháp luật đất đai. Khách hàng hay liên hệ: 038.22.66.998 để được đặt lịch hẹn và báo giá chi phí.

Luật sư sẽ đại diện khách hàng trong từng giải đoạn giải quyết như hòa giải, thương lượng, đại diện giải quyết tranh chấp,…

Tư vấn qua số điện thoại Luật sư tư vấn đất đại tại Biên Hoà 24/7:

Qua số điện thoại 038.22.66.998 – đối với những khách hàng ở xa, khó khăn trong việc đi lại thì có thể liên hệ đến Luật sư tư vấn đất đại tại Biên Hoà 24/7 qua số điện thoại tư vấn trực tiếp.

Lưu ý: Khi nhận cuộc gọi từ Luật sư tư vấn đất đại tại Biên Hoà 24/7, Qúy khách hàng vui lòng đến không gian hạn chế tiếng ồn, trình bày trọng tâm nội dung những vấn đề mình đang gặp phải. Và chú ý lắng nghe hướng dẫn của Luật sư đất đai.

Tư vấn qua những phương thức liên hệ đa dạng khác: Ngoài những phương thức liên hệ trên, Luật sư tư vấn đất đại tại Biên Hoà 24/7 còn tư vấn đất đai qua những phương thức liên hệ sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *