Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Long Khánh 2023 mới nhất 

Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Long Khánh là một trong những công ty giỏi và uy tín hàng đầu ở Long Khánh nói riêng cũng như trên toàn địa bàn tỉnh Đồng Nai nói chung.

Với kinh nghiệm của mình, Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Long Khánh luôn đồng hành cùng quý doanh nghiệp để giải quyết mọi thủ tục pháp lý, tư vấn và đưa ra giải pháp tốt nhất, có lợi và phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp trước những vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động. Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Long Khánh để được tư vấn chi tiết! Số điện thoại tư vấn của Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Long Khánh0919.559.819. Trực tuyến 24/24 sẵn sàng hỗ trợ tư vấn đến khách hàng.

Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Long Khánh (0919.559.819) để được tư vấn chi tiết!

Địa chỉ Luật sư tại tỉnh Đồng Nai

Ưu điểm và nhược điểm của các loại hình công ty

Theo luật Doanh Nghiệp 2020, các loại doanh nghiệp trong nước bao gồm: Công Ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công Ty THHH 2 thành viên trở lên, Công ty hợp danh và Doanh Nghiệp tư nhân. Mỗi loại hình sẽ có các đặc điểm riêng. Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Long Khánh sẽ cho bạn thấy giới hạn và điểm mạnh của mỗi loại hình Doanh Nghiệp.

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn

Đây được xem là loại hình doanh nghiệp phù hợp nhất với những doanh nghiệp mới thành lập.

1.1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

     a._Ưu điểm:

– Do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu do đó chủ sở hữu có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến oạt động của công ty, không cần xin ý kiến hay góp ý từ các chủ thể khác;

– Có tư cách pháp nhân;

– Chịu trách nhiệm hữu hạn về tài sản (chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đưa vào kinh doanh).

      b. Nhược điểm:

– Khó khăn trong việc huy động vốn. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi muốn tăng hoặc giảm vốn điều lệ bằng cách chuyển nhượng vốn góp cho người khác hoặc tiếp nhận phần vốn của thành viên mới thì phải chuyển đổi sang công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn nói chung không được phát hành cổ phiếu.

Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Long Khánh (0919.559.819) để được tư vấn chi tiết!

1.2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

     a._Ưu điểm:

– Có tư cách pháp nhân, các thành viên chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho người góp vốn;

– Số lượng thành viên công ty không nhiều, các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau nên việc điều hành, quản lý công ty không quá phức tạp;

– Việc mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp giữa các thành viên trong công ty được luật pháp quy định khá chặt chẽ nên nhà quản lý dễ dàng kiểm soát được phần vốn góp của các thành viên, hạn chế được sự gia nhập của người lạ vào công ty.

      b. Nhược điểm:

– Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không có quyền phát hành trái phiếu.

– Chịu sự quản lý của pháp luật chặt chẽ  hơn so với các công ty hợp danh hay doanh nghiệp tư nhân.

– Trong một số trường hợp, do việc các thành viên chủ sở hữu công ty chỉ chịu trách nhiệm theo phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp nên khiến cho nhiều đối tác và khách hàng không thực sự muốn hợp tác vì sợ rủi ro có thể xảy ra mà họ phải chịu.

Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Long Khánh (0919.559.819) để được tư vấn chi tiết!

2. Công ty cổ phần

Loại hình công ty này thường được lựa chọn khi có nhiều người góp vốn, vốn điều lệ công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Cổ đông là người sở hữu cổ phần trong công ty.

Khác với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, số lượng cổ đông của công ty cổ phần tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng tối đa. Công ty cổ phần có một số ưu nhược điểm sau:

a._Ưu điểm:

– Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

– Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác trừ các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết và các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập trong vòng 3 năm đầu kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Có tư cách pháp nhân;

– Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn, việc huy động vốn dễ dàng, linh hoạt hơn và huy động được số vốn lớn hơn các loại hình doanh nghiệp khác.

      b. Nhược điểm:

– Do công ty cổ phần không hạn chế cổ đông do đó dễ có sự phân hóa các nhóm cổ đông đối kháng nhau về mặt lợi ích nên việc quản lý, điều hành công ty sẽ phức tạp hơn;

– Việc thành lập và quản lý công ty cổ phần phức tạp hơn các loại hình công ty khác do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật, đặc biệt về chế độ tài chính, kế toán.

Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Long Khánh (0919.559.819) để được tư vấn chi tiết!

3. Doanh nghiệp tư nhân

Đây là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

a._Ưu điểm:

– Thủ tục thành lập công ty đơn giản;

– Chủ doanh nghiệp có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

– Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp tư nhân tương đối đơn giản;

– Doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn về mọi hoạt động kinh doanh nên có thể dễ dàng tạo dựng sự tin tưởng từ đối tác, khách hàng.

      b. Nhược điểm:

– Không có tư cách pháp nhân, rủi ro cao khi chủ sở hữu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình;

– Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào trên thị trường;

– Không được góp vốn thành lâọ hoặc mua cổ phần trong các loại hình doanh nghiệp khác;

– Chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.

Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Long Khánh (0919.559.819) để được tư vấn chi tiết!

4. Công ty hợp danh

a._Ưu điểm:

– Thành viên công ty hợp danh là những cá nhân có trình độ chuyên môn, uy tín nghề nghiệp nên tạo được sự tin cậy cho đối tác;

– Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh mà công ty hợp danh dễ dàng tạo được sự tin cậy với đối tác kinh doanh.

      b. Nhược điểm:

– Do phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty nên đối với các thành viên hợp danh của công ty có rủi ro hơn khi kinh doanh;

– Công ty không được phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thủ tục, vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Long Khánh (0919.559.819) để được tư vấn chi tiết!

MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ CÁC LOẠI HÌNH CÔNG TY

1. Theo Luật Doanh nghiệp có mấy loại công ty?

Có 5 loại hình doanh nghiệp bao gồm: Công ty cổ phần, công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.

2. Loại hình doanh nghiệp nào không có tư cách pháp nhân?

Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Loại hình doanh nghiệp nào được phát hành cổ phiếu?

Công ty cổ phần là loại hình công ty duy nhất được phát hành cổ phiếu, chào bán các loại cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng thông qua sàn giao dịch chứng khoán.

4. Phân biệt các loại hình doanh nghiệp dựa trên những đặc điểm nào?

Để phân biệt các loại hình doanh nghiệp chúng ta có thể dựa vào hai tiêu chí đó là số lượng thành viên công ty, tư cách pháp nhân và 1 một số tiêu chí khác như vốn điều lệ, chế độ chịu trách nhiệm hữu hạn, cơ cấu tổ chức, khả năng huy động vốn…

5. Loại hình doanh nghiệp nào phổ biến nhất?

Từ thực tế cho thấy, công ty TNHH 1 thành viên là loại hình doanh nghiệp phổ biến và được nhiều người lựa chọn khi thành lập doanh nghiệp nhất do cơ cấu tổ chức đơn giản, dễ quản lý.

Tại sao nên chọn Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Long Khánh hỗ trợ tư vấn về thành lập doanh nghiệp hiện nay?

Thứ nhất, Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Long Khánh có đội ngũ Luật sư, chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc kiến thức pháp luật, cam kết luôn đem lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng.

Thứ hai, Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Long Khánh luôn xây dựng quy trình cũng như đặt ra các yêu cầu đối với nhân viên của mình phải có thái độ cầu thị, lắng nghe khách hàng.

Thứ ba, dù bạn ở bất kì đâu, Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Long Khánh vẫn luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7. Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Long Khánh sẽ hỗ trợ tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc về các vấn đề pháp lý cho bạn để phòng ngừa các rủi ro pháp lý cho đến khi hoàn thành công việc.

Thứ tư, Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Long Khánh sẽ là người đại diện cho bạn khi phát sinh tranh chấp. Bạn sẽ không cần phải bận tâm về những trình tự thủ tục rườm rà, phức tạp. Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Long Khánh sẽ đại diện để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bạn

Thứ năm, chi phí dịch vụ luật sư tư vấn và luật sư tranh tụng của Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Long Khánh phù hợp với mọi tầng lớp khách hàng.

Thứ sáu, với phương châm: “LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRỌNG TÂM – LẤY KẾT QUẢ ĐỂ NỔ LỰC”Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Long Khánh luôn nỗ lực hết mình, giải quyết mọi yêu cầu của khách hàng trong khả năng một cách nhanh nhất và đạt chất lượng tốt nhất.

Cuối cùng, Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Long Khánh luôn đặt đạo đức của người hành nghề luật lên hàng đầu. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về vấn đề bảo mật thông tin.

Những phương thức liên hệ đa dạng của Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Long Khánh khi hỗ trợ tư vấn dịch vụ thành lập doanh nghiệp cho khách hàng

Luật sư doanh nghiệp Long Khánh với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề tư vấn cho khách hàng qua những hình thức đa dạng sau:

Tư vấn trực tiếp tại địa chỉ Công ty:

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp của Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Long Khánh mong muốn và khuyến khích khách hàng lên tư vấn trực tiếp tại địa chỉ Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Long Khánh để đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng. Vì rằng khi khách hàng tư vấn trực tiếp được trao đổi với Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Long Khánh tại văn phòng sẽ dễ dàng phân tích cũng như tư vấn rõ ràng.

Tư vấn qua điện thoại:

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp của Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Long Khánh hoạt động tư vấn pháp lý với số điện thoại 0919.559.819.

Ngoài khung giờ hành chính thì Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Long Khánh sẽ luôn sẵn sàng đồng hành với khách hàng từ thứ hai đến sáng thứ 7 mỗi tuần. Không chỉ vậy, đối với những ngày chủ nhật, hoặc ngày nghỉ lễ nếu Quý khách hàng muốn hỗ trợ tư vấn chúng tôi vẫn sẵn sàng lắng nghe khách hàng và đưa ra hướng giải quyết.

Tư vấn qua Email:

Lưu ý tiêu đề Email gửi đến Luật sư nêu rõ như sau:

Khi nhận được thông tin và nội dung của khách hàng trong thời gian nhanh nhất chúng tôi sẽ gửi lại mail phản hồi.

Những phương thức liên hệ đa dạng khác:

Ngoài ra, khách hàng có thể liên hệ Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Long Khánh qua những phương thức đa dạng khác như: email, facebook, zalo, website với thông tin cụ thể sau đây:

Đối với phương thức liên hệ nào, dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp của Luật sư doanh nghiệp Long Khánh vẫn khẳng định chất lượng dịch vụ của mình đến với khách hàng.

“Nội dung bài viết dẫn chiếu quy định pháp luật tại thời điểm viết bài và mang tính chất tham khảo, để có thông tin chính xác vui lòng liên hệ luật sư tư vấn.”

Luật sư tư vấn doanh nghiệp ở Long Khánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *