Luật sư doanh nghiệp tại Long Khánh với đội ngũ luật sư được đào tạo chuyên sâu và dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật về doanh nghiệp sẽ dễ dàng tư vấn, cũng như cung cấp dịch vụ luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ tại Tòa án.

Mọi vấn đề liên quan, pháp luật doanh nghiệp sẽ được Luật sư doanh nghiệp tại Long Khánh đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng, hiệu quả để bảo về quyền lợi của khách hàng. Với phương châm “Tất cả vì khách hàng” chúng tôi sẽ mang đến những dịch vụ pháp lý tốt nhất cho  khách hàng khi làm việc với chúng tôi.

Để được tư các vấn đề về pháp luật hình sự hãy liên hệ Luật sư doanh nghiệp tại Long Khánh thông qua số điện thoại: 0919.559.819

KHÁI NIỆM DOANH NGHIỆP 

Dựa vào quy định tại khoản 10 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định: Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

Như vậy, doanh nghiệp có đặc điểm sau:

 • Được thành lập và đăng kí kinh doanh theo thủ tục pháp lÍ nhất định. Hiện tại, tuỳ thuộc tính chất của mỗi loại chủ thể kinh doanh mà pháp luật quy định thủ tục thành lập và đăng kí kinh doanh riêng;
 • Được thửa nhận là thực thể pháp lí; có thể nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật. Doanh nghiệp được tham gia vào tất cả các quan hệ trong giao lưu dân sự cũng như các quan hệ tố tụng;
 • Chức năng, nhiệm vụ chính của doanh nghiệp là kinh doanh. Doanh nghiệp được thực hiện các hoạt động kinh doanh như sản xuất, mua bán, cung ứng hàng hoá, dịch vụ nhằm mục tiêu thu lợi nhuận hoặc thực hiện chính sách kinh tế – xã hội.
 • Nơi có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp là Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh.

LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP TẠI Long Khánh TƯ VẤN QUYỀN CỦA DOANH NGHIỆP

Căn cứ vào Điều 7 Luật doanh nghiệp 2020 thì các doanh nghiệp nói chung có những quyền sau đây:

 • Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm.
 • Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành nghề kinh doanh.
 • Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.
 • Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.
 • Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh.
 • Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh.
 • Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp.
 • Từ chối yêu cầu cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật.
 • Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
 • Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.
 • Quyền khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và luật có liên quan.

Ngoài ra, doanh nghiệp có các quyền cơ bản của doanh nghiệp đối với người lao động theo pháp luật về lao động như:

 • Tuyển dụng, bố trí, điều hành lao động theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh; khen thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật lao động;
 • Thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật;
 • Quyền trực tiếp hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động để tuyển dụng lao động, có quyền tăng, giảm lao động phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh.
 • Quyền đóng cửa tạm thời nơi làm việc.
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật về lao động;
 • Doanh nghiệp có thể quyết định điều chỉnh quy mô kinh doanh của mình thông qua việc huy động vốn. Luật doanh nghiệp cho phép các doanh nghiệp lựa chọn hình thức, phương thức huy động vốn như:
 • Huy động vốn từ phát hành trái phiếu, cổ phiếu.
 • Huy động vốn bằng tín dụng Ngân hàng, tín dụng thương mại.
Luật sư doanh nghiệp tại Long Khánh
Luật sư doanh nghiệp tại Long Khánh

LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP TẠI Long Khánh TƯ VẤN NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP LÀ GÌ? 

Căn cứ vào Điều 8 Luật doanh nghiệp 2020 thì các doanh nghiệp nói chung có những nghĩa vụ sau đây

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về thủ tục, hồ sơ, điều kiện kinh doanh:
  • Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.
  • Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
  • Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.
 • Thực hiện nghĩa vụ về tài chính thuế:
  • Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.
  •  Kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
 • Bảo đảm tiêu chuẩn về lao động hoặc sản phẩm
  •  Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động;
  • Không được phân biệt đối xử và xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người lao động trong doanh nghiệp;
  • Không được sử dụng lao động cưỡng bức và lao động trẻ em; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề;
  • Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật.
  •  Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo tiêu chuẩn do pháp luật quy định hoặc tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố.
 • Nghĩa vụ khác:
  • Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh.
  •  Thực hiện nghĩa vụ về đạo đức kinh doanh để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và người tiêu dùng.
  • Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và các luật có liên quan.

LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP TẠI Long Khánh TƯ VẤN CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Tại Điều 16 Luật doanh nghiệp 2020 quy định 07 hành vi bị nghiêm cấm đối với Doanh nghiệp:

 • Cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm giấy tờ khác trái với quy định của Luật này; gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu người thành lập doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Ngăn cản chủ sở hữu, thành viên, cổ đông của doanh nghiệp thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
 • Hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký hoặc tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp đang bị tạm dừng hoạt động kinh doanh.
 • Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nội dung hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Kê khai khống vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị.
 • Kinh doanh các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; kinh doanh ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh trong quá trình hoạt động.
 • Lừa đảo, rửa tiền, tài trợ khủng bố.

LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP TẠI LONG KHÁNH TƯ VẤN 

 • Luật sư doanh nghiệp tại Long Khánh Tư vấn, hướng dẫn các quy định pháp luật liên quan đến Doanh nghiệp, Kinh doanh – Thương mại…;
 • Tư vấn cơ cấu tổ chức và xây dựng hồ sơ nội bộ doanh nghiệp;
 • Luật sư doanh nghiệp tại Long Khánh Tư vấn quy định pháp luật Doanh nghiệp và thủ tục thành lập doanh nghiệp;
 • Luật sư doanh nghiệp tại Long Khánh Tư vấn quy định pháp luật và tư vấn thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Tư vấn quy định pháp luật và tư vấn thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia tách, sáp nhập, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
 • Luật sư doanh nghiệp tại Long Khánh Tư vấn tạm ngừng hoạt động kinh doanh, giải thể doanh nghiệp;
 • Cung cấp văn bản pháp luật liên quan đến doanh nghiệp;
 • Luật sư doanh nghiệp tại Long Khánh Tư vấn pháp luật về Lao động, bảo hiểm, tiền lương
 • Luật sư doanh nghiệp tại Long Khánh Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến quá trình, mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp;
 • Luật sư doanh nghiệp tại Long Khánh Tư vấn quy định pháp luật và cung cấp các dịch vụ tư vấn có liên quan đến quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước bao gồm giải quyết các vấn đề về lao động, tài chính, điều lệ công ty cổ phần và các trình tự thực hiện cổ phần hoá;
 • Luật sư doanh nghiệp tại Long Khánh Tư vấn và hướng dẫn tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên;
Luật sư doanh nghiệp tại Long Khánh
Luật sư doanh nghiệp tại Long Khánh

 

BẠN LIÊN HỆ VỚI LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP TẠI LONG KHÁNH THÔNG QUA NHỮNG PHƯƠNG THỨC NÀO? 

Nếu bạn có thắc mắc về các vấn đề trong Doanh nghiệp như: Các loại hình doanh nghiệp? Thủ tục đăng ký doanh nghiệp? Các giải pháp đòi nợ xấu?…. Hay bạn muốn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình mà không biết phải làm thế nào.  

Bạn hãy tìm đến chúng tôi – Luật sư doanh nghiệp tại Long Khánh để giải đáp tất cả thắc mắc của bạn. Với đội ngũ Luật sư được đào tạo chuyên nghiệp và hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực doanh nghiệp –  Luật sư doanh nghiệp tại Long Khánh sẽ đem đến những gì tốt nhất cho bạn!

Hãy liên hệ với Luật sư doanh nghiệp tại Long Khánh qua những phương thức sau:

Tư vấn trực tiếp tại địa chỉ Công ty:

Luật sư doanh nghiệp tại Long Khánh sẽ trực tiếp hỗ trợ tư vấn và đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng, chính xác, hiệu quả cho khách hàng. Chúng tôi cũng khuyến khích quý khách hàng đến trực tiếp địa chỉ Công ty để được hỗ trợ tư vấn, nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại Luật sư doanh nghiệp tại Long Khánh.

Hiện nay,Luật sư doanh nghiệp tại Long Khánh có địa chỉ trụ sở và chi nhánh sau:

 • Trụ sở chính công ty: Số 27/4 (Lầu 1), đường An Phú Đông 1, Khu phố 1, phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM.
 • Chi nhánh Bình Dương: Số 522/30 Quốc lộ 1K, khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Vì hiện tại lượng khách hàng đến Công ty tư vấn khá nhiều, để không ảnh hưởng đến thời gian của khách hàng.

Quý khách vui lòng liên hệ0919.559.819 để đặt lịch hẹn. Sau khi nhận được thông tin của khách hàng, sau 3 -5 phút công ty sẽ liên hệ để hẹn lịch cụ thể.

Tư vấn trực tiếp qua số điện thoại Luật sư doanh nghiệp tại Long Khánh: 0919.559.198.

Chỉ cần một cuộc gọi mọi vấn đề của khách hàng sẽ được Luật sư giỏi về doanh nghiệp tư vấn đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng, đồng thời giúp khách hàng giảm bớt được chi phí và thời gian đi lại.

Tư vấn qua Email của Luật sư tư vấn lao động tại Long Khánh

Tư vấn qua hòm thư email như sau: quý khách hàng: Email: Congtyluatvinhphuoc@gmail.com

Áp dụng trong trường hợp người yêu cầu không có thời gian đến văn phòng, vị trí địa lý không cho phép hoặc việc tư vấn trực tuyến không đủ dữ liệu tư vấn do vụ việc phức tạp nhiều tài liệu, chứng cứ…

Có thể thấy khi liên quan đến vấn đề tranh chấp về lao động rất nhiều các vấn đề liên quan để thu thập hồ sơ, tài liệu chứng cứ để Luật sư tư vấn lao động tại Gò Vấp đánh giá khách quan nhất.

Tư vấn qua những phương thức liên hệ khác:

Bên cạnh những phương thức liên hệ trên, Luật sư doanh nghiệp tại Long Khánh còn tạo điều kiện và mở rộng hệ thống tư vấn pháp lý điện tử, online đến với khách hàng. Giúp khách hàng tiếp cận nhanh chóng và đạt hiệu quả chất lượng trong việc tư vấn pháp luật:

 • Luật sư doanh nghiệp tại Long Khánh sử dụng Zalo: 0919.559.819.
 • Website: nhằm hỗ trợ khách hàng hỗ trợ và giải quyết các vấn đề của khách hàng một cách nhanh chóng.

Luật sư doanh nghiệp tại Long Khánh tự tin khẳng định chất lượng cung ứng dịch vụ của chúng tôi đối với khách hàng. Và giúp khách hàng đạt được mục đích ban đầu của mình một cách nhanh chóng.

ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TƯ VẤN, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP TẠI LONG KHÁNH THEO:

Hotline: 0919.558.819.

Zalo: 0919.558.819.

Email: Congtyluatvinhphuoc@gmail.com

Website: Luật Long Khánh  

Để đặt lịch hẹn cho Luật sư, Qúy khách vui lòng gọi vào số hotline: 0919.558.819 để được hẹn trước 1 giờ đồng hồ để chúng tôi phân công Luật sư hỗ trợ Qúy khách.

Xem thêm: Nghỉ việc không xin phép có bị đuổi việc không?

Xem thêm: Số điện thoại Văn phòng Luật sư tại Thủ Đức

Xem thêm: Địa chỉ Luật sư tại Thủ Đức

Xem thêm: Luật sư nhà đất tại Long Khánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *